Soi cầu lô nuôi

Nuôi Lô Đề 3 Miền Chính Xác Nhất


nuôi lô kép khung 3 ngày miễn phí chính xác cao
133.19K

nuôi lô kép nuôi 3 ngày dường như không phải là sự lựa chọn của rất nhiều người vì không có thiện cảm với những con lô kép. Tuy nhiên có những người lại rất thích chơi lô kép vì không sợ bị vệ lộn. Theo thống kê thì xác xuất ra lô kép là 95%. Có nghĩa rằng cứ trung bình 14 – 15 ngày mới có một này không ra kép. Trong đó, các ngày ra kép thường có số lượng cao hơn 1 là rất nhiều.

nuôi lô kép

Soi cầu nuôi lô kép nuôi 3 ngày miễn phí

Do hết kinh phí để trả tiền sever chúng tôi cần một số kinh phí,do vậy rất cần sự ủng hộ của các bạn.

Nếu các bạn có lòng ủng hộ diễn đàn thì hãy nạp thẻ ở mục dưới đây.

Chúng tôi thu phí xem số nuôi lô kép khung 3 ngày là 200.000 vnđ.

Sau khi nạp thẻ cào đủ số tiền 200.000 vnđ thì nuôi lô kép 3 ngày sẽ hiện ra trên màn hình.

Có thể nạp cộng dồn thẻ, ví dụ 2 cái 100.000 vnđ.

