Soi cầu lô nuôi

Nuôi Lô Đề 3 Miền Chính Xác Nhất


Soi Cầu Dàn Lô 6 Số Hoàn Toàn Miễn Phí
111.10K

soi cầu dàn lô 6 số miền bắc là dựa trên phương pháp soi cầu xsmb tìm ra những cặp số đẹp và có độ chính xác cao. Từ các cầu có biện độ ăn đẹp và sắc xuất ra cao trong ngày. Hôm nay xin đưa ra những con hệ thống soi cầu lô đê các bạn tham khảo và đánh mỗi ngày.

soi cầu dàn lô 6 số chính xác mỗi ngày

soicaulonuoi.com xin đưa ra vài nhận định sau đây đối với 6 con lô được chọn lọc từ 6 cầu bạch thủ đẹp nhất trong ngày. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần ra từ 2 con số trở lên là chúng ta đã có lãi. Lãi ít lãi nhiều phụ thuộc vào số tiền các bạn bỏ ra ra chơi mỗi ngày.

soi cầu lô dàn 6 số

 

soi cầu dàn lô miền bắc chính xác hôm nay

soicaulonuoi.com xin đưa ra vài nhận định sau đây đối với 6 con lô được chọn lọc từ 6 cầu bạch thủ đẹp nhất trong ngày. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần ra từ 2 con số trở lên là chúng ta đã có lãi. Lãi ít lãi nhiều phụ thuộc vào số tiền các bạn bỏ ra ra chơi mỗi ngày.

Do hết kinh phí để trả tiền sever chúng tôi cần một số kinh phí,do vậy rất cần sự ủng hộ của các bạn.

Nếu các bạn có lòng ủng hộ diễn đàn thì hãy nạp thẻ ở mục dưới đây.

Sau khi nạp thẻ cào đủ số tiền 500.000 vnđ thì lô 6 số sẽ hiện ra trên màn hình.

Có thể nạp cộng dồn thẻ, ví dụ 5 cái 100.000 vnđ.

