Soi cầu lô nuôi

Nuôi Lô Đề 3 Miền Chính Xác Nhất


Song Thủ Lô Nuôi 3 Ngày Chính Xác 100
110.23K

Soi cầu lô nuôi sẽ giúp các bạn tìm ra được kết quả song thủ lô nuôi khung trong 3 ngày tới để chơi và chiến thắng. Với cách đánh nuôi lô thì chúng ta nên quan tâm đến 2 vấn đề chính là chọn số để nuôi và vào tiền nuôi. Cặp lotto song thủ để nuôi thì các bạn có thể nhận tại chính nơi này mỗi ngày. Còn tiền đánh thì anh em tính toán làm sao mà một ngày vào bao nhiêu tiền cho mỗi con lô hợp lý để làm sao một trong hai con lô nuôi về thì chúng ta phải lời một số tiền nào đó. Và anh em cần phải chú ý vào số vốn mình đang có để chơi cho thật hợp lý nhé.

Song Thủ Lô Nuôi

Soi cầu song thủ lô nuôi 3 ngày

Nhận Song thủ lô nuôi mỗi ngày

Mỗi đợt chúng tôi sẽ cấp cho người chơi một cặp số để chơi trong 3 ngày sắp tới. Mỗi khi kết quả ra thì chúng ta sẽ bắt đầu chơi khung mới.

Do hết kinh phí để trả tiền sever và duy trì website chúng tôi cần một số kinh phí,do vậy rất cần sự ủng hộ của các bạn.

vì vậy admin chúng tôi xin được phép thu phí tất cả các dàn dự đoán lô tô trong một khoảng thời gian nhất định , và cũng như để những con số được bảo mật hơn tránh bị giam lại, rất mong được sự thông cảm của các bạn

Chúng tôi thu phí xem số nuôi lô song thủ 3 ngày là 200.000 vnđ.

Sau khi nạp thẻ cào đủ số tiền 200.000 vnđ thì nuôi lô song thủ 3 ngày sẽ hiện ra trên màn hình.

Có thể nạp cộng dồn thẻ, ví dụ 2 cái 100.000 vnđ.