Hỗ trợ thẻ : Viettel – Vina – Mobi – Zing Card – Gate

Thời gian nhận số từ 8h00 – 18h00 mỗi ngày

Thống Kê Cặp lô Kép Khung 3 Ngày

Ngày 18/06– 20/06/2024 Nuôi Cặp lô: …….  chờ kết quả
Ngày 15/06 – 17/06/2024
: lô kép : 33_88→ ăn kép 88 ngày 3
Ngày 12/06 – 14/06/2024
: lô kép :66_77 → ăn kép 77 ngày 3
Ngày 10/06 – 12/06/2024
: lô kép : 00_11→ ăn kép 00 ngày 2
Ngày 07/06 – 09/06/2024
: lô kép : 55_99 → trượt
Ngày 06/06 – 08/06/2024
: lô kép : 00_88 → ăn kép 88 ngày 1
Ngày 05/06 – 07/06/2024
: lô kép : 66_11 → ăn kép 66×2 ngày 1
Ngày 03/06 – 05/06/2024
: lô kép : 55_44 → ăn kép 55 ngày 2
Ngày 02/06 – 04/06/2024
: lô kép : 11_22 → ăn kép 11 ngày 1
Ngày 30/05 – 01/06/2024
: lô kép : 88_99 → trượt
Ngày 29/05 – 31/05/2024
: lô kép :55_66→ ăn kép 66 ngày 1
Ngày 28/05 – 30/05/2024
: lô kép :33_44→ trượt
Ngày 25/05 – 27/05/2024
: lô kép : 22_99→ ăn kép 99 ngày 2
Ngày 24/05 – 26/05/2024
: lô kép : 11_66→ ăn kép 11 ngày 1
Ngày 21/05 – 23/05/2024
: lô kép : 33_77→ trượt
Ngày 18/05 – 20/05/2024
: lô kép : 66_55→ ăn kép 66 ngày 3
Ngày 17/05 – 19/05/2024
: lô kép : 88_99→ ăn kép 99 ngày 1
Ngày 15/05 – 17/05/2024
: lô kép : 22_44→ ăn kép 44×2 ngày 2
Ngày 12/05 – 14/05/2024
: lô kép : 11_66→ ăn kép 66 ngày 3
Ngày 11/05 – 13/05/2024
: lô kép : 00_33→ ăn kép 00×2 ngày 1
Ngày 10/05 – 12/05/2024
: lô kép : 11_55→ ăn kép 55 ngày 1
Ngày 07/05 – 09/05/2024
: lô kép : 77_99→ ăn kép 77 ngày 3
Ngày 06/05 – 08/05/2024
: lô kép : 44_99→ ăn kép 44 ngày 1
Ngày 05/05 – 07/05/2024
: lô kép : 11_22→ ăn kép 22 ngày 1
Ngày 04/05 – 06/05/2024
: lô kép : 55_88→ ăn kép 55 ngày 1
Ngày 02/05 – 04/05/2024
: lô kép : 44_77→ ăn kép 77 ngày 2
Ngày 30/04 – 02/05/2024
: lô kép : 00_66→ ăn kép 66 ngày 2
Ngày 28/04 – 30/04/2024
: lô kép : 88_99→ trượt
Ngày 26/04 – 28/04/2024
: lô kép : 11_33→ ăn kép 11 ngày 2
Ngày 24/04 – 26/04/2024
: lô kép : 00_99→ ăn kép 00 ngày 2
Ngày 23/04 – 25/04/2024
: lô kép : 55_77→ ăn kép 77 ngày 1
Ngày 21/04 – 23/04/2024
: lô kép : 00_33→ ăn kép 00 ngày 2
Ngày 19/04 – 21/04/2024
: lô kép : 66_99→ ăn kép 99×2 ngày 2
Ngày 16/04 – 18/04/2024
: lô kép : 11 _44→ ăn kếp 44 ngày 3
Ngày 13/04 – 15/04/2024
: lô kép : 66_77→ trượt
Ngày 12/04 – 14/04/2024
: lô kép :22_33 → ăn kép 22 ngày 1
Ngày 10/04 – 12/04/2024
: lô kép :00_88 → ăn kép 88 ngày 2
Ngày 08/04 – 10/04/2024
: lô kép :11_99 → ăn kép 99 ngày 2
Ngày 06/04 – 08/04/2024
: lô kép :44_55 → ăn kép 44 ngày 2
Ngày 05/04 – 07/04/2024
: lô kép :00_66 → ăn kép 66 ngày 1
Ngày 02/04 – 04/04/2024
: lô kép :00_88 → ăn kép 88 ngày 3
Ngày 31/03 – 02/04/2024
: lô kép : 33_55→ ăn kép 33 ngày 2
Ngày 30/03 – 01/04/2024
: lô kép : 44_99→ ăn kép 44 99 ngày 1
Ngày 29/03 – 31/03/2024
: lô kép : 11_22→ ăn kép 11 ngày 1
Ngày 28/03 – 30/03/2024
: lô kép : 00_77→ ăn kép 00 ngày 1
Ngày 25/03 – 27/03/2024
: lô kép : 66_55→ ăn kép 55 ngày 3
Ngày 22/03 – 24/03/2024
: lô kép :11_88 → trượt
Ngày 20/03 – 22/03/2024
: lô kép :33_77 → ăn kép 33 ngày 2
Ngày 18/03 – 20/03/2024
: lô kép :00_66 → ăn kép 00 ngày 1
Ngày 17/03 – 19/03/2024
: lô kép :44_99 → ăn kép 99 ngày 1
Ngày 14/03 – 16/03/2024
: lô kép :55_22 → trượt
Ngày 12/03 – 14/03/2024
: lô kép : 00_66→ ăn kép 66 ngày 2
Ngày 10/03 – 12/03/2024
: lô kép : 11_33→ ăn kép 11 33 ngày 1
Ngày 09/03 – 11/03/2024
: lô kép : 77_88→ ăn kép 77 ngày 1
Ngày 08/03 – 10/03/2024
: lô kép : 44_66→ ăn kép 44 ngày 1
Ngày 07/03 – 09/03/2024
: lô kép : 00_99→ ăn kép 00×3 ngày 1
Ngày 06/03 – 08/03/2024
: lô kép : 11_77→ ăn kép 77 ngày 1
Ngày 04/03 – 06/03/2024
: lô kép :22_55 → ăn kép 22 ngày 2
Ngày 03/03 – 05/03/2024
: lô kép :66_99 → ăn kép 99×2 ngày 1
Ngày 29/02 – 02/03/2024
: lô kép :22_33 → ăn kép 33×2 ngày 3
Ngày 27/02 – 29/02/2024
: lô kép :00_77 → ăn kép 77 ngày 2
Ngày 26/02 – 28/02/2024
: lô kép :88_11 → ăn kép 88 ngày 1
Ngày 23/02 – 25/02/2024
: lô kép :55_66 → trượt
Ngày 21/02 – 23/02/2024
: lô kép :11_33 → ăn kép 11 ngày 2
Ngày 18/02 – 20/02/2024
: lô kép :22_99 → ăn kép 22 ngày 3
Ngày 17/02 – 19/02/2024
: lô kép : 00_77→ ăn kép 77 ngày 1
Ngày 15/02 – 17/02/2024
: lô kép :66_88 → ăn kép 66 ngày 2
Ngày 14/02 – 16/02/2024
: lô kép :22_33 → ăn kép 22 ngày 1
Ngày 13/02 – 15/02/2024
: lô kép :44_55 → ăn kép 44 ngày 1
Ngày 08/02 – 10/02/2024
: lô kép :22_88 → ăn kép 88 ngày 1
Ngày 07/02 – 09/02/2024
: lô kép : 00_11→ ăn kép 11 ngày 1
Ngày 04/02 – 06/02/2024
: lô kép : 55_99→ trượt
Ngày 02/02 – 04/02/2024
: lô kép : 66_88→ ăn kép 88 ngày 2
Ngày 01/02 – 03/02/2024
: lô kép : 22_44→ ăn kép 44×2 ngày 1
Ngày 31/01 – 02/02/2024
: lô kép :00_99 → ăn kép 00 99 ngày 1
Ngày 30/01 – 01/02/2024
: lô kép :66_88 → ăn kép 88 ngày 1
Ngày 27/01 – 29/01/2024
: lô kép : 33_55→ trượt
Ngày 25/01 – 27/01/2024
: lô kép :00_44 → ăn kép 44 ngày 2
Ngày 24/01 – 26/01/2024
: lô kép :22_77 → ăn kép 22 ngày 1
Ngày 23/01 – 25/01/2024
: lô kép :11_88 → ăn kép 11×2 ngày 1
Ngày 21/01 – 23/01/2024
: lô kép :33_55 → ăn kép 33 ngày 2
Ngày 20/01 – 22/01/2024
: lô kép :00_66 → ăn kép 00×2 ngày 1
Ngày 19/01 – 21/01/2024
: lô kép :55_77 → ăn kép 55 ngày 1
Ngày 18/01 – 20/01/2024
: lô kép :88_99 → ăn kép 99 ngày 1
Ngày 16/01 – 18/01/2024
: lô kép : 11_33→ ăn kép 11 33 ngày 2
Ngày 13/01 – 15/01/2024
: lô kép : 22_88→ trượt
Ngày 12/01 – 14/01/2024
: lô kép : 66_77→ ăn kép 77 ngày 1
Ngày 09/01 – 11/01/2024
: lô kép : 11_99→ ăn kép 11 ngày 3
Ngày 06/01 – 08/01/2024
: lô kép :44_88 → ăn kép 88 ngày 3
Ngày 03/01 – 05/01/2024
: lô kép :55_77 → trượt
Ngày 02/01 – 04/01/2024
: lô kép : 00_99→ ăn kép 00 ngày 1
Ngày 01/01 – 03/01/2024
: lô kép : 44_66→ ăn kép 66 ngày 1
Ngày 29/12 – 31/12/2023
: lô kép : 33_77→ ăn kép 77 ngày 3
Ngày 28/12 – 30/12/2023
: lô kép : 11_99→ ăn kép 11×3 ngày 1
Ngày 27/12 – 29/12/2023
: lô kép : 33_66→ ăn kép 66 ngày 1
Ngày 26/12 – 28/12/2023
: lô kép : 00_44→ ăn kép 44 ngày 1
Ngày 23/12 – 25/12/2023
: lô kép : 55_88→ ăn kép 88×2 ngày 3
Ngày 21/12 – 23/12/2023
: lô kép : 11_99 → ăn kép 11 99 ngày 2
Ngày 18/12 – 20/12/2023
: lô kép :00_22 → trượt
Ngày 17/12 – 19/12/2023
: lô kép : 44_55 → ăn kép 55 ngày 1