Hỗ trợ thẻ : Viettel – Vina – Mobi – Zing Card – Gate

Thời gian nhận số từ 8h00 – 18h00 mỗi ngày

SOI CẦU DÀN LÔ 6 SỐ CHUẨN

Ngày 19/06/2024 :Dàn Lô 6 số:…….chờ kết quả
Ngày 18/06/2024 : dàn lô 6 số : 34_43_18_81_16_61 → ăn lô 61×2
Ngày 17/06/2024 : dàn lô 6 số : 47_74_19_91_03_30 → ăn lô 91 03 30
Ngày 16/06/2024 : dàn lô 6 số : 09_90_02_20_18_81 → ăn lô 20 81
Ngày 15/06/2024 : dàn lô 6 số : 14_41_67_76_39_93 → ăn lô 67
Ngày 14/06/2024 : dàn lô 6 số : 29_92_23_32_14_41 → ăn lô 41×2
Ngày 13/06/2024 : dàn lô 6 số : 12_21_47_74_89_98 → ăn lô 21×2 98×2
Ngày 12/06/2024 : dàn lô 6 số : 56_65_38_83_27_72 → ăn lô 56 65 83
Ngày 11/06/2024 : dàn lô 6 số : 15_51_79_97_45_54 → ăn lô 15 54
Ngày 10/06/2024 : dàn lô 6 số : 28_82_49_94_07_70 → ăn lô 82
Ngày 09/06/2024 : dàn lô 6 số : 65_56_37_73_26_62 → ăn lô 65×2 26
Ngày 08/06/2024 : dàn lô 6 số : 24_42_14_41_39_93 → ăn lô 24 14
Ngày 07/06/2024 : dàn lô 6 số : 30_03_13_31_57_75 → ăn lô 03 57
Ngày 06/06/2024 : dàn lô 6 số : 47_74_23_32_49_94 → ăn lô 47 23
Ngày 05/06/2024 : dàn lô 6 số : 25_52_18_81_45_54 → ăn lô 81 45
Ngày 04/06/2024 : dàn lô 6 số : 36_63_28_82_07_70 → ăn lô 82
Ngày 03/06/2024 : dàn lô 6 số : 25_52_04_40_01_10 → ăn lô 25×2 10
Ngày 02/06/2024 : dàn lô 6 số : 46_64_89_98_27_72 → ăn lô 27 72
Ngày 01/06/2024 : dàn lô 6 số : 78_87_06_60_19_91 → ăn lô 19×2
Ngày 31/05/2024 : dàn lô 6 số : 09_90_46_64_59_95 → ăn lô 09 90
Ngày 30/05/2024 : dàn lô 6 số : 45_54_17_71_29_92 → ăn lô 71 29 92
Ngày 29/05/2024 : dàn lô 6 số : 16_61_06_60_89_98 → ăn lô 89_98
Ngày 28/05/2024 : dàn lô 6 số : 23_32_15_51_68_86 → ăn lô 32×2
Ngày 27/05/2024 : dàn lô 6 số : 36_63_01_10_47_74 → ăn lô 63
Ngày 26/05/2024 : dàn lô 6 số : 78_87_18_81_39_93 → ăn lô 78×2
Ngày 25/05/2024 : dàn lô 6 số : 05_50_23_32_79_97 → ăn lô 50 23×2 32
Ngày 24/05/2024 : dàn lô 6 số : 28_82_17_71_49_94 → ăn lô 82 71
Ngày 23/05/2024 : dàn lô 6 số : 15_51_02_20_47_74 → ăn lô 51 47
Ngày 22/05/2024 : dàn lô 6 số : 12_21_79_97_28_82 → ăn lô 12 97
Ngày 21/05/2024 : dàn lô 6 số : 49_94_05_50_78_87 → ăn lô 50 87
Ngày 20/05/2024 : dàn lô 6 số : 29_92_24_42_67_76 → ăn lô 24 67
Ngày 19/05/2024 : dàn lô 6 số : 89_98_17_71_26_62 → ăn lô 98 62×2
Ngày 18/05/2024 : dàn lô 6 số : 78_87_59_95_04_40 → ăn lô 87 04×2
Ngày 17/05/2024 : dàn lô 6 số : 37_73_08_80_23_32 → ăn lô 23 32 80×2
Ngày 16/05/2024 : dàn lô 6 số : 59_95_28_82_17_71 → ăn lô 95 82
Ngày 15/05/2024 : dàn lô 6 số : 03_30_78_87_49_94 → ăn lô 30 94
Ngày 14/05/2024 : dàn lô 6 số : 45_54_14_41_68_86 → ăn lô 45×2 14
Ngày 13/05/2024 : dàn lô 6 số : 07_70_37_73_79_97 → ăn lô 07 37
Ngày 12/05/2024 : dàn lô 6 số : 47_74_06_60_18_81 → ăn lô 47 06
Ngày 11/05/2024 : dàn lô 6 số :86_68_45_54_01_10 → ăn lô 45 86
Ngày 10/05/2024 : dàn lô 6 số : 59_95_78_87_02_20 → ăn lô 59
Ngày 09/05/2024 : dàn lô 6 số : 09_90_26_62_17_71 → ăn lô 62 71
Ngày 08/05/2024 : dàn lô 6 số : 03_30_56_65_36_63 → ăn lô 56×2 63
Ngày 07/05/2024 : dàn lô 6 số : 24_42_25_52_79_97 → ăn lô 79 97
Ngày 06/05/2024 : dàn lô 6 số : 57_75_39_93_13_31 → ăn lô 75 93
Ngày 05/05/2024 : dàn lô 6 số : 67_76_23_32_01_10 → ăn lô 67×2
Ngày 04/05/2024 : dàn lô 6 số : 49_94_79_97_03_30 → ăn lô 03 30
Ngày 03/05/2024 : dàn lô 6 số : 34_43_57_75_78_87 → ăn lô 43 57×2 78×2
Ngày 02/05/2024 : dàn lô 6 số : 63_36_08_80_01_10 → ăn lô 36 63×2 01
Ngày 01/05/2024 : dàn lô 6 số : 87_78_56_65_89_98 → ăn lô 89×2 98
Ngày 30/04/2024 : dàn lô 6 số : 79_97_09_90_68_86 → ăn lô 86
Ngày 29/04/2024 : dàn lô 6 số : 15_51_01_10_12_21 → ăn lô 12 21
Ngày 28/04/2024 : dàn lô 6 số : 25_52_16_61_37_73 → ăn lô 25×2 61 73×2
Ngày 27/04/2024 : dàn lô 6 số :07_70_79_97_26_62 → ăn lô 70 97
Ngày 26/04/2024 : dàn lô 6 số :01_10_67_76_25_52 → ăn lô 10 67
Ngày 25/04/2024 : dàn lô 6 số :05_50_16_61_49_94 → ăn lô 50 94
Ngày 24/04/2024 : dàn lô 6 số : 37_73_45_54_12_21 → ăn lô 54×2
Ngày 23/04/2024 : dàn lô 6 số :79_97_06_60_15_51 → ăn lô 97 06 15
Ngày 22/04/2024 : dàn lô 6 số : 23_32_16_61_56_65 → ăn lô 23 56