SOI CẦU STL NUÔI KHUNG 3 NGÀY

Ngày 22/09 => 24/09/2021 : Nuôi cặp lô : ……   → Chờ Kết Quả
Ngày 20/09 => 22/09/2021 : Nuôi cặp lô : 26 – 62  → Ăn lô 62 ngày 2
Ngày 17/09 => 19/09/2021 : Nuôi cặp lô : 27 – 72  → Trượt
Ngày 16/09 => 18/09/2021 : Nuôi cặp lô : 36 – 63  → Ăn lô 63 ngày 1
Ngày 15/09 => 17/09/2021 : Nuôi cặp lô : 70 – 07  → Ăn lô 70 ngày 1
Ngày 12/09 => 14/09/2021 : Nuôi cặp lô : 12 – 21  → Ăn lô 21 ngày 3
Ngày 11/09 => 13/09/2021 : Nuôi cặp lô : 25 – 52  → Ăn lô 25 ngày 1
Ngày 09/09 => 11/09/2021 : Nuôi cặp lô : 39 – 93  → Ăn lô 93 ngày 2
Ngày 07/09 => 09/09/2021 : Nuôi cặp lô : 78 – 87  → Ăn lô 87 ngày 2
Ngày 05/09 => 07/09/2021 : Nuôi cặp lô : 29 – 92  → Ăn lô 92×2 ngày 2
Ngày 02/09 => 04/09/2021 : Nuôi cặp lô : 59 – 95 → Trượt
Ngày 31/08 => 02/09/2021 : Nuôi cặp lô : 38 – 83  → Ăn lô 38 ngày 2
Ngày 28/08 => 30/08/2021 : Nuôi cặp lô : 05 – 50 → Trượt
Ngày 26/08 => 28/08/2021 : Nuôi cặp lô : 59 – 95  → Ăn lô 95 59×2 ngày 2
Ngày 25/08 => 27/08/2021 : Nuôi cặp lô : 45 – 54  → Ăn lô 54 ngày 1
Ngày 23/08 => 25/08/2021 : Nuôi cặp lô : 39 – 93  → Ăn lô 93 ngày 2
Ngày 20/08 => 22/08/2021 : Nuôi cặp lô : 24 – 42 → Trượt
Ngày 18/08 => 20/08/2021 : Nuôi cặp lô : 67 – 76  → Ăn lô 67 76 ngày 2
Ngày 17/08 => 19/08/2021 : Nuôi cặp lô : 68 – 86  → Ăn lô 86 ngày 1
Ngày 15/08 => 17/08/2021 : Nuôi cặp lô : 59 – 95  → Ăn lô 95 ngày 2
Ngày 13/08 => 15/08/2021 : Nuôi cặp lô : 16 – 61  → Ăn lô 16 ngày 2
Ngày 10/08 => 12/08/2021 : Nuôi cặp lô : 68 – 86 → Ăn lô 68 ngày 3
Ngày 09/08 => 11/08/2021 : Nuôi cặp lô : 47 – 74 → Ăn lô 74 ngày 1
Ngày 06/08 => 08/08/2021 : Nuôi cặp lô : 09 – 90 → Trượt
Ngày 05/08 => 07/08/2021 : Nuôi cặp lô : 27 – 72 → Ăn lô 72 ngày 1
Ngày 03/08 => 05/08/2021 : Nuôi cặp lô : 29 – 92 → Ăn lô 29 ngày 2
Ngày 31/07 => 02/08/2021 : Nuôi cặp lô : 46 – 64 → Trượt
Ngày 28/07 => 30/07/2021 : Nuôi cặp lô : 34 – 43 → Ăn lô 43 ngày 3
Ngày 26/07 => 28/07/2021 : Nuôi cặp lô : 47 – 74 → Ăn lô 74 ngày 1
Ngày 24/07 => 26/07/2021 : Nuôi cặp lô : 37 – 73 → Ăn lô 73×2 ngày 2
Ngày 23/07 => 25/07/2021 : Nuôi cặp lô : 38 – 83 → Ăn lô 38×2 ngày 1
Ngày 20/07 => 22/07/2021 : Nuôi cặp lô : 49 – 94 → Ăn lô 49 ngày 3
Ngày 17/07 => 19/07/2021 : Nuôi cặp lô : 89 – 98 → Ăn lô 89 ngày 3
Ngày 15/07 => 17/07/2021 : Nuôi cặp lô : 15 – 51 → Ăn lô 15 ngày 2
Ngày 12/07 => 14/07/2021 : Nuôi cặp lô : 78 – 87 → Trượt
Ngày 11/07 => 13/07/2021 : Nuôi cặp lô : 24 – 42 → Ăn lô 42 ngày 1
Ngày 10/07 => 12/07/2021 : Nuôi cặp lô : 48 – 84 → Ăn lô 84 ngày 1
Ngày 09/07 => 11/07/2021 : Nuôi cặp lô : 29 – 92 → Ăn lô 29 ngày 1
Ngày 06/07 => 08/07/2021 : Nuôi cặp lô : 05 – 50 → Ăn lô 50 ngày 3
Ngày 03/06 => 05/07/2021 : Nuôi cặp lô : 27 – 72 → Trượt
Ngày 30/06 => 02/07/2021 : Nuôi cặp lô : 97 – 79 → Trượt
Ngày 29/06 => 01/07/2021 : Nuôi cặp lô : 27 – 72 → Ăn lô 27 ngày 1
Ngày 28/06 => 30/06/2021 : Nuôi cặp lô : 28 – 82 → Ăn lô 82 ngày 1
Ngày 25/06 => 27/06/2021 : Nuôi cặp lô : 12 – 21 → Trượt
Ngày 22/06 => 24/06/2021 : Nuôi cặp lô : 29 – 92 → Ăn lô 92 ngày 3
Ngày 20/06 => 22/06/2021 : Nuôi cặp lô : 89 – 98 → Ăn lô 89 98 ngày 2
Ngày 19/06 => 21/06/2021 : Nuôi cặp lô : 59 – 95 → Ăn lô 95 ngày 1
Ngày 18/06 => 20/06/2021 : Nuôi cặp lô : 38 – 83 → Ăn lô 38 ngày 1