Ngày 15/12 – 17/12/2023
: lô kép : 88_99 → ăn kép 88 ngày 2
Ngày 14/12 – 16/12/2023
: lô kép : 77_00 → ăn kép 77 ngày 1
Ngày 11/12 – 13/12/2023
: lô kép : 22_55 → ăn kép 55 ngày 3
Ngày 10/12 – 12/12/2023
: lô kép : 66_88 → ăn kép 88 ngày 1
Ngày 07/12 – 09/12/2023
: lô kép : 22_33 → ăn kép 22 33 ngày 3
Ngày 06/12 – 08/12/2023
: lô kép : 11_44 → ăn kép 11×2 44 ngày 1
Ngày 04/12 – 06/12/2023
: lô kép : 77_99 → ăn kép 99 ngày 2
Ngày 01/12 – 03/12/2023
: lô kép : 11_66 → trượt
Ngày 28/11 – 30/11/2023
: lô kép : 55_44 → ăn kép 55 44 ngày 3
Ngày 26/11 – 28/11/2023
: lô kép : 00_22 → ăn kép 00×2 ngày 2
Ngày 24/11 – 26/11/2023
: lô kép : 33_55 → ăn kép 33 ngày 2
Ngày 23/11 – 25/11/2023
: lô kép : 66_88 → ăn kép 66 ngày 1
Ngày 21/11 – 23/11/2023
: lô kép : 22_44 → ăn kép 22 ngày 2
Ngày 20/11 – 22/11/2023
: lô kép : 77_99 → ăn kép 99 ngày 1
Ngày 18/11 – 20/11/2023
: lô kép : 11_66 → ăn kép 66 ngày 2
Ngày 17/11 – 19/11/2023
: lô kép : 00_44 → ăn kép 44×2 ngày 1
Ngày 15/11 – 17/11/2023
: lô kép : 77_88 → ăn kép 77 ngày 2
Ngày 14/11 – 16/11/2023
: lô kép : 66_99 → ăn kép 66 ngày 1
Ngày 13/11 – 15/11/2023
: lô kép :44_55 → ăn kép 44 ngày 1
Ngày 12/11 – 14/11/2023
: lô kép :11_33 → ăn kép 11 ngày 1
Ngày 10/11 – 12/11/2023
: lô kép :88_99 → ăn kép 99 ngày 2
Ngày 07/11 – 09/11/2023
: lô kép :55_66 → trượt
Ngày 06/11 – 08/11/2023
: lô kép :11_88 → ăn kép 88 ngày 1
Ngày 04/11 – 06/11/2023
: lô kép :22_33 → ăn kép 33 ngày 2
Ngày 03/11 – 05/11/2023
: lô kép :00_44 → ăn kép 44 ngày 1
Ngày 02/11 – 04/11/2023
: lô kép : 11_88 → ăn kép 11 ngày 1
Ngày 31/10 – 02/11/2023
: lô kép : 55_77 → ăn kép 55 77 ngày 2
Ngày 30/10 – 01/11/2023
: lô kép : 11_44 → ăn kép 44 ngày 1
Ngày 27/10 – 29/10/2023
: lô kép : 22_99 → ăn kép 22 ngày 3
Ngày 25/10 – 27/10/2023
: lô kép : 33_44 → ăn kép 33 ngày 2
Ngày 24/10 – 26/10/2023
: lô kép : 55_66 → ăn kép 55 ngày 1
Ngày 23/10 – 25/10/2023
: lô kép : 44_99 → ăn kép 44×2 ngày 1
Ngày 22/10 – 24/10/2023
: lô kép : 00_11 → ăn kép 11 ngày 1
Ngày 20/10 – 22/10/2023
: lô kép : 55_77 → ăn kép 55 ngày 2
Ngày 17/10 – 19/10/2023
: lô kép : 33_66 → trượt
Ngày 16/10 – 18/10/2023
: lô kép : 11_22 → ăn kép 22 ngày 1
Ngày 13/10 – 15/10/2023
: lô kép : 88_99 → ăn kép 99 ngày 3
Ngày 12/10 – 14/10/2023
: lô kép : 00_66 → ăn kép 66 ngày 1
Ngày 09/10 – 11/10/2023
: lô kép : 33_44 → ăn kép 44 ngày 3
Ngày 06/10 – 08/10/2023
: lô kép : 55_88 → ăn kép 88 ngày 3
Ngày 05/10 – 07/10/2023
: lô kép : 22_33 → ăn kép 33 ngày 1
Ngày 03/10 – 05/10/2023
: lô kép : 66_77 → ăn kép 66 77 ngày 2
Ngày 02/10 – 04/10/2023
: lô kép : 00_11 → ăn kép 00 11 ngày 1
Ngày 01/10 – 03/10/2023
: lô kép : 55_33 → ăn kép 33×3 ngày 1
Ngày 30/09 – 02/10/2023
: lô kép : 11_99 → ăn kép 11×2 ngày 1
Ngày 29/09 – 01/10/2023
: lô kép : 66_77 → ăn kép 66 ngày 1
Ngày 28/09 – 30/09/2023
: lô kép : 00_44→ ăn kép 44 ngày 1
Ngày 27/09 – 29/09/2023
: lô kép : 33_66→ ăn kép 66 ngày 1
Ngày 25/09 – 27/09/2023
: lô kép : 00_55→ ăn kép 00 ngày 2
Ngày 24/09 – 26/09/2023
: lô kép : 11_99→ ăn kép 99 ngày 1
Ngày 23/09 – 25/09/2023
: lô kép : 22_55→ ăn kép 22 ngày 1
Ngày 21/09 – 23/09/2023
: lô kép : 00_88→ ăn kép 00 ngày 2
Ngày 19/09 – 21/09/2023
: lô kép : 33_77→ ăn kép 33 ngày 2
Ngày 16/09 – 18/09/2023
: lô kép : 11_22→ trượt
Ngày 15/09 – 17/09/2023
: lô kép : 88_99→ ăn kép 99 ngày 1
Ngày 14/09 – 16/09/2023
: lô kép : 00_22→ ăn kép 22 ngày 1
Ngày 11/09 – 13/09/2023
: lô kép : 11_66→ ăn kép 11 66 ngày 3
Ngày 10/09 – 12/09/2023
: lô kép : 00_44 → ăn kép 00 ngày 1
Ngày 09/09 – 11/09/2023
: lô kép : 77_88 → ăn kép 88 ngày 1
Ngày 06/09 – 08/09/2023
: lô kép : 00_11 → trượt
Ngày 05/09 – 07/09/2023
: lô kép : 44_66 → ăn kép 44 ngày 1
Ngày 03/09 – 05/09/2023
: lô kép : 55_99 → ăn kép 55 ngày 2
Ngày 01/09 – 03/09/2023
: lô kép : 00_22 → ăn kép 00 ngày 2
Ngày 31/08 – 02/09/2023
: lô kép : 44_66 → ăn kép 66×2 ngày 1
Ngày 28/08 – 30/08/2023
: lô kép : 33_55 → trượt
Ngày 25/08 – 27/08/2023
: lô kép : 88_99 → ăn kép 88 ngày 3
Ngày 24/08 – 26/08/2023
: lô kép : 33_44 → ăn kép 44 ngày 1
Ngày 23/08 – 25/08/2023
: lô kép : 22_00 → ăn kép 00×2 ngày 1
Ngày 22/08 – 24/08/2023
: lô kép : 11_88 → ăn kép 88 ngày 1
Ngày 20/08 – 22/08/2023
: lô kép : 55_77 → ăn kép 55 ngày 2
Ngày 19/08 – 21/08/2023
: lô kép : 22_88 → ăn kép 88 ngày 1
Ngày 16/08 – 18/08/2023
: lô kép : 11_44 → trượt
Ngày 14/08 – 16/08/2023
: lô kép : 66_77 → ăn kép 77 ngày 2
Ngày 12/08 – 14/08/2023
: lô kép : 22_55 → ăn kép 22 55 ngày 2
Ngày 09/08 – 11/08/2023
: lô kép : 33_77 → ăn kép 77 ngày 3
Ngày 07/08 – 09/08/2023
: lô kép : 44_66 → ăn kép 66×2 ngày 2
Ngày 06/08 – 08/08/2023
: lô kép : 22_11 → ăn kép 22 ngày 1
Ngày 04/08 – 06/08/2023
: lô kép : 33_99 → ăn kép 33 ngày 2
Ngày 01/07 – 03/08/2023
: lô kép : 44_88 → ăn kép 88 ngày 3
Ngày 30/07 – 01/08/2023
: lô kép : 66_77 → ăn kép 77 ngày 2
Ngày 28/07 – 30/07/2023
: lô kép : 00_33 → ăn kép 00 ngày 2
Ngày 27/07 – 29/07/2023
: lô kép : 44_66 → ăn kép 66 ngày 1
Ngày 26/07 – 28/07/2023
: lô kép : 55_88 → ăn kép 55 ngày 1
Ngày 23/07 – 25/07/2023
: lô kép : 00_77 → trượt
Ngày 22/07 – 24/07/2023
: lô kép : 11_33 → ăn kép 33 ngày 1
Ngày 19/07 – 21/07/2023
: lô kép : 88_99 → trượt
Ngày 18/07 – 20/07/2023
: lô kép : 00_33 → ăn kép 33 ngày 1
Ngày 17/07 – 19/07/2023
: lô kép : 11_22 → ăn kép 22 ngày 1
Ngày 14/07 – 16/07/2023
: lô kép : 55_88 → ăn kép 88 ngày 3
Ngày 13/07 – 15/07/2023
: lô kép : 66_33 → ăn kép 66 ngày 1
Ngày 11/07 – 13/07/2023
: lô kép : 44_77→ ăn kép 44 ngày 2
Ngày 09/07 – 11/07/2023
: lô kép : 11_55→ ăn kép 11×2 ngày 2
Ngày 08/07 – 10/07/2023
: lô kép : 22_33→ ăn kép 33 ngày 1
Ngày 06/07 – 08/07/2023
: lô kép : 55_99→ ăn kép 55×2 ngày 2
Ngày 04/07 – 06/07/2023
: lô kép : 44_66→ ăn kép 44 ngày 2
Ngày 01/07 – 03/07/2023
: lô kép : 11_77→ trượt
Ngày 28/06 – 30/06/2023
: lô kép : 55_66→ ăn kép 66 ngày 3
Ngày 27/06 – 29/06/2023
: lô kép : 22_44→ ăn kép 44 ngày 1
Ngày 26/06 – 28/06/2023
: lô kép : 88_99→ ăn kép 99 ngày 1
Ngày 25/06 – 27/06/2023
: lô kép : 55_66→ ăn kép 55 ngày 1