Ngày 21/04/2024 : dàn lô 6 số : 01_10_26_62_48_84 → ăn lô 26 62 84
Ngày 20/04/2024 : dàn lô 6 số : 23_32_45_54_79_97 → ăn lô 54 79×2
Ngày 19/04/2024 : dàn lô 6 số : 08_80_37_73_29_92 → ăn lô 92×2
Ngày 18/04/2024 : dàn lô 6 số : 01_10_56_65_15_51 → ăn lô 15 51
Ngày 17/04/2024 : dàn lô 6 số : 78_87_57_75_47_74 → ăn lô 47 74×2
Ngày 16/04/2024 : dàn lô 6 số :14_41_27_72_68_86 → ăn lô 72 86
Ngày 15/04/2024 : dàn lô 6 số : 34_43_36_63_05_50 → ăn lô 34 05
Ngày 14/04/2024 : dàn lô 6 số : 46_64_79_97_89_98 → ăn lô 89×2
Ngày 13/04/2024 : dàn lô 6 số : 26_62_01_10_29_92 → ăn lô 10 92
Ngày 12/04/2024 : dàn lô 6 số : 17_71_58_85_69_96 → ăn lô 58 85
Ngày 11/04/2024 : dàn lô 6 số :02_20_36_63_78_87 → ăn lô 36 63 78 87
Ngày 10/04/2024 : dàn lô 6 số : 14_41_39_93_47_74 → ăn lô 39 47
Ngày 09/04/2024 : dàn lô 6 số :59_95_27_72_07_70 → ăn lô 95 27
Ngày 08/04/2024 : dàn lô 6 số : 57_75_38_83_89_98 → ăn lô 83 98
Ngày 07/04/2024 : dàn lô 6 số : 69_96_01_10_19_91 → ăn lô 69×2 96
Ngày 06/04/2024 : dàn lô 6 số : 45_54_07_70_17_71 → ăn lô 71×3
Ngày 05/04/2024 : dàn lô 6 số : 05_50_39_93_48_84 → ăn lô 05 89
Ngày 04/04/2024 : dàn lô 6 số :23_32_37_73_03_30 → ăn lô 03
Ngày 03/04/2024 : dàn lô 6 số :01_10_27_72_39_93 → ăn lô 10 39×2 93
Ngày 02/04/2024 : dàn lô 6 số :45_54_06_60_36_63 → ăn lô 54×2 06
Ngày 01/04/2024 : dàn lô 6 số : 04_40_68_86_38_83 → ăn lô 38×2 83
Ngày 31/03/2024 : dàn lô 6 số : 28_82_19_91_89_98 → ăn lô 28×2 91
Ngày 30/03/2024 : dàn lô 6 số : 56_65_18_81_23_32 → ăn lô 56 65 23
Ngày 29/03/2024 : dàn lô 6 số :59_95_45_54_12_21 → ăn lô 54
Ngày 28/03/2024 : dàn lô 6 số : 26_62_01_10_37_73 → ăn lô 26×2
Ngày 27/03/2024 : dàn lô 6 số : 89_98_14_41_03_30 → ăn lô 14
Ngày 26/03/2024 : dàn lô 6 số : 23_32_49_94_08_80 → ăn lô 32 08 80
Ngày 25/03/2024 : dàn lô 6 số : 25_52_06_60_29_92 → ăn lô 25 60 92×2
Ngày 24/03/2024 : dàn lô 6 số : 37_73_18_81_09_90 → ăn lô 09 90
Ngày 23/03/2024 : dàn lô 6 số : 01_10_68_86_27_72 → ăn lô 01 27
Ngày 22/03/2024 : dàn lô 6 số : 08_80_79_97_16_61 → ăn lô 79 97
Ngày 21/03/2024 : dàn lô 6 số : 14_41_25_52_58_85 → ăn lô 25 52
Ngày 20/03/2024 : dàn lô 6 số : 28_82_19_91_05_50 → ăn lô 05 50
Ngày 19/03/2024 : dàn lô 6 số : 03_30_15_51_67_76 → ăn lô 30 51
Ngày 18/03/2024 : dàn lô 6 số : 23_32_47_74_06_60 → ăn lô 23×3 47 06
Ngày 17/03/2024 : dàn lô 6 số : 19_91_45_54_01_10 → ăn lô 01 54
Ngày 16/03/2024 : dàn lô 6 số : 78_87_16_61_34_43 → ăn lô 34
Ngày 15/03/2024 : dàn lô 6 số : 12_21_39_93_58_85 → ăn lô 39 85×2
Ngày 14/03/2024 : dàn lô 6 số : 36_63_25_52_27_72 → ăn lô 27 72
Ngày 13/02/2024 : dàn lô 6 số : 03_30_14_41_54_45 → ăn lô 03 54
Ngày 12/02/2024 : dàn lô 6 số : 49_94_27_72_05_50 → ăn lô 49 94
Ngày 11/02/2024 : dàn lô 6 số : 23_32_89_98_56_65 → ăn lô 89×2 65
Ngày 10/02/2024 : dàn lô 6 số : 17_71_29_92_67_76 → ăn lô 29
Ngày 09/02/2024 : dàn lô 6 số : 79_97_47_74_01_10 → ăn lô 97 10×4
Ngày 08/02/2024 : dàn lô 6 số :36_63_08_80_27_72 → ăn lô 63 27
Ngày 07/02/2024 : dàn lô 6 số : 03_30_25_52_89_98 → ăn lô 25 52
Ngày 06/02/2024 : dàn lô 6 số : 14_41_45_54_68_86 → ăn lô 41 45×2
Ngày 05/02/2024 : dàn lô 6 số :29_92_01_10_19_91 → ăn lô 29_92
Ngày 04/02/2024 : dàn lô 6 số : 07_70_03_30_79_97 → ăn lô 07 70×2
Ngày 03/02/2024 : dàn lô 6 số : 67_76_08_80_34_43 → ăn lô 08
Ngày 02/02/2024 : dàn lô 6 số : 28_82_48_84_79_97 → ăn lô 28 82×2
Ngày 01/02/2024 : dàn lô 6 số : 19_91_12_21_34_43 → ăn lô 21 43
Ngày 29/02/2024 : dàn lô 6 số :07_70_26_62_01_10 → ăn lô 26 10
Ngày 28/02/2024 : dàn lô 6 số : 89_98_57_75_14_41 → ăn lô 89 14
Ngày 27/02/2024 : dàn lô 6 số : 34_43_16_61_05_50 → ăn lô 16 61 05 50
Ngày 26/02/2024 : dàn lô 6 số : 39_93_02_20_78_87→ ăn lô 39 20 78
Ngày 25/02/2024 : dàn lô 6 số : 01_10_28_82_79_97 → ăn lô 10×3 42
Ngày 24/02/2024 : dàn lô 6 số :49_94_16_61_24_42 → ăn lô 24 42
Ngày 23/02/2024 : dàn lô 6 số :02_20_36_63_07_70 → ăn lô 20
Ngày 22/02/2024 : dàn lô 6 số :97_79_45_54_26_62 → ăn lô 26×2
Ngày 21/02/2024 : dàn lô 6 số : 03_30_16_61_49_94 → ăn lô 61 49×2
Ngày 20/02/2024 : dàn lô 6 số : 79_97_67_76_23_32 → ăn lô 79 32