Ngày 16/06 => 18/06/2021 : Nuôi cặp lô : 45 – 54 → Ăn lô 45 54 ngày 2
Ngày 15/06 => 17/06/2021 : Nuôi cặp lô : 38 – 83 → Ăn lô 83 ngày 1
Ngày 14/06 => 16/06/2021 : Nuôi cặp lô : 89 – 98 → Ăn lô 89 ngày 1
Ngày 11/06 => 13/06/2021 : Nuôi cặp lô : 36 – 63 → Trượt
Ngày 09/06 => 11/06/2021 : Nuôi cặp lô : 36 – 63 → Ăn lô 36 ngày 2
Ngày 08/06 => 10/06/2021 : Nuôi cặp lô : 01 – 10 → Ăn lô 01 ngày 1
Ngày 05/06 => 07/06/2021 : Nuôi cặp lô : 47 – 74 → Trượt
Ngày 04/06 => 06/06/2021 : Nuôi cặp lô : 06 – 60 → Ăn lô 60 ngày 1
Ngày 01/06 => 03/06/2021 : Nuôi cặp lô : 34 – 43 → Trượt
Ngày 29/05 => 31/05/2021 : Nuôi cặp lô : 25 – 52 → Trượt
Ngày 28/05 => 30/05/2021 : Nuôi cặp lô : 15 – 51 → Ăn lô 15 ngày 1
Ngày 27/05 => 29/05/2021 : Nuôi cặp lô : 47 – 74 → Ăn lô 74 47×2 ngày 1
Ngày 26/05 => 28/05/2021 : Nuôi cặp lô : 35 – 53 → Ăn lô 35 ngày 1
Ngày 25/05 => 27/05/2021 : Nuôi cặp lô : 34 – 43 → Ăn lô 43 ngày 1
Ngày 23/05 => 25/05/2021 : Nuôi cặp lô : 39 – 93 → Ăn lô 93 ngày 2
Ngày 20/05 => 23/05/2021 : Nuôi cặp lô : 25 – 52 → Ăn lô 25 ngày 3
Ngày 18/05 => 20/05/2021 : Nuôi cặp lô : 78 – 87 → Ăn lô 87 ngày 2
Ngày 15/05 => 17/05/2021 : Nuôi cặp lô : 06 – 60 → Trượt
Ngày 14/05 => 16/05/2021 : Nuôi cặp lô : 45 – 54 → Ăn lô 45 ngày 1
Ngày 13/05 => 15/05/2021 : Nuôi cặp lô : 78 – 87 → Ăn lô 78 ngày 1
Ngày 11/05 => 13/05/2021 : Nuôi cặp lô : 67 – 76 → Ăn lô 67 ngày 2
Ngày 10/05 => 12/05/2021 : Nuôi cặp lô : 45 – 54 → Ăn lô 45 ngày 1
Ngày 09/05 => 11/05/2021 : Nuôi cặp lô : 89 – 98 → Ăn lô 98 ngày 1
Ngày 08/05 => 10/05/2021 : Nuôi cặp lô : 69 – 96 → Ăn lô 96 ngày 1
Ngày 06/05 => 08/05/2021 : Nuôi cặp lô : 47 – 74 → Ăn lô 47 ngày 2
Ngày 05/05 => 07/05/2021 : Nuôi cặp lô : 34 – 43 → Ăn lô 43 ngày 1
Ngày 03/05 => 05/05/2021 : Nuôi cặp lô : 45 – 54 → Ăn lô 45 54 ngày 2
Ngày 01/05 => 03/05/2021 : Nuôi cặp lô : 46 – 64 → Ăn lô 64 ngày 2
Ngày 29/04 => 01/05/2021 : Nuôi cặp lô : 79 – 97 → Ăn lô 79 ngày 2
Ngày 28/04 => 30/04/2021 : Nuôi cặp lô : 34 – 43 → Ăn lô 43 ngày 1
Ngày 27/04 => 29/04/2021 : Nuôi cặp lô : 67 – 76 → Ăn lô 67 76 ngày 1
Ngày 25/04 => 27/04/2021 : Nuôi cặp lô : 49 – 94 → Ăn lô 94 ngày 2
Ngày 22/04 => 24/04/2021 : Nuôi cặp lô : 45 – 54 → Trượt
Ngày 21/04 => 23/04/2021 : Nuôi cặp lô : 36 – 63 → Ăn lô 36 ngày 1
Ngày 19/04 => 21/04/2021 : Nuôi cặp lô : 48 – 84 → Ăn lô 48 ngày 1
Ngày 17/04 => 19/04/2021 : Nuôi cặp lô : 47 – 74 → Ăn lô 47 ngày 2
Ngày 14/04 => 16/04/2021 : Nuôi cặp lô : 18 – 81 → Ăn lô 18 ngày 3
Ngày 13/04 => 15/04/2021 : Nuôi cặp lô : 35 – 53 → Ăn lô 53 ngày 1
Ngày 12/04 => 14/04/2021 : Nuôi cặp lô : 39 – 93 → Ăn lô 93 ngày 1
Ngày 11/04 => 13/04/2021 : Nuôi cặp lô : 56 – 65 → Ăn lô 56 ngày 1
Ngày 09/04 => 11/04/2021 : Nuôi cặp lô : 34 – 43 → Ăn lô 43 ngày 2
Ngày 06/04 => 08/04/2021 : Nuôi cặp lô : 05 – 50 → Trượt
Ngày 04/04 => 06/04/2021 : Nuôi cặp lô : 69 – 96 → Ăn lô 96 ngày 2
Ngày 01/04 => 03/04/2021 : Nuôi cặp lô : 38 – 83 → Ăn lô 38 83 ngày 3
Ngày 31/03 => 02/04/2021 : Nuôi cặp lô : 45 – 54 → Ăn lô 54 ngày 1
Ngày 30/03 => 01/04/2021 : Nuôi cặp lô : 68 – 86 → Ăn lô 68×2 ngày 1
Ngày 27/03 => 29/03/2021 : Nuôi cặp lô : 16 – 61 → Trượt
Ngày 26/03 => 28/03/2021 : Nuôi cặp lô : 89 – 98 → Ăn lô 89 ngày 1