Ngày 23/06 – 25/06/2023
: lô kép :33_88 → ăn kép 33 ngày 2
Ngày 21/06 – 23/06/2023
: lô kép :00_44 → ăn kép 00 44×2 ngày 2
Ngày 18/06 – 20/06/2023
: lô kép :22_55 → ăn kép 22 ngày 3
Ngày 16/06 – 18/06/2023
: lô kép :11_77 → ăn kép 77 ngày 2
Ngày 15/06 – 17/06/2023
: lô kép :44_88 → ăn kép 44×2 ngày 1
Ngày 14/06 – 16/06/2023
: lô kép :00_33 → ăn kép 00 ngày 1
Ngày 11/06 – 13/06/2023
: lô kép :55_77 → trượt
Ngày 10/06 – 12/06/2023
: lô kép :22_11 → ăn kép 22 ngày 1
Ngày 09/06 – 11/06/2023
: lô kép :00_99 → ăn kép 00×2 ngày 1
Ngày 08/06 – 10/06/2023
: lô kép :44_55 → ăn kép 44 ngày 2
Ngày 05/06 – 07/06/2023
: lô kép :88_99 → ăn kép 88 ngày 3
Ngày 04/06 – 06/06/2023
: lô kép :55_66 → ăn kép 55 ngày 1
Ngày 02/06 – 04/06/2023
: lô kép :22_44 → ăn kép 44 ngày 2
Ngày 31/05 – 02/06/2023
: lô kép :11_77 → ăn kép 77 ngày 2
Ngày 28/05 – 30/05/2023
: lô kép :00_55 → ăn kép 00 ngày 3
Ngày 27/05 – 29/05/2023
: lô kép :44_66 → ăn kép 44 ngày 1
Ngày 26/05 – 28/05/2023
: lô kép :88_99 → ăn kép 88 ngày 1
Ngày 24/05 – 26/05/2023
: lô kép :33_77 → ăn kép 77 ngày 2
Ngày 21/05 – 23/05/2023
: lô kép :00_11 → trượt
Ngày 20/05 – 22/05/2023
: lô kép :44_77 → ăn kép 77×2 ngày 1
Ngày 17/05 – 19/05/2023
: lô kép :22_55 → trượt
Ngày 16/05 – 18/05/2023
: lô kép :33_99 → ăn kếp 99 ngày 1
Ngày 13/05 – 15/05/2023
: lô kép :55_66 → trượt
Ngày 12/05 – 14/05/2023
: lô kép :00_44→ ăn kép 00 44 ngày 1
Ngày 09/05 – 11/05/2023
: lô kép :22_99→ trượt
Ngày 08/05 – 10/05/2023
: lô kép :55_77→ ăn kép 55 ngày 1
Ngày 05/05 – 07/05/2023
: lô kép :66_99→ ăn kép 99 ngày 3
Ngày 04/05 – 06/05/2023
: lô kép :44_77→ ăn kép 77×2 ngày 1
Ngày 03/05 – 05/05/2023
: lô kép :00_11→ ăn kép 00 ngày 1
Ngày 02/05 – 04/05/2023
: lô kép :55_66→ ăn kép 66 ngày 1
Ngày 01/05 – 03/05/2023
: lô kép :00_99→ ăn kép 00 ngày 1
Ngày 29/04 – 01/05/2023
: lô kép :11_88→ ăn kép 11_88 ngày 2
Ngày 27/04 – 29/04/2023
: lô kép :44_66→ ăn kép 66 ngày 2
Ngày 24/04 – 26/04/2023
: lô kép :00_22→ ăn kép 00_22 ngày 3
Ngày 23/04 – 25/04/2023
: lô kép :44_88→ ăn kép 88×2 ngày 1
Ngày 21/04 – 23/04/2023
: lô kép :77_99→ ăn kép 77 ngày 2
Ngày 20/04 – 22/04/2023
: lô kép :11_22→ ăn kép 11 ngày 1
Ngày 18/04 – 20/04/2023
: lô kép :00_55→ ăn kép 00 ngày 2
Ngày 17/04 – 19/04/2023
: lô kép :33_99→ ăn kép 33 99 ngày 1
Ngày 16/04 – 17/04/2023
: lô kép :44_66→ ăn kép 44 ngày 1
Ngày 15/04 – 17/04/2023
: lô kép :77_99→ ăn kép 77×2 99 ngày 1
Ngày 13/04 – 15/04/2023
: lô kép :00_55→ ăn lô 00 ngày 2
Ngày 12/04 – 14/04/2023
: lô kép :33_44→ ăn lô 33 44 ngày 1
Ngày 11/04 – 13/04/2023
: lô kép :22_66→ ăn lô 22 ngày 1
Ngày 09/04 – 11/04/2023
: lô kép :00_11→ ăn lô 00 ngày 2
Ngày 06/04 – 08/04/2023
: lô kép :77_99→ trượt
Ngày 05/04 – 07/04/2023
: lô kép :55_22→ ăn lô 55 ngày 1
Ngày 03/04 – 05/04/2023
: lô kép :66_88→ ăn lô 88×2 ngày 2
Ngày 01/04 – 03/04/2023
: lô kép :33_99→ ăn lô 99 ngày 2
Ngày 29/03 – 31/03/2023
: lô kép :00_55→ trượt
Ngày 27/03 – 29/03/2023
: lô kép :77_99→ ăn lô 99×2 ngày 2
Ngày 26/03 – 28/03/2023
: lô kép :33_44→ ăn lô 44 ngày 1
Ngày 23/03 – 25/03/2023
: lô kép :00_88→ trượt
Ngày 22/03 – 24/03/2023
: lô kép :44_11→ ăn lô 44×2 ngày 1
Ngày 21/03 – 23/03/2023
: lô kép :33_55→ ăn lô 33×2 ngày 1
Ngày 18/03 – 20/03/2023
: lô kép :66_77→ ăn lô 77 ngày 3
Ngày 15/03 – 17/03/2023
: lô kép :88_99→ trượt
Ngày 13/03 – 15/03/2023
: lô kép :00_22→ ăn lô 22 ngày 2
Ngày 12/03 – 14/03/2023
: lô kép :55_77→ ăn lô 77 ngày 1
Ngày 10/03 – 12/03/2023
: lô kép : 11_44→ ăn lô 11×2 ngày 2
Ngày 08/03 – 10/03/2023
: lô kép : 22_88→ ăn lô 88 ngày 2
Ngày 06/03 – 08/03/2023
: lô kép : 66_77→ ăn lô 66 77 ngày 2
Ngày 04/03 – 06/03/2023
: lô kép : 33_88→ ăn lô 88 ngày 2
Ngày 01/03 – 03/03/2023
: lô kép :44_99 → trượt
Ngày 28/02 – 01/03/2023
: lô kép :11_77 → ăn lô 11 77 ngày 1
Ngày 25/02 – 27/02/2023
: lô kép :33_55 → ăn lô 55 ngày 3
Ngày 23/02 – 25/02/2023
: lô kép :66_88 → ăn lô 66 88 ngày 2
Ngày 22/02 – 24/02/2023
: lô kép :44_55 → ăn lô 44×2 ngày 1
Ngày 19/02 – 21/02/2023
: lô kép :11_22 → trượt
Ngày 16/02 – 18/02/2023
: lô kép :33_77 → ăn lô 33 ngày 3
Ngày 14/02 – 16/02/2023
: lô kép : 88_99→ ăn lô 88 ngày 2
Ngày 13/02 – 15/02/2023
: lô kép : 33_55→ ăn lô 33 ngày 1
Ngày 12/02 – 14/02/2023
: lô kép : 44_99→ ăn lô 44 ngày 1
Ngày 09/02 – 11/02/2023
: lô kép : 00_77→ trượt
Ngày 07/02 – 09/02/2023
: lô kép : 22_33→ăn lô 33 ngày 2
Ngày 05/02 – 07/02/2023
: lô kép : 44_66 →ăn lô 66 ngày 2
Ngày 04/02 – 06/02/2023
: lô kép : 00_55→ăn lô 00 ngày 1
Ngày 01/02 – 03/02/2023
: lô kép : 99_88→ăn lô 88 ngày 3
Ngày 31/01 – 02/02/2023
: lô kép : 22_00→ăn lô 22 ngày 1
Ngày 30/01 – 01/02/2023
: lô kép : 55_99→ăn lô 99 ngày 1
Ngày 25/01 – 27/01/2023
: lô kép : 44_99 →ăn lô 44 ngày 2
Ngày 18/01 – 20/01/2023
: lô kép : 00_33 →ăn lô 00×2 ngày 3
Ngày 16/01 – 18/01/2023
: lô kép : 22_88 →ăn lô 22 ngày 2
Ngày 14/01 – 16/01/2023
: lô kép : 00_55 →ăn lô 00 ngày 2
Ngày 13/01 – 15/01/2023 : lô kép : 44_88 →ăn lô 44 ngày 1
Ngày 11/01 – 13/01/2023 : lô kép : 22_77 →ăn lô 22 ngày 2
Ngày 08/01 – 10/01/2023 : lô kép : 33_66 →ăn lô 66 ngày 3
Ngày 07/01 – 09/01/2023 : lô kép : 11_88 →ăn lô 88 ngày 1
Ngày 04/01 – 06/01/2023 : lô kép : 33_77 →ăn lô 77 ngày 3
Ngày 02/01 – 04/01/2023 : lô kép : 00_55 →ăn lô 55 ngày 2
Ngày 30/12 – 01/01/2023 : lô kép : 77_88 →ăn lô 77 88 ngày 3
Ngày 27/12 – 29/12/2022 : lô kép : 22_55 →ăn lô 22 ngày 3
Ngày 24/12 – 26/12/2022 : lô kép : 99_66 →trượt
Ngày 22/12 – 24/12/2022 : lô kép : 22_44→ăn lô 22 ngày 2
Ngày 20/12 – 22/12/2022 : lô kép : 55_88→ăn lô 55 ngày 2
Ngày 17/12 – 19/12/2022 : lô kép : 00_11→trượt
Ngày 15/12 – 17/12/2022 : lô kép : 88_55→ăn lô 88 ngày 2
Ngày 12/12 – 14/12/2022 : lô kép : 44_99→ăn lô 44×2 ngày 3
Ngày 10/12 – 12/12/2022 : lô kép : 00_55→ăn lô 00 ngày 2
Ngày 09/12 – 11/12/2022 : lô kép : 77_99→ăn lô 99 ngày 1
Ngày 06/12 – 08/12/2022 : lô kép : 22_44→ăn lô 22 44 ngày 3
Ngày 03/12 – 05/12/2022 : lô kép : 00_11→ăn lô 00 ngày 3
Ngày 02/12 – 04/12/2022 : lô kép : 77_99→ăn lô 77 ngày 1
Ngày 01/12 – 03/12/2022 : lô kép : 55_33→ăn lô 55 ngày 1