Ngày 19/02/2024 : dàn lô 6 số : 28_82_19_91_38_83 → ăn lô 82×2 19
Ngày 18/02/2024 : dàn lô 6 số : 01_10_34_43_57_75 → ăn lô 10 43
Ngày 17/02/2024 : dàn lô 6 số :12_21_15_51_28_82 → ăn lô 12 21×2 51
Ngày 16/02/2024 : dàn lô 6 số :37_73_89_98_23_32 → ăn lô 98×2
Ngày 15/02/2024 : dàn lô 6 số :36_63_08_80_18_81 → ăn lô 08 18
Ngày 14/02/2024 : dàn lô 6 số : 12_21_01_10_49_94 → ăn lô 01 94
Ngày 13/02/2024 : dàn lô 6 số : 14_41_67_76_17_71 → ăn lô 14 76
Ngày 08/02/2024 : dàn lô 6 số : 34_43_01_10_16_61 → ăn lô 61
Ngày 07/02/2024 : dàn lô 6 số : 04_40_25_52_78_87 → ăn lô 04×2 52 78
Ngày 06/02/2024 : dàn lô 6 số : 07_70_28_82_38_83 → ăn lô 83
Ngày 05/02/2024 : dàn lô 6 số : 89_98_49_94_26_62 → ăn lô 49 26
Ngày 04/02/2024 : dàn lô 6 số : 59_95_78_87_46_64 → ăn lô 59 78×2 87 46 64
Ngày 03/02/2024 : dàn lô 6 số :25_52_01_10_56_65 → ăn lô 65×2
Ngày 02/02/2024 : dàn lô 6 số : 03_30_45_54_79_97 → ăn lô 97
Ngày 01/02/2024 : dàn lô 6 số : 48_84_24_42_57_75 → ăn lô 84_42
Ngày 31/01/2024 : dàn lô 6 số : 15_51_28_82_01_10 → ăn lô 51×2 82
Ngày 30/01/2024 : dàn lô 6 số :78_87_49_94_23_32 → ăn lô 94 32
Ngày 29/01/2024 : dàn lô 6 số : 14_41_39_93_09_90 → ăn lô 14×2 41 09×2
Ngày 28/01/2024 : dàn lô 6 số :25_52_34_43_16_61 → ăn lô 43 16×2
Ngày 27/01/2024 : dàn lô 6 số :54_45_39_93_01_10 → ăn lô 10
Ngày 26/01/2024 : dàn lô 6 số :15_51_36_63_18_81 → ăn lô 18×2
Ngày 25/01/2024 : dàn lô 6 số :12_21 28_82_89_98 → ăn lô 12
Ngày 24/01/2024 : dàn lô 6 số :59_95_38_83_46_64 → ăn lô 95 38
Ngày 23/01/2024 : dàn lô 6 số :49_94_05_50_03_30 → ăn lô 49×2
Ngày 22/01/2024 : dàn lô 6 số : 23_32_38_83_01_10→ ăn lô 23 10
Ngày 21/01/2024 : dàn lô 6 số :17_71_67_76_79_97 → ăn lô 17 76 79
Ngày 20/01/2024 : dàn lô 6 số :08_80_01_10_46_64 → ăn lô 10 64
Ngày 19/01/2024 : dàn lô 6 số :38_83_69_96_58_85 → ăn lô 38 69
Ngày 18/01/2024 : dàn lô 6 số : 04_40_47_74_89_98 → ăn lô 47 98×3
Ngày 17/01/2024 : dàn lô 6 số : 19_91_68_86_23_32 → ăn lô 19 91
Ngày 16/01/2024 : dàn lô 6 số : 78_87_26_62_03_30 → ăn lô 03
Ngày 15/01/2024 : dàn lô 6 số : 12_21_45_54_69_96 → ăn lô 21X2 45
Ngày 14/01/2024 : dàn lô 6 số : 03_30_16_61_25_52 → ăn lô 03×2 16 25
Ngày 13/01/2024 : dàn lô 6 số : 79_97_06_60_17_71 → ăn lô 97 17×2
Ngày 12/01/2024 : dàn lô 6 số : 10_01_37_73_04_40 → ăn lô 10
Ngày 11/01/2024 : dàn lô 6 số : 36_63_58_85_15_51 → ăn lô 85×3
Ngày 10/01/2024 : dàn lô 6 số : 05_50_37_73_56_65 → ăn lô 05 37
Ngày 09/01/2024 : dàn lô 6 số :26_62_14_41_38_83 → ăn lô 62_83x2
Ngày 08/01/2024 : dàn lô 6 số : 27_72_04_40_59_95 → ăn lô 40 95
Ngày 07/01/2024 : dàn lô 6 số : 25_52_10_01_79_97 → ăn lô 01 79
Ngày 06/01/2024 : dàn lô 6 số : 09_90_37_73_24_42 → ăn lô 24×2
Ngày 05/01/2024 : dàn lô 6 số : 04_40_48_84_14_41 → ăn lô 04×2 41
Ngày 04/01/2024 : dàn lô 6 số : 03_30_56_65_46_64 → ăn lô 30 65 64
Ngày 03/01/2024 : dàn lô 6 số : 29_92_58_85_27_72 → ăn lô 85 72
Ngày 02/01/2024 : dàn lô 6 số :05_50_36_63_47_74 → ăn lô 05 50
Ngày 01/01/2024 : dàn lô 6 số :79_97_01_10_49_94 → ăn lô 79 97
Ngày 31/12/2023 : dàn lô 6 số : 48_84_06_60_52_25 → ăn lô 48 52
Ngày 30/12/2023 : dàn lô 6 số :19_91_68_86_17_71 → ăn lô 19 68
Ngày 29/12/2023 : dàn lô 6 số : 34_43_14_41_01_10 → ăn lô 43×2 01
Ngày 28/12/2023 : dàn lô 6 số : 25_52_03_30_16_61 → ăn lô 25×2 52
Ngày 27/12/2023 : dàn lô 6 số : 48_84_79_97_12_21 → ăn lô 48×2 21
Ngày 26/12/2023 : dàn lô 6 số : 14_41_01_10_49_94 → ăn lô 41 94
Ngày 25/12/2023 : dàn lô 6 số : 03_30_67_76_19_91 → ăn lô 67 19
Ngày 24/12/2023 : dàn lô 6 số : 12_21_47_74_29_92 → ăn lô 12 47 92
Ngày 23/12/2023 : dàn lô 6 số : 17_71_06_60_36_63 → ăn lô 60 36 63
Ngày 22/12/2023 : dàn lô 6 số : 67_76_18_81_89_98 → ăn lô 76 18
Ngày 21/12/2023 : dàn lô 6 số :07_70_23_32_46_64 → ăn lô 23 46
Ngày 20/12/2023 : dàn lô 6 số :59_95_15_51_29_92 → ăn lô 95×2
Ngày 19/12/2023 : dàn lô 6 số :69_96_18_81_39_93 → ăn lô 18 39 93
Ngày 18/12/2023 : dàn lô 6 số :67_76_03_30_01_10 → ăn lô 67 10
Ngày 17/12/2023 : dàn lô 6 số :37_73_29_92_58_85 → ăn lô 92 58