Ví dụ: Hôm nay có cặp 12-21 chơi trong 3 ngày 24-25-26. Nếu kết quả ngày 24 có lô 12 hoặc 21 thì sang ngày 25 chúng ta sẽ không chơi cặp 12-21 nữa mà sẽ có cặp khác.

Mỗi con số đều được chúng tôi nghiên cứu ký lưỡng trước rồi mới post lên cho anh em tham khảo và chơi.

Nhưng có một lưu ý mà các bạn cần nhớ là những con số này chỉ có tỉ lệ ăn cao chứ không có khả năng ăn 100% hay ngày nào cũng ăn.

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm chuyên mục bạch thủ lô nuôi ngay hôm nay để nhận 1 con lô bạch thủ chơi trong 3 ngày nhé.

CHúc các bạn thành công!

Soi cầu song thủ lô nuôi khung 3 ngày

Đánh cặp lô nuôi song thủ 3 ngày luôn là cách đánh thông minh hiệu quả nhất mà các cao thủ chơi lô tô miền bắc cũng như cả ba miền ưu tiên lựa chọn. Cách đánh này áp dụng lâu dài và luôn mang lại hiệu quả cao khi đầu tư tiền hợp lý.hãy là người chơi thông thái nhất khi chọn số đánh. Hãy cùng nhận số và cảm nhận tính hiệu quả khi đầu tư nhận số ở trang Soicaulonuoi.Com. Các con số mà chúng tôi cấp đều đã được các chuyên gia tuyển chọn kỹ càng để anh em yên tâm đánh.

Cách chơi song thủ lô nuôi hiệu quả

Để có được hiệu quả cao khi chơi lô đề thì việc đầu tiên người chơi cần phải có đó chính là sư tỉnh táo. Tỉnh táo ở đây có nghĩa rằng không được chơi quá lớn hoặc chơi một lúc hết vốn. Đặc biệt chơi lô nuôi là phương pháp rất cần sự đầu tư rất nhiều.
Để có được cơ hội chiến thắng cao nhất khi chơi lô nuôi khung thì mọi người có thể tham khảo cách đánh này:
Ví dụ chúng ta có cặp số 45-54 để chơi cho 3 ngày tới.

Ngày 1: chơi 50 điểm

Ngày 2: Chơi 120 điểm

Ngày 3: chơi 200 Điểm

Lưu ý: Trên đây chỉ là một ví dụ về chơi song thủ lô nuôi. Tùy vào số vốn của bạn có mà chơi cho hợp lý chứ không nên cứ chơi theo cách này.

Cảm ơn tất cả mọi người đã đón đọc bài viết về dự đoán kết quả xổ số miền Bắc của soi cầu 247. Chúc các bạn chơi gặp nhiều may mắn.

tham khảo : Nuôi Lô Kép

Từ Khóa: , , , , ,
Cùng chuyên mục
chong chóng xoay nuôi lô song thủ khung 2 ngày chính xác nhất
chong chóng xoay Nuôi Lô Bạch Thủ 3 Ngày Chính Xác Nhất
chong chóng xoay nuôi lô kép khung 3 ngày miễn phí chính xác cao