Ngày 29/11 – 01/12/2022 : lô kép : 00_66→ăn lô 66 ngày 2
Ngày 28/11 – 30/11/2022 : lô kép : 00_77→ăn lô 00×2 ngày 1
Ngày 25/11 – 27/11/2022 : lô kép : 88_99→trượt
Ngày 22/11 – 24/11/2022 : lô kép : 33_44→ăn lô 33 ngày 3
Ngày 21/11 – 23/11/2022 : lô kép : 55_11→ăn lô 11 ngày 1
Ngày 18/11 – 20/11/2022 : lô kép : 44_88→ăn lô 44ngày 3
Ngày 16/11 – 18/11/2022 : lô kép : 66_77→ăn lô 66 ngày 2
Ngày 13/11 – 15/11/2022 : lô kép : 11_33→ăn lô 11 ngày 3
Ngày 10/11 – 12/11/2022 : lô kép : 77_99→ăn lô 99 ngày 3
Ngày 07/11 – 09/11/2022 : lô kép : 66_22 →ăn lô 66
Ngày 04/11 – 06/11/2022 : lô kép : 66_88 →trượt
Ngày 03/11 – 05/11/2022 : lô kép : 22_44 →ăn lô 22 ngày 1
Ngày 02/11 – 04/11/2022 : lô kép : 00_88 →ăn lô 00 ngày 1
Ngày 30/10 – 01/11/2022 : lô kép : 22_99 →ăn lô 99 ngày 3
Ngày 28/10 – 30/10/2022 : lô kép : 77_44 →ăn lô 77 44 ngày 2
Ngày 25/10 – 27/10/2022 : lô kép : 88_33 →ăn lô 88 ngày 3
Ngày 24/10 – 26/10/2022 : lô kép : 66_44 →ăn lô 44 ngày 1
Ngày 22/10 – 24/10/2022 : lô kép : 22_55 →ăn lô 55 ngày 2
Ngày 20/10 – 22/10/2022 : lô kép : 00_11 →ăn lô 00 ngày 2
Ngày 19/10 – 21/10/2022 : lô kép : 55_77 →ăn lô 55 ngày 1
Ngày 16/10 – 18/10/2022 : lô kép : 22_33 →trượt
Ngày 15/10 – 17/10/2022 : lô kép : 00_44 →ăn lô 00 ngày 1
Ngày 13/10 – 15/10/2022 : lô kép : 77_88 →ăn lô 77 ngày 2
Ngày 10/10 – 12/10/2022 : lô kép : 33_55 →trượt
Ngày 09/10 – 11/10/2022 : lô kép : 66 – 99 →ăn lô 99 ngày 1
Ngày 06/10 – 08/10/2022 : lô kép : 44 – 77 →trượt
Ngày 05/10 – 07/10/2022 : lô kép : 22 – 33 →Ăn lô 22 ngày 1
Ngày 03/10 – 05/10/2022 : lô kép : 44 – 99 →Ăn lô 44×2 ngày 2
Ngày 02/10 – 04/10/2022 : lô kép : 55 – 22 →Ăn lô 22 ngày 1
Ngày 29/09 – 01/10/2022 : lô kép : 33 – 44 →trượt
Ngày 27/09 – 29/09/2022 : lô kép : 00 – 11 →Ăn lô 11 ngày 2
Ngày 25/09 – 27/09/2022 : lô kép : 77 – 22 →Ăn lô 77 ngày 2
Ngày 23/09 – 25/09/2022 : lô kép : 66 – 88 →Ăn lô 66 ngày 2
Ngày 22/09 – 24/09/2022 : lô kép : 44 – 77 →Ăn lô 77 ngày 1
Ngày 20/09 – 22/09/2022 : lô kép : 66_00 →Ăn lô 66 ngày 2
Ngày 17/09 – 19/09/2022 : lô kép : 55 – 77 →Ăn lô 77 ngày 3
Ngày 15/09 – 17/09/2022 : lô kép : 33 – 22 →Ăn lô 22 ngày 2
Ngày 13/09 – 15/09/2022 : lô kép : 00 – 99 →Ăn lô 00 99 ngày 2
Ngày 12/09 – 14/09/2022 : lô kép : 66 – 55 →Ăn lô 55 ngày 1
Ngày 10/09 – 12/09/2022 : lô kép : 33 – 22 →Ăn lô 33 ngày 2
Ngày 07/09 – 09/09/2022 : lô kép : 00 – 66 →Trượt
Ngày 04/09 – 06/09/2022 : lô kép : 44 – 77 →Trượt
Ngày 03/09 – 05/09/2022 : lô kép : 00 – 88 →Ăn lô 88 ngày 1
Ngày 02/09 – 04/09/2022 : lô kép : 33 -55 →Ăn lô 33 ngày 1
Ngày 01/09 – 03/09/2022 : lô kép : 22 – 88 →Ăn lô 88 ngày 1
Ngày 29/08 – 31/08/2022 : lô kép : 66 -77 →Ăn lô 77 ngày 2
Ngày 27/08 – 29/08/2022 : lô kép : 11 – 99 →Ăn lô 99 ngày 2
Ngày 26/08 – 28/08/2022 : lô kép : 22 – 66 →Ăn lô 66 ngày 1
Ngày 24/08 – 26/08/2022 : lô kép : 44 – 55 →Ăn lô 44 ngày 2
Ngày 21/08 – 23/08/2022 : lô kép : 33 – 88 →Ăn lô 88 ngày 3
Ngày 18/08 – 20/08/2022 : lô kép : 66 – 11 →Ăn lô 11 ngày 3
Ngày 17/08 – 19/08/2022 : lô kép : 22 – 88 →Ăn lô 88 ngày 1
Ngày 14/08 – 16/08/2022 : lô kép : 00 – 66 →Ăn lô 66 ngày 3
Ngày 11/08 – 13/08/2022 : lô kép : 33 – 55 →Trượt
Ngày 08/08 – 10/08/2022 : lô kép : 11 – 99 →Ăn lô 99 ngày 3
Ngày 06/08 – 08/08/2022 : lô kép : 00 – 55 →Ăn lô 55×2 ngày 2
Ngày 02/08 – 04/08/2022 : lô kép : 88 – 99 →Ăn lô 88×2 ngày 3
Ngày 02/08 – 04/08/2022 : lô kép : 88 – 99 →Ăn lô 88×2 ngày 3
Ngày 02/08 – 04/08/2022 : lô kép : 11 – 22 →Ăn lô 11 ngày 1
Ngày 31/07 – 02/08/2022 : lô kép : 33 – 44 →Ăn lô 33 ngày 2
Ngày 28/07 – 30/07/2022 : lô kép : 55 – 88 →Ăn lô 55 88 ngày 3
Ngày 25/07 – 27/07/2022 : lô kép : 00 – 66 →Ăn lô 00 ngày 3
Ngày 23/07 – 25/07/2022 : lô kép : 44 – 00 →Ăn lô 00×2 ngày 2
Ngày 20/07 – 22/07/2022 : lô kép : 33 – 66 →Trượt
Ngày 17/07 – 19/07/2022 : lô kép : 44 – 55 →Ăn lô 55 ngày 3
Ngày 15/07 – 17/07/2022 : lô kép : 77 – 99 →Ăn lô 99 ngày 2
Ngày 13/07 – 15/07/2022 : lô kép : 11 – 00 →Ăn lô 00 ngày 2
Ngày 12/07 – 14/07/2022 : lô kép : 22 – 77 →Ăn lô 77 ngày 1
Ngày 11/07 – 13/07/2022 : lô kép : 77 – 88 →Ăn lô 77 ngày 1
Ngày 10/07 – 12/07/2022 : lô kép : 00 – 55 →Ăn lô 55 ngày 1
Ngày 07/07 – 09/07/2022 : lô kép : 33 – 66 →Trượt
Ngày 04/07 – 06/07/2022 : lô kép : 00 – 44 →Ăn lô 44×2 ngày 3
Ngày 01/07 – 03/07/2022 : lô kép : 44 – 99 →Ăn lô 44 ngày 3
Ngày 28/06 – 30/06/2022 : lô kép : 22 – 66 →Trượt
Ngày 26/06 – 28/06/2022 : lô kép : 55 – 77 →Ăn lô 77 ngày 2
Ngày 23/06 – 25/06/2022 : lô kép : 22 – 88 →Trượt
Ngày 20/06 – 22/06/2022 : lô kép : 44 – 55 →Ăn lô 44 ngày 3
Ngày 17/06 – 19/06/2022 : lô kép : 66 – 99 →Ăn lô 66 ngày 3
Ngày 14/06 – 16/06/2022 : lô kép : 55 – 99 →Ăn lô 99 ngày 3
Ngày 13/06 – 15/06/2022 : lô kép : 00 – 66 →Ăn lô 66 ngày 1
Ngày 10/06 – 12/06/2022 : lô kép : 44 – 88 →Trượt
Ngày 09/06 – 11/06/2022 : lô kép : 00 – 11 →Ăn lô 00×3 ngày 1
Ngày 08/06 – 10/06/2022 : lô kép : 88 – 77 →Ăn lô 77 ngày 1
Ngày 05/06 – 07/06/2022 : lô kép : 22 – 44 →Trượt
Ngày 02/06 – 04/06/2022 : lô kép : 33 – 77 →Ăn lô 77 ngày 3
Ngày 30/05 – 01/06/2022 : lô kép : 88 – 00 →Ăn lô 88 ngày 3
Ngày 27/05 – 29/05/2022 : lô kép : 55 – 99 →Ăn lô 99 ngày 3
Ngày 24/05 – 26/05/2022 : lô kép : 44 – 88 →Trượt
Ngày 21/05 – 23/05/2022 : lô kép : 66 – 88 →Ăn lô 66 ngày 3
Ngày 19/05 – 21/05/2022 : lô kép : 33 – 77 →Ăn lô 77ngày 2
Ngày 17/05 – 19/05/2022 : lô kép : 00 – 99 →Ăn lô 99 ngày 2
Ngày 14/05 – 16/05/2022 : lô kép : 22 – 55 →Trượt
Ngày 11/05 – 13/05/2022 : lô kép : 77 – 55 →Ăn lô 55 ngày 3
Ngày 08/05 – 10/05/2022 : lô kép : 22 – 66 →Ăn lô 66 ngày 3
Ngày 06/05 – 08/05/2022 : lô kép : 00 – 88 →Ăn lô 8 ngày 2
Ngày 03/05 – 05/05/2022 : lô kép : 22 – 77 →Trượt
Ngày 01/05 – 03/05/2022 : lô kép : 33 – 55 →Ăn lô 33 ngày 2
Ngày 30/04 – 02/05/2022 : lô kép : 22 – 66 →Ăn lô 66 ngày 1
Ngày 27/04 – 29/04/2022 : lô kép : 11 – 33 →Trượt
Ngày 25/04 – 27/04/2022 : lô kép : 00 – 22 →Ăn lô 00 22 ngày 2
Ngày 22/04 – 24/04/2022 : lô kép : 33 – 88 →Trượt
Ngày 20/04 – 22/04/2022 : lô kép : 55 – 44 →Ăn lô 44 ngày 2