Ngày 16/12/2023 : dàn lô 6 số :18_81_07_70_56_65 → ăn lô 81 56
Ngày 15/12/2023 : dàn lô 6 số : 01_10_94_49_69_96 → ăn lô 94×2
Ngày 14/12/2023 : dàn lô 6 số : 28_82_36_63_78_87 → ăn lô 82 36
Ngày 13/12/2023 : dàn lô 6 số : 47_74_08_80_19_91 → trượt
Ngày 12/12/2023 : dàn lô 6 số : 27_72_69_96_15_51 → ăn lô 15 51×2
Ngày 11/12/2023 : dàn lô 6 số : 57_75_34_43_05_50 → ăn lô 75 34
Ngày 10/12/2023 : dàn lô 6 số : 16_61_01_10_37_73 → ăn lô 37 73×2
Ngày 09/12/2023 : dàn lô 6 số : 24_42_69_96_54_45 → ăn lô 24 96×2
Ngày 08/12/2023 : dàn lô 6 số :57_75_36_63_48_84 → ăn lô 75 63 84
Ngày 07/12/2023 : dàn lô 6 số : 58_85_23_32_04_40 → ăn lô 58 40
Ngày 06/12/2023 : dàn lô 6 số : 29_92_47_74_27_72 → ăn lô 92 27×3
Ngày 05/12/2023 : dàn lô 6 số : 01_10_38_83_78_87 → ăn lô 38 78
Ngày 04/12/2023 : dàn lô 6 số : 58_85_05_50_49_94 → ăn lô 05 94
Ngày 03/12/2023 : dàn lô 6 số : 47_74_08_80_23_32 → ăn lô 47 74
Ngày 02/12/2023 : dàn lô 6 số : 12_21_27_72_14_41 → ăn lô 12 27 72
Ngày 01/12/2023 : dàn lô 6 số : 36_63_57_75_28_82 → ăn lô 28 82
Ngày 30/11/2023 : dàn lô 6 số : 37_73_29_92_04_40 → ăn lô 73 29
Ngày 29/11/2023 : dàn lô 6 số : 34_43_79_97_56_65 → ăn lô 65×2
Ngày 28/11/2023 : dàn lô 6 số :23_32_28_82_67_76 → ăn lô 32 28 82
Ngày 27/11/2023 : dàn lô 6 số :03_30_17_71_46_64 → ăn lô 03×2 17 46
Ngày 26/11/2023 : dàn lô 6 số :02_20_45_54_38_83 → ăn lô 02 20 45
Ngày 25/11/2023 : dàn lô 6 số :16_61_89_98_05_50 → ăn lô 16 50
Ngày 24/11/2023 : dàn lô 6 số :18_81_24_42_59_95 → ăn lô 81
Ngày 23/11/2023 : dàn lô 6 số :56_65_79_97_01_10 → ăn lô 56×2 97 01 10
Ngày 22/11/2023 : dàn lô 6 số : 03_30_26_62_14_41 → ăn lô 26 62 14
Ngày 21/11/2023 : dàn lô 6 số :25_52_59_95_07_70 → ăn lô 07 70
Ngày 20/11/2023 : dàn lô 6 số :01_10_67_76_34_43 → ăn lô 01 67 34
Ngày 19/11/2023 : dàn lô 6 số :02_20_45_54_78_87 → ăn lô 54
Ngày 18/11/2023 : dàn lô 6 số : 29_92_27_72_14_41 → ăn lô 14 41
Ngày 17/11/2023 : dàn lô 6 số : 58_85_26_62_32_23 → ăn lô 26 62
Ngày 16/11/2023 : dàn lô 6 số :12_21_28_82_02_20 → ăn lô 21 20
Ngày 15/11/2023 : dàn lô 6 số : 39_93_04_40_17_71 → ăn lô 71×3
Ngày 14/11/2023 : dàn lô 6 số : 57_75_24_42_49_94 → ăn lô 57 75 49
Ngày 13/11/2023 : dàn lô 6 số :16_61_38_83_67_76 → ăn lô 67 76
Ngày 12/11/2023 : dàn lô 6 số : 79_97_27_72_54_45 → ăn lô 79 97 27
Ngày 11/11/2023 : dàn lô 6 số : 13_31_05_50_28_82 → ăn lô 13 31 82
Ngày 10/11/2023 : dàn lô 6 số :48_84_01_10_37_73 → ăn lô 48 10 73
Ngày 09/11/2023 : dàn lô 6 số : 03_30_58_85_79_97 → ăn lô 97×2
Ngày 08/11/2023 : dàn lô 6 số : 25_52_29_92_14_41 → ăn lô 52 29
Ngày 07/11/2023 : dàn lô 6 số : 27_72_08_80_78_87 → ăn lô 27 72 87
Ngày 06/11/2023 : dàn lô 6 số : 68_86_09_90_23_32 → trượt
Ngày 05/11/2023 : dàn lô 6 số : 04_40_89_98_48_84 → ăn lô 98 84
Ngày 04/11/2023 : dàn lô 6 số : 78_87_16_61_37_73 → ăn lô 78 87
Ngày 03/11/2023 : dàn lô 6 số : 39_93_67_76_03_30 → ăn lô 39 93 30
Ngày 02/11/2023 : dàn lô 6 số : 19_91_26_62_01_10 → ăn lô 26
Ngày 01/11/2023 : dàn lô 6 số : 45_54_68_86_24_42 → ăn lô 86 24
Ngày 31/10/2023 : dàn lô 6 số : 02_20_37_73_89_98 → ăn lô 98
Ngày 30/10/2023 : dàn lô 6 số : 23_32_01_10_19_91 → ăn lô 23 01×2 19
Ngày 29/10/2023 : dàn lô 6 số : 67_76_26_62_79_97 → ăn lô 67 26 97×2
Ngày 28/10/2023 : dàn lô 6 số : 03_30_08_80_38_83 → ăn lô 08×2 83
Ngày 27/10/2023 : dàn lô 6 số : 17_71_47_74_29_92 → trượt
Ngày 26/10/2023 : dàn lô 6 số : 15_51_27_72_06_60 →ăn lô 27 72×2 06×2
Ngày 25/10/2023 : dàn lô 6 số : 69_96_39_93_03_30 →ăn lô 93×2
Ngày 24/10/2023 : dàn lô 6 số : 29_92_24_42_15_51 →ăn lô 29×2 51
Ngày 23/10/2023 : dàn lô 6 số : 68_86_19_91_37_73 →ăn lô 19 91×2
Ngày 22/10/2023 : dàn lô 6 số : 79_97_25_52_12_21 →ăn lô 79×2 25 21
Ngày 21/10/2023 : dàn lô 6 số : 29_92_78_87_01_10 →ăn lô 87 10
Ngày 20/10/2023 : dàn lô 6 số : 45_54_38_83_34_43 →ăn lô 38×3 43
Ngày 19/10/2023 : dàn lô 6 số : 06_60_79_97_46_64 →ăn lô 06 46
Ngày 18/10/2023 : dàn lô 6 số : 28_82_58_85_16_61 →ăn lô 28
Ngày 17/10/2023 : dàn lô 6 số : 38_83_17_71_03_30 →ăn lô 83 17 71 03 30