Ngày 18/04 – 20/04/2022 : lô kép : 00 – 88 →Ăn lô 88 ngày 2
Ngày 16/04 – 18/04/2022 : lô kép : 33 – 88 →Ăn lô 33 ngày 2
Ngày 13/04 – 15/04/2022 : lô kép : 44 – 55 →Trượt
Ngày 11/04 – 13/04/2022 : lô kép : 22 – 88 → Ăn lô 88 ngày 2
Ngày 08/04 – 10/04/2022 : lô kép : 11 – 66 → Ăn lô 66 ngày 3
Ngày 05/04 – 07/04/2022 : lô kép : 33 – 77 → Ăn lô 33×2 ngày 3
Ngày 03/04 – 05/04/2022 : lô kép : 11 – 66 → Ăn lô 66 ngày 2
Ngày 01/04 – 03/04/2022 : lô kép : 22 – 77 → Ăn lô 77 ngày 2
Ngày 29/03 – 31/03/2022 : lô kép : 44 – 66 → Trượt
Ngày 28/03 – 30/03/2022 : lô kép : 00 – 33 → Ăn lô 33×3 ngày 1
Ngày 25/03 – 27/03/2022 : lô kép : 77 – 88 → Ăn lô 88 ngày 3
Ngày 20/03 – 22/03/2022 : lô kép : 66 – 77 → Ăn lô 66 ngày 1
Ngày 20/03 – 22/03/2022 : lô kép : 66 – 99 → Ăn lô 99 ngày 1
Ngày 20/03 – 22/03/2022 : lô kép : 11 – 55 → Ăn lô 11 ngày 3
Ngày 18/03 – 20/03/2022 : lô kép : 77 – 88 → Trượt
Ngày 17/03 – 19/03/2022 : lô kép : 22 – 77 → Ăn lô 22 ngày 2
Ngày 14/03 – 16/03/2022 : lô kép : 22 – 77 → Trượt
Ngày 11/03 – 13/03/2022 : lô kép : 00 – 99 → Ăn lô 00×2 ngày 3
Ngày 08/03 – 10/03/2022 : lô kép : 44 – 66 → Trượt
Ngày 05/03 – 77/03/2022 : lô kép : 55 – 11 → Trượt
Ngày 02/03 – 04/03/2022 : lô kép : 55 – 99 → Ăn lô 99 ngày 3
Ngày 27/02 – 01/03/2022 : lô kép : 66 – 77 → Ăn lô 66 77 ngày 3
Ngày 24/02 – 26/02/2022 : lô kép : 77 – 99 → Ăn lô 99 ngày 3
Ngày 23/02 – 25/02/2022 : lô kép : 33 – 66 → Ăn lô 33 ngày 2
Ngày 21/02 – 23/02/2022 : lô kép : 55 – 66 → Ăn lô 66 ngày 2
Ngày 20/02 – 22/02/2022 : lô kép : 33 – 55 → Trượt
Ngày 17/02 – 19/02/2022 : lô kép : 00 – 44 → Ăn lô 00 ngày 3
Ngày 16/02 – 18/02/2022 : lô kép : 55 – 99 → Ăn lô 99 ngày 3
Ngày 15/02 – 17/02/2022 : lô kép : 99 – 66 → Ăn lô 66 ngày 1
Ngày 14/02 – 16/02/2022 : lô kép : 55 – 66 → Ăn lô 55 ngày 1
Ngày 11/02 – 13/02/2022 : lô kép : 00 – 22 → Ăn lô 00×2 ngày 3
Ngày 10/02 – 12/02/2022 : lô kép : 88 – 99 → Ăn lô 99 ngày 1
Ngày 09/02 – 11/02/2022 : lô kép : 99 – 22 → Ăn lô 22×3 ngày 1
Ngày 08/02 – 10/02/2022 : lô kép : 22 – 33 → Ăn lô 33 ngày 1
Ngày 06/02 – 08/02/2022 : lô kép : 00 – 77 → Ăn lô 77 ngày 2
Ngày 28/01 – 30/01/2022 : lô kép : 77 – 99 → Ăn lô 99 ngày 2
Ngày 27/01 – 29/01/2022 : lô kép : 11 – 66 → Ăn lô 66 ngày 1
Ngày 26/01 – 28/01/2022 : lô kép : 22 – 55 → Ăn lô 22 55 ngày 1
Ngày 24/01 – 26/01/2022 : lô kép : 11 – 44 → Ăn lô 44 ngày 2
Ngày 21/01 – 23/01/2022 : lô kép : 77 – 88 → Trượt
Ngày 18/01 – 20/01/2022 : lô kép : 55 – 66 → Trượt
Ngày 17/01 – 19/01/2022 : lô kép : 11 – 77 → Ăn lô 77 ngày 1
Ngày 15/01 – 17/01/2022 : lô kép : 22 – 33 → Ăn lô 22 ngày 1
Ngày 12/01 – 14/01/2022 : lô kép : 00 – 44 → Trượt
Ngày 11/01 – 13/01/2022 : lô kép : 88 – 99 → Ăn lô 88 99 ngày 1
Ngày 10/01 – 12/01/2022 : lô kép : 77 – 88 → Ăn lô 77 ngày 1
Ngày 07/01 – 09/01/2022 : lô kép : 11 – 66 → Ăn lô 11 ngày 3
Ngày 04/01 – 06/01/2022 : lô kép : 22 – 33 → Trượt
Ngày 03/01 – 05/01/2022 : lô kép : 88 – 22 → Ăn lô 88 ngày 1
Ngày 02/01 – 04/01/2022 : lô kép : 22 – 88 → Ăn lô 88 ngày 1
Ngày 31/01 – 02/01/2022 : lô kép : 22 – 99 → Ăn lô 99X2 ngày 2
Ngày 28/12 – 30/12/2021 : lô kép : 00 – 11 → Trượt
Ngày 27/12 – 29/12/2021 : lô kép : 22 – 77 → Ăn lô 22 ngày 1
Ngày 26/12 – 28/12/2021 : lô kép : 22 – 44 → Ăn lô 44×2 ngày 1
Ngày 23/12 – 25/12/2021 : lô kép : 66 – 88 → Ăn lô 88 ngày 1
Ngày 20/12 – 22/12/2021 : lô kép : 11 – 77 → Ăn lô 11×2 ngày 1
Ngày 19/12 – 21/12/2021 : lô kép : 55 – 66 → Ăn lô 66 ngày 1
Ngày 18/12 – 20/12/2021 : lô kép : 77 – 99 → Ăn lô 99 ngày 1
Ngày 15/12 – 17/12/2021 : lô kép : 33 – 44 → Ăn lô 44×2 ngày 2
Ngày 13/12 – 15/12/2021 : lô kép : 11 – 99 → Ăn lô 11 ngày 2
Ngày 11/12 – 13/12/2021 : lô kép : 22 – 66 → Ăn lô 22×2 ngày 2
Ngày 08/12 – 10/12/2021 : lô kép : 77 – 66 → Ăn lô 77 ngày 3
Ngày 07/12 – 09/12/2021 : lô kép : 33 – 77 → Ăn lô 33 ngày 1
Ngày 04/12 – 06/12/2021 : lô kép : 44 – 66 → Trượt
Ngày 01/12 – 03/12/2021 : lô kép : 33 – 55 → Trượt
Ngày 26/11 – 28/11/2021 : lô kép : 22 – 66 → Ăn lô 66 ngày 2
Ngày 25/11 – 27/11/2021 : lô kép : 22 – 44 → Ăn lô 44 ngày 1
Ngày 24/11 – 26/11/2021 : lô kép : 00 – 55 → Ăn lô 55 ngày 1
Ngày 21/11 – 23/11/2021 : lô kép : 22 – 55 → Trượt
Ngày 20/11 – 22/11/2021 : lô kép : 33 – 88 → Ăn lô 33 ngày 1
Ngày 19/11 – 21/11/2021 : lô kép : 11 – 99 → Ăn lô 99 ngày 1
Ngày 18/11 – 20/11/2021 : lô kép : 99 – 55 → Ăn lô 55 ngày 1
Ngày 16/11 – 18/11/2021 : lô kép : 11 – 66 → Ăn lô 66 ngày 2
Ngày 14/11 – 16/11/2021 : lô kép : 55 – 22 → Ăn lô 22 55×2 ngày 1
Ngày 13/11 – 15/11/2021 : lô kép : 99 – 55 → Ăn lô 99 ngày 1
Ngày 11/11 – 13/11/2021 : lô kép : 55 – 88 → Ăn lô 88×2 ngày 2
Ngày 10/11 – 12/11/2021 : lô kép : 00 – 66 → Ăn lô 00 66 ngày 1
Ngày 08/11 – 10/11/2021 : lô kép : 22 – 44 → Ăn lô 44×2 ngày 2
Ngày 06/11 – 08/11/2021 : lô kép : 33 – 55 → Ăn lô 55 ngày 2
Ngày 04/11 – 06/11/2021 : lô kép : 88 – 77 → Ăn lô 88×2 ngày 2
Ngày 03/11 – 05/11/2021 : lô kép : 44 – 99 → Ăn lô 44 99 ngày 1
Ngày 02/11 – 04/11/2021 : lô kép : 44 – 66 → Ăn lô 66 ngày 1
Ngày 31/10 – 02/11/2021 : lô kép : 66 – 77 → Ăn lô 77×2 ngày 2
Ngày 28/10 – 30/10/2021 : lô kép : 44 – 88 → Ăn lô 44 88 ngày 3
Ngày 27/10 – 29/10/2021 : lô kép : 44 – 66 → Ăn lô 66 ngày 1
Ngày 26/10 – 28/10/2021 : lô kép : 44 – 77 → Ăn lô 77 ngày 1
Ngày 25/10 – 27/10/2021 : lô kép : 55 – 66 → Ăn lô 55 ngày 1
Ngày 22/10 – 24/10/2021 : lô kép : 00 – 22 → Trượt
Ngày 21/10 – 23/10/2021 : lô kép : 66 – 88 → Ăn lô 88 ngày 1
Ngày 18/10 – 20/10/2021 : lô kép : 44 – 77 → Ăn lô 44 ngày 3
Ngày 15/10 – 17/10/2021 : lô kép : 00 – 99 → Trượt
Ngày 14/10 – 16/10/2021 : lô kép : 33 – 55 → Ăn lô 55 33 ngày 1
Ngày 13/10 – 15/10/2021 : lô kép : 33 – 11 → Ăn lô 11×2 ngày 1
Ngày 12/10 – 14/10/2021 : lô kép : 00 – 33 → Ăn lô 00 ngày 1
Ngày 09/10 – 11/10/2021 : lô kép : 44 – 55 → Ăn lô 55×2 ngày 3
Ngày 06/10 – 08/10/2021 : lô kép : 33 – 88 → Trượt
Ngày 03/10 – 05/10/2021 : lô kép : 22 – 66 → Ăn lô 22 ngày 3
Ngày 30/10 – 02/10/2021 : lô kép : 44 – 99 → Ăn lô 44 ngày 3
Ngày 27/09 – 29/09/2021 : lô kép : 55 – 77 → Ăn lô 55 77 x2 ngày 3
Ngày 24/09 – 26/09/2021 : lô kép : 55 – 66 → Trượt
Ngày 23/09 – 25/09/2021 : lô kép : 00 – 55 → Ăn lô 00 ngày 1
Ngày 22/09 – 24/09/2021 : lô kép : 44 – 99 → Ăn lô 99 ngày 1
Ngày 21/09 – 23/09/2021 : lô kép : 88 – 77 → Ăn lô 77 ngày 1
Ngày 18/09 – 20/09/2021 : lô kép : 55 – 88 → Trượt
Ngày 16/09 – 18/09/2021 : lô kép : 77 – 66 → Ăn lô 77 ngày 2
Ngày 15/09 – 17/09/2021 : lô kép : 66 – 22 → Ăn lô 66 ngày 1
Ngày 12/09 – 14/09/2021 : lô kép : 22 – 55 → Ăn lô 55 ngày 3
Ngày 11/09 – 13/09/2021 : lô kép : 77 – 99 → Ăn lô 99 ngày 1
Ngày 08/09 – 10/09/2021 : lô kép : 11 – 33 → Ăn lô 11 ngày 3
Ngày 05/09 – 07/09/2021 : lô kép : 00 – 22 → Ăn lô 22 ngày 3
Ngày 02/09 – 04/09/2021 : lô kép : 11 – 99 → Ăn lô 11×3 ngày 3
Ngày 31/09 – 02/09/2021 : lô kép : 00 – 22 → Ăn lô 22 ngày 2
Ngày 30/08 – 01/09/2021 : lô kép : 22 – 88 → Ăn lô 88 ngày 1
Ngày 28/08 – 30/08/2021 : lô kép : 11 – 44 → Ăn lô 11 ngày 2
Ngày 25/08 – 27/08/2021 : lô kép : 44 – 66 → Trượt
Ngày 23/08 – 25/08/2021 : lô kép : 55 – 99 → Ăn lô 99 ngày 2
Ngày 22/08 – 24/08/2021 : lô kép : 11 – 22 → Ăn lô 11×2 ngày 1
Ngày 19/08 – 21/08/2021 : lô kép : 22 – 33 → Trượt
Ngày 16/08 – 18/08/2021 : lô kép : 44 – 66 → Ăn lô 66 ngày 3
Ngày 15/08 – 17/08/2021 : lô kép : 11 – 33 → Ăn lô 11 ngày 1
Ngày 14/08 – 16/08/2021 : lô kép : 00 – 55 → Ăn lô 00 55 ngày 1
Ngày 11/08 – 13/08/2021 : lô kép : 77 – 99 → Trượt
Ngày 08/08 – 10/08/2021 : lô kép : 22 – 66 → Ăn lô 66 ngày 3
Ngày 07/08 – 09/08/2021 : lô kép : 44 – 99 → Ăn lô 99 ngày 1
Ngày 04/08 – 06/08/2021 : lô kép : 44 – 88 → Trượt
Ngày 02/08 – 04/08/2021 : lô kép : 44 – 55 → Ăn lô 55 ngày 2
Ngày 01/08 – 03/08/2021 : lô kép : 22 – 99 → Ăn lô 22 99 ngày 1
Ngày 30/07 – 01/08/2021 : lô kép : 77 – 88 → Ăn lô 88×2 ngày 1
Ngày 29/07 – 31/07/2021 : lô kép : 00 – 33 → Ăn lô 33 ngày 1
Ngày 27/07 – 29/07/2021 : lô kép : 00 – 22 → Ăn lô 22 ngày 2
Ngày 25/07 – 27/07/2021 : lô kép : 33 – 88 → Ăn lô 88 33 ngày 2
Ngày 23/07 – 25/07/2021 : lô kép : 33 – 55 → Ăn lô 55 ngày 2
Ngày 21/07 – 23/07/2021 : lô kép : 66 – 77 → Ăn lô 77 66×2 ngày 2
Ngày 20/07 – 22/07/2021 : lô kép : 22 – 66 → Ăn lô 22×2 ngày 1
Ngày 18/07 – 20/07/2021 : lô kép : 33 – 55 → Ăn lô 33×2 ngày 2
Ngày 16/07 – 18/07/2021 : lô kép : 33 – 44 → Ăn lô 44×2 ngày 2
Ngày 15/07 – 17/07/2021 : lô kép : 77 – 99 → Ăn lô 77 ngày 1
Ngày 13/07 – 15/07/2021 : lô kép : 22 – 88 → Ăn lô 22 ngày 2
Ngày 12/07 – 14/07/2021 : lô kép : 33 – 44 → Ăn lô 33 44 ngày 1
Ngày 09/07 – 11/07/2021 : lô kép : 11 – 88 → Trượt
Ngày 07/07 – 09/07/2021 : lô kép : 77 – 99 → Ăn lô 99 ngày 2
Ngày 05/07 – 07/07/2021 : lô kép : 22 – 99 → Ăn lô 22 ngày 2
Ngày 04/07 – 06/07/2021 : lô kép : 11 – 77 → Ăn lô 11 77 ngày 1
Ngày 29/06 – 01/07/2021 : lô kép : 22 – 55 → Ăn lô 22 ngày 2
Ngày 27/06 – 29/06/2021 : lô kép : 44 – 55 → Ăn lô 44 ngày 2
Ngày 25/06 – 27/06/2021 : lô kép : 00 – 11 → Ăn lô 00 ngày 1
Ngày 24/06 – 26/06/2021 : lô kép : 11 – 22 → Ăn lô 22×2 ngày 1
Ngày 23/06 – 25/06/2021 : lô kép : 22 – 33 → Ăn lô 33 ngày 1
Ngày 20/06 – 22/06/2021 : lô kép : 55 – 66 → Trượt
Ngày 20/06 – 22/06/2021 : lô kép : 33 – 77 → Ăn lô 33 ngày 1
Ngày 16/06 – 18/06/2021 : lô kép : 00 – 44 → Trượt
Ngày 16/06 – 18/06/2021 : lô kép : 66 – 88 → Ăn lô 88 ngày 1
Ngày 15/06 – 17/06/2021 : lô kép : 11 – 22 → Ăn lô 22 ngày 1
Ngày 14/06 – 16/06/2021 : lô kép : 44 – 11 → Ăn lô 44 ngày 1
Ngày 13/06 – 15/06/2021 : lô kép : 44 – 77 → Ăn lô 77 ngày 1
Ngày 11/06 – 13/06/2021 : lô kép : 66 – 88 → Ăn lô 66 ngày 2
Ngày 08/06 – 10/06/2021 : lô kép : 11 – 77 → Trượt
Ngày 06/06 – 08/06/2021 : lô kép : 44 – 66 → Ăn lô 66 ngày 2
Ngày 03/06 – 05/06/2021 : lô kép : 66 – 88 → Trượt
Ngày 31/05 – 02/06/2021 : lô kép : 33 – 88 → Trượt
Ngày 30/05 – 01/06/2021 : lô kép : 66 – 77 → Ăn lô 66 77 ngày 1
Ngày 29/05 – 31/05/2021 : lô kép : 00 – 66 → Ăn lô 00 ngày 1
Ngày 27/05 – 29/05/2021 : lô kép : 44 – 88 → Ăn lô 44 ngày 2
Ngày 25/05 – 27/05/2021 : lô kép : 33 – 77 → Ăn lô 33 ngày 2
Ngày 23/05 – 25/05/2021 : lô kép : 88 – 99 → Ăn lô 88 ngày 2
Ngày 21/05 – 23/05/2021 : lô kép : 44 – 55 → Ăn lô 55 ngày 2
Ngày 19/05 – 21/05/2021 : lô kép : 11 – 77 → Ăn lô 11 ngày 2
Ngày 18/05 – 20/05/2021 : lô kép : 33 – 77 → Ăn lô 33 ngày 1
Ngày 16/05 – 18/05/2021 : lô kép : 22 – 88 → Ăn lô 88 ngày 2
Ngày 14/05 – 16/05/2021 : lô kép : 11 – 77 → Ăn lô 11 77×2 ngày 2
Ngày 13/05 – 15/05/2021 : lô kép : 33 – 99 → Ăn lô 99 33×2 ngày 1
Ngày 10/05 – 12/05/2021 : lô kép : 44 – 88 → Ăn lô 44 ngày 3
Ngày 09/05 – 11/05/2021 : lô kép : 44 – 66 → Ăn lô 66 ngày 1
Ngày 08/05 – 10/05/2021 : lô kép : 22 – 33 → Ăn lô 22 33 ngày 1
Ngày 05/05 – 07/05/2021 : lô kép : 11 – 99 → Trượt
Ngày 03/05 – 05/05/2021 : lô kép : 00 – 22 → Ăn lô 22 ngày 2
Ngày 01/05 – 03/05/2021 : lô kép : 33 – 55 → Ăn lô 33 ngày 2
Ngày 28/04 – 30/04/2021 : lô kép : 44 – 88 → Ăn lô 88 ngày 3
Ngày 26/04 – 28/04/2021 : lô kép : 11 – 33 → Ăn lô 33 11 ngày 2
Ngày 25/04 – 27/04/2021 : lô kép : 88 – 99 → Ăn lô 88 99 ngày 1
Ngày 22/04 – 24/04/2021 : lô kép : 00 – 22 → Ăn lô 22 ngày 3
Ngày 21/04 – 23/04/2021 : lô kép : 22 – 77 → Ăn lô 77 ngày 1
Ngày 19/04 – 21/04/2021 : lô kép : 66 – 99 → Ăn lô 66 ngày 1
Ngày 17/04 – 19/04/2021 : lô kép : 55 – 77 → Ăn lô 77 ngày 2
Ngày 16/04 – 18/04/2021 : lô kép : 22 – 66 → Ăn lô 22 66 ngày 1
Ngày 14/04 – 16/04/2021 : lô kép : 33 – 44 → Ăn lô 44 ngày 2
Ngày 12/04 – 14/04/2021 : lô kép : 11 – 33 → Ăn lô 11 ngày 2
Ngày 11/04 – 13/04/2021 : lô kép : 22 – 88 → Ăn lô 22 88 ngày 1
Ngày 08/04 – 10/04/2021 : lô kép : 55 – 66 → Ăn lô 88 ngày 3
Ngày 05/04 – 07/04/2021 : lô kép : 22 – 88 → Ăn lô 88 ngày 3
Ngày 02/04 – 04/04/2021 : lô kép : 00 – 99 → Ăn lô 99 ngày 3
Ngày 30/03 – 01/04/2021 : lô kép : 22 – 88 → Ăn lô 22 ngày 3
Chúng tôi hiểu rằng các bạn đang còn lo lắng rằng những các số mà chúng tôi cung cấp chưa thực sự chính xác. Chính vì thế chúng tôi đã để lại thống kê của các khung trước đó để mọi người tham khảo. Có thể rằng sẽ có những đợt cầu số không may mắn nhưng những con số được cập nhật luôn là số đẹp nhất, có tỉ lệ ăn cao nhất.