Ngày 16/10/2023 : dàn lô 6 số : 01_10_18_81_47_74 →ăn lô 47 74
Ngày 15/10/2023 : dàn lô 6 số : 27_72_09_90_57_75 →ăn lô 72 90 75
Ngày 14/10/2023 : dàn lô 6 số : 12_21_37_73_06_60 →ăn lô 21 60
Ngày 13/10/2023 : dàn lô 6 số : 01_10_04_40_68_86 →ăn lô 68 86
Ngày 12/10/2023 : dàn lô 6 số : 27_72_46_64_13_31 →ăn lô 46
Ngày 11/10/2023 : dàn lô 6 số : 28_82_06_60_37_73 →ăn lô 82 06 60 37×2 73
Ngày 10/10/2023 : dàn lô 6 số : 69_96_26_62_49_94 →ăn lô 49 96
Ngày 09/10/2023 : dàn lô 6 số : 47_74_23_32_12_21 →trượt
Ngày 08/10/2023 : dàn lô 6 số : 36_63_59_95_89_98 →ăn lô 89
Ngày 07/10/2023 : dàn lô 6 số : 01_10_29_92_78_87 →ăn lô 10 29 87
Ngày 06/10/2023 : dàn lô 6 số : 06_60_23_32_89_98 →ăn lô 60×2 32
Ngày 05/10/2023 : dàn lô 6 số :19_91_47_74_14_41 →ăn lô 91 47 74 41
Ngày 04/10/2023 : dàn lô 6 số : 07_70_68_86_29_92 →ăn lô 07 86×2 29×2 92
Ngày 03/10/2023 : dàn lô 6 số : 25_52_57_75_01_10 →ăn lô 25 57×2
Ngày 02/10/2023 : dàn lô 6 số : 48_84_37_73_14_41 →ăn lô 84 73×2
Ngày 01/10/2023 : dàn lô 6 số : 36_63_09_90_23_32 →ăn lô 63 23 32
Ngày 30/09/2023 : dàn lô 6 số :56_65_02_20_01_10 →ăn lô 02 20 10
Ngày 29/09/2023 : dàn lô 6 số :18_81_03_30_49_94 →ăn lô 18 81 30
Ngày 28/09/2023 : dàn lô 6 số : 15_51_36_63_29_92→ăn lô 36 92
Ngày 27/09/2023 : dàn lô 6 số : 89_98_17_71_56_65 →ăn lô 71 56
Ngày 26/09/2023 : dàn lô 6 số : 13_31_02_20_49_94 →ăn lô 94
Ngày 25/09/2023 : dàn lô 6 số : 69_96_07_70_24_42 →ăn lô 07 70
Ngày 24/09/2023 : dàn lô 6 số : 25_52_09_90_58_85 →trượt
Ngày 23/09/2023 : dàn lô 6 số : 18_81_23_32_47_74 →ăn lô 32
Ngày 22/09/2023 : dàn lô 6 số : 56_65_68_86_01_10 →ăn lô 10
Ngày 21/09/2023 : dàn lô 6 số :49_94_37_73_02_20 →ăn lô 94×2 20
Ngày 20/09/2023 : dàn lô 6 số : 57_75_69_96_39_93 →ăn lô 75 39 93
Ngày 19/09/2023 : dàn lô 6 số : 08_80_15_51_56_65 →ăn lô 80 15 56 65
Ngày 18/09/2023 : dàn lô 6 số : 04_40_78_87_29_92 →ăn lô 04 87 92
Ngày 17/09/2023 : dàn lô 6 số :16_61_01_10_25_52 →ăn lô 16 25
Ngày 16/09/2023 : dàn lô 6 số : 46_64_23_32_69_96 →ăn lô 69
Ngày 14/09/2023 : dàn lô 6 số : 36_63_14_41_78_87 →trượt
Ngày 13/09/2023 : dàn lô 6 số : 29_92_06_60_59_95 →ăn lô 92 06 59
Ngày 12/09/2023 : dàn lô 6 số :46_64_15_51_01_10 →ăn lô 64 10
Ngày 11/09/2023 : dàn lô 6 số :12_21_25_52_79_97 →ăn lô 12 52 79
Ngày 10/09/2023 : dàn lô 6 số :16_61_38_83_23_32 →ăn lô 32
Ngày 09/09/2023 : dàn lô 6 số :24_42_69_96_06_60 →ăn lô 69×3
Ngày 08/09/2023 : dàn lô 6 số :23_32_01_10_39_93 →ăn lô 23 39
Ngày 07/09/2023 : dàn lô 6 số :08_80_36_63_56_65 →ăn lô 63 56
Ngày 06/09/2023 : dàn lô 6 số :48_84_37_73_13_31 →ăn lô 48 84
Ngày 05/09/2023 : dàn lô 6 số :27_72_14_41_67_76 →ăn lô 72×2 14 67 76
Ngày 04/09/2023 : dàn lô 6 số :15_51_25_52_89_98 →ăn lô 15 25
Ngày 03/09/2023 : dàn lô 6 số :06_60_39_93_28_82 →ăn lô 28 82
Ngày 02/09/2023 : dàn lô 6 số :14_41_24_42_02_20 →ăn lô 14 24 42
Ngày 01/09/2023 : dàn lô 6 số :37_73_67_76_58_85 →ăn lô 37_73x2
Ngày 31/08/2023 : dàn lô 6 số :78_87_12_21_04_40 →ăn lô 04 40×2
Ngày 30/08/2023 : dàn lô 6 số :29_92_46_64_48_84 →ăn lô 84
Ngày 29/08/2023 : dàn lô 6 số :18_81_89_98_27_72 →ăn lô 81 27 72
Ngày 28/08/2023 : dàn lô 6 số :67_76_34_43_17_71 →ăn lô 67 43
Ngày 27/08/2023 : dàn lô 6 số :47_74_ 01_10_23_32 →ăn lô 74 10×2
Ngày 26/08/2023 : dàn lô 6 số :79_97_16_61_36_63 →ăn lô 97×2 36
Ngày 25/08/2023 : dàn lô 6 số :89_98_03_30_34_43 →ăn lô 03 30 43
Ngày 24/08/2023 : dàn lô 6 số :09_90_67_76_02_20 →ăn lô 09 67
Ngày 23/08/2023 : dàn lô 6 số :56_65_17_71_24_42 →ăn lô 17 71×2 24
Ngày 22/08/2023 : dàn lô 6 số :69_96_58_85_13_31 →ăn lô 13 31
Ngày 21/08/2023 : dàn lô 6 số :67_76_01_10_78_87 →ăn lô 76 78×2
Ngày 20/08/2023 : dàn lô 6 số :27_72_09_90_38_83 →ăn lô 09 90
Ngày 19/08/2023 : dàn lô 6 số :57_75_39_93_01_10 →ăn lô 39 93
Ngày 18/08/2023 : dàn lô 6 số :26_62_13_31_29_92 →ăn lô 62 13 29
Ngày 17/08/2023 : dàn lô 6 số :16_61_67_76_09_90 →ăn lô 67 09
Ngày 16/08/2023 : dàn lô 6 số :07_70_19_91_38_83 →ăn lô 19 38
Ngày 15/08/2023 : dàn lô 6 số :15_51_26_62_65_56 →ăn lô 26 56
Ngày 14/08/2023 : dàn lô 6 số :13_31_45_54_59_95 →ăn lô 13 54 95
Ngày 13/08/2023 : dàn lô 6 số :57_75_06_60_79_97 →ăn lô 75×2 79
Ngày 12/08/2023 : dàn lô 6 số :01_01_37_73_69_96 →ăn lô 37_73
Ngày 11/08/2023 : dàn lô 6 số :15_51_36_63_68_86 →ăn lô 15 51 36
Ngày 10/08/2023 : dàn lô 6 số :23_32_14_41_54_45 →ăn lô 23 32 45
Ngày 09/08/2023 : dàn lô 6 số :98_89_06_60_36_63 →ăn lô 89 36×2
Ngày 08/08/2023 : dàn lô 6 số :17_71_25_52_48_84 →ăn lô 71 25 84
Ngày 07/08/2023 : dàn lô 6 số :08_80_03_30_27_72 →ăn lô 30 27 72
Ngày 06/08/2023 : dàn lô 6 số :56_65_68_86_09_90 →ăn lô 56×2 65
Ngày 05/08/2023 : dàn lô 6 số : 17_71_59_95_01_10 →ăn lô 10×2
Ngày 04/08/2023 : dàn lô 6 số : 56_65_39_93_36_63 →ăn lô 56 36
Ngày 03/08/2023 : dàn lô 6 số : 06_60_29_92_58_85 →ăn lô 92
Ngày 02/08/2023 : dàn lô 6 số : 26_62_45_54_18_81 →ăn lô 18×2
Ngày 01/08/2023 : dàn lô 6 số : 79_97_19_91_04_40 →ăn lô 04 40
Ngày 31/07/2023 : dàn lô 6 số : 67_76_58_85_39_93 →ăn lô 67 76 39
Ngày 30/07/2023 : dàn lô 6 số : 57_75_26_62_01_10 →ăn lô 75 26
Ngày 29/07/2023 : dàn lô 6 số : 71_17_06_60_23_32 →ăn lô 06×2
Ngày 28/07/2023 : dàn lô 6 số : 36_63_45_54_59_95 → ăn lô 45
Ngày 27/07/2023 : dàn lô 6 số : 39_93_67_76_03_30 → ăn lô 39_03
Ngày 26/07/2023 : dàn lô 6 số : 89_98_28_82_07_70 → ăn lô 89
Ngày 25/07/2023 : dàn lô 6 số : 48_84_46_64_45_54 → ăn lô 64
Ngày 24/07/2023 : dàn lô 6 số : 19_91_56_65_25_52 → ăn lô 56 52×2
Ngày 23/07/2023 : dàn lô 6 số : 05_50_39_93_27_72 → ăn lô 93
Ngày 22/07/2023 : dàn lô 6 số : 03_30_16_61_89_98 → ăn lô 61×2
Ngày 21/07/2023 : dàn lô 6 số : 46_64_45_54_19_91 → ăn lô 45×2 54
Ngày 20/07/2023 : dàn lô 6 số : 28_82_12_21_37_73 → ăn lô 12
Ngày 19/07/2023 : dàn lô 6 số : 25_52_06_60_39_93 → ăn lô 60 39 93
Ngày 18/07/2023 : dàn lô 6 số : 08_80_32_23_05_50 → ăn lô 80 50
Ngày 17/07/2023 : dàn lô 6 số : 58_85_01_10_13_31 → ăn lô 10 13
Ngày 16/07/2023 : dàn lô 6 số : 46_64_17_71_14_41 → ăn lô 46 64 17
Ngày 15/07/2023 : dàn lô 6 số : 59_95_06_60_32_23 → ăn lô 60 32
Ngày 14/07/2023 : dàn lô 6 số : 67_76_03_30_29_92 → ăn lô 03 92
Ngày 13/07/2023 : dàn lô 6 số : 38_83_13_31_49_94 → ăn lô 38
Ngày 12/07/2023 : dàn lô 6 số : 37_73_08_80_12_21 → ăn lô 73 12
Ngày 11/07/2023 : dàn lô 6 số : 47_74_24_42_19_91 → ăn lô 42_19
Ngày 10/07/2023 : dàn lô 6 số : 85_58_34_43_79_97 → ăn lô 34×2 43
Ngày 09/07/2023 : dàn lô 6 số : 09_90_78_87_10_01 → ăn lô 78 01×2
Ngày 08/07/2023 : dàn lô 6 số : 23_32_16_61_28_82 → ăn lô 23×2 28
Ngày 07/07/2023 : dàn lô 6 số : 24_42_13_31_89_98 → ăn lô 42 98
Ngày 06/07/2023 : dàn lô 6 số : 02_20_48_84_59_95 → ăn lô 48 95×2
Ngày 05/07/2023 : dàn lô 6 số : 16_61_23_32_87_78 → ăn lô 32 87
Ngày 04/07/2023 : dàn lô 6 số : 27_72_18_81_89_98 → ăn lô 72 89
Ngày 03/07/2023 : dàn lô 6 số : 34_43_67_76_48_84 → ăn lô 34 67
Ngày 02/07/2023 : dàn lô 6 số : 79_97_15_51_56_65 → ăn lô 79×2 65
Ngày 01/07/2023 : dàn lô 6 số : 16_61_47_74_09_90 → ăn lô 16 47
Ngày 30/06/2023 : dàn lô 6 số : 07_70_59_95_23_32 → ăn lô 07 59
Ngày 29/06/2023 : dàn lô 6 số : 36_63_12_21_24_42 → ăn lô 36×2 24
Ngày 28/06/2023 : dàn lô 6 số : 89_98_48_84_67_76 → ăn lô 89×2 98 48 76
Ngày 27/06/2023 : dàn lô 6 số : 25_52_07_70_19_91 → ăn lô 07×2 19
Ngày 26/06/2023 : dàn lô 6 số : 28_82_15_51_67_76 → ăn lô 28×2 82 51
Ngày 25/06/2023 : dàn lô 6 số : 36_63_14_41_06_60 → ăn lô 06
Ngày 24/06/2023 : dàn lô 6 số : 34_43_89_98_18_81 → ăn lô 43 89 18
Ngày 23/06/2023 : dàn lô 6 số : 25_52_07_70_59_95 → ăn lô 52 07 70
Ngày 22/06/2023 : dàn lô 6 số :46_64_27_72_14_41 → ăn lô 46
Ngày 21/06/2023 : dàn lô 6 số : 58_85_38_83_39_93 → ăn lô 83
Ngày 20/06/2023 : dàn lô 6 số : 89_98_49_94_03_30 → ăn lô 49
Ngày 19/06/2023 : dàn lô 6 số : 14_41_59_95_78_87 → ăn lô 14 87
Ngày 18/06/2023 : dàn lô 6 số : 38_83_05_50_18_81 → ăn lô 83
Ngày 17/06/2023 : dàn lô 6 số :34_43_36_63_09_90 → trượt
Ngày 16/06/2023 : dàn lô 6 số :03_30_67_76_23_32 → ăn lô 30 67 32
Ngày 15/06/2023 : dàn lô 6 số : 01_10_56_65_79_97 → trượt
Ngày 14/06/2023 : dàn lô 6 số : 24_42_15_51_69_96 → trượt