Cách chơi cặp lô kép nuôi khung 3 ngày

Về mặt lý thuyết thì cách chơi này cũng giống như việc mọi người chơi nuôi lô kép khung 3 ngày. Có nghĩa là sẽ chơi với tỉ lệ 1 : 3 : 10, ngày 2 vào điểm gấp 3 lần ngày 1 và ngày 3 gấp 10 lần ngày 1. Dù là ăn tại ngày thứ bao nhiêu thì chắc chắn người chơi sẽ vẫn có lãi. Tuy nhiên cụ thể là lãi bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào số điểm mà mọi người chơi ban đầu. Ngoài ra nếu cảm thấy tự tin hơn thì các ngày sau bạn có thể vào tiền mạnh hơn.

bạn đang băn khoăn với cầu lo kep 24h nuôi khung 3 ngày thì bây giờ bạn yên tâm vì các chuyên gia đã làm giúp bạn công việc trên . soi cầu tìm số đã có các chuyên gia lo . các bạn chỉ cần truy cập vào website soi cầu 247  lấy số miễn phí chơi hàng ngày. chúc các bạn may mắn phát tài.

Chúc mọi người thành công.

tham khảo thêm : Dàn Đề 10 Số Nuôi Khung

Từ Khóa: , , , , , ,
Cùng chuyên mục
chong chóng xoay nuôi lô song thủ khung 2 ngày chính xác nhất
chong chóng xoay Nuôi Lô Bạch Thủ 3 Ngày Chính Xác Nhất
chong chóng xoay Song Thủ Lô Nuôi 3 Ngày Chính Xác 100