Ngày 13/06/2023 : dàn lô 6 số : 46_64_38_83_04_40 → ăn lô 83 04
Ngày 12/06/2023 : dàn lô 6 số :19_91_79_97_07_70 → ăn lô 97
Ngày 11/06/2023 : dàn lô 6 số : 12_21_57_75_24_42→ ăn lô 21×2 57×2
Ngày 10/06/2023 : dàn lô 6 số : 05_50_14_41_37_73 → ăn lô 50 14 37
Ngày 09/06/2023 : dàn lô 6 số : 79_97_36_63_56_65 → ăn lô 63
Ngày 08/06/2023 : dàn lô 6 số : 39_93_48_84_45_54 → ăn lô 48 45 54
Ngày 07/06/2023 : dàn lô 6 số :12_21_04_40_37_73 → trượt
Ngày 06/06/2023 : dàn lô 6 số :89_98_45_54_16_61 → ăn lô 98 61
Ngày 05/06/2023 : dàn lô 6 số :26_62_58_85_24_42 → ăn lô 58
Ngày 04/06/2023 : dàn lô 6 số : 37_73_15_51_19_91 → ăn lô 15 73
Ngày 03/06/2023 : dàn lô 6 số : 01_10_46_64_96_69 → ăn lô 46
Ngày 02/06/2023 : dàn lô 6 số : 36_63_08_80_39_93 → ăn lô 63×2 08
Ngày 01/06/2023 : dàn lô 6 số : 49_94_27_72_15_51 → ăn lô 27 72×2
Ngày 31/05/2023 : dàn lô 6 số : 38_83_59_95_13_31 → ăn lô 13
Ngày 30/05/2023 : dàn lô 6 số : 01_10_46_64_89_98 → ăn lô 46
Ngày 29/05/2023 : dàn lô 6 số : 25_52_16_61_36_63 → ăn lô 36
Ngày 28/05/2023 : dàn lô 6 số : 84_48_09_90_02_20 → ăn lô 48 20
Ngày 27/05/2023 : dàn lô 6 số : 37_73_28_82_79_97 → ăn lô 37 79
Ngày 26/05/2023 : dàn lô 6 số : 38_83_57_75_05_50 → trượt
Ngày 25/05/2023 : dàn lô 6 số : 34_43_15_51_39_93 → ăn lô 43 15 51
Ngày 24/05/2023 : dàn lô 6 số : 14_41_56_65_29_92 → ăn lô 41
Ngày 23/05/2023 : dàn lô 6 số : 26_62_78_87_12_21 →ăn lô 21
Ngày 22/05/2023 : dàn lô 6 số : 47_74_38_83_15_51 →ăn lô 38 15
Ngày 21/05/2023 : dàn lô 6 số : 29_92_36_63_39_93 →ăn lô 29 39 93
Ngày 20/05/2023 : dàn lô 6 số : 08_80_48_84_24_42 → trượt
Ngày 19/05/2023 : dàn lô 6 số : 02_20_87_78_57_75 →ăn lô 02 87×2 78 57
Ngày 18/05/2023 : dàn lô 6 số : 01_10_59_95_23_32 →ăn lô 32×3
Ngày 17/05/2023 : dàn lô 6 số :12_21_67_76_06_60 →ăn lô 12 76
Ngày 16/05/2023 : dàn lô 6 số :09_90_45_54_25_52 → trượt
Ngày 15/05/2023 : dàn lô 6 số : 24_42_57_75_14_41 → ăn lô 42
Ngày 14/05/2023 : dàn lô 6 số : 38_83_67_76_16_61 → ăn lô 67 76
Ngày 13/05/2023 : dàn lô 6 số : 08_80_25_52_69_96 → ăn lô 08 96
Ngày 12/05/2023 : dàn lô 6 số : 19_91_68_86_12_21 → trượt
Ngày 11/05/2023 : dàn lô 6 số : 23_32_14_41_78_87 → ăn lô 41 78
Ngày 10/05/2023 : dàn lô 6 số : 09_90_48_84_39_93 → ăn lô 09 84×3
Ngày 09/05/2023 : dàn lô 6 số : 59_95_25_52_13_31 → ăn lô 59 25 52
Ngày 08/05/2023 : dàn lô 6 số : 29_92_38_83_02_20 → ăn lô 92 83
Ngày 07/05/2023 : dàn lô 6 số : 34_43_39_93_45_54 → ăn lô 43
Ngày 06/05/2023 : dàn lô 6 số : 67_76_89_98_01_10 → trượt
Ngày 05/05/2023 : dàn lô 6 số : 02_20_23_32_59_95 → ăn lô 32 59
Ngày 04/05/2023 : dàn lô 6 số : 18_81_05_50_79_97 → ăn lô 18 97
Ngày 03/05/2023 : dàn lô 6 số : 38_83_67_76_58_85 → ăn lô 67 76×2
Ngày 02/05/2023 : dàn lô 6 số : 37_73_78_87_13_31 → ăn lô 73
Ngày 01/05/2023 : dàn lô 6 số : 02_20_39_93_14_41 → ăn lô 20 14
Ngày 30/04/2023 : dàn lô 6 số : 47_74_79_97_68_86 → ăn lô 68 86
Ngày 29/04/2023 : dàn lô 6 số : 03_30_48_84_37_73 → ăn lô 03 30
Ngày 28/04/2023 : dàn lô 6 số : 25_52_89_98_85_58 → ăn lô 85×2
Ngày 27/04/2023 : dàn lô 6 số : 36_63_47_74_05_50 → ăn lô 74×2 50
Ngày 26/04/2023 : dàn lô 6 số : 19_91_08_80_14_41→ ăn lô 41×2
Ngày 25/04/2023 : dàn lô 6 số : 25_52_67_76_06_60→ ăn lô 25 06×2
Ngày 24/04/2023 : dàn lô 6 số : 68_86_17_71_57_75→ ăn lô 86×2 75
Ngày 23/04/2023 : dàn lô 6 số : 26_62_59_95_05_50 → ăn lô 62 95
Ngày 22/04/2023 : dàn lô 6 số : 23_32_78_87_03_30 → ăn lô 23 32 03
Ngày 21/04/2023 : dàn lô 6 số : 58_85_36_63_16_61→ ăn lô 36×2 16
Ngày 20/04/2023 : dàn lô 6 số : 12_21_68_86_29_92 → ăn lô 21 86 29
Ngày 19/04/2023 : dàn lô 6 số : 24_42_79_97_48_84 → ăn lô 48 84
Ngày 18/04/2023 : dàn lô 6 số : 68_86_27_72_02_20→ ăn lô : 86 27 02
Ngày 17/04/2023 : dàn lô 6 số : 38_83_57_75_19_91→ ăn lô : 75 91
Ngày 16/04/2023 : dàn lô 6 số : 34_43_16_61_69_96 → ăn lô :43 69×2
Ngày 15/04/2023 : dàn lô 6 số : 58_85_19_91_68_86→ ăn lô :19 91
Ngày 14/04/2023 : dàn lô 6 số : 23_32_28_82_17_71→ ăn lô23 32×2 17
Ngày 13/04/2023 : dàn lô 6 số :05_50_46_64_06_60 → ăn lô 46 60×3
Ngày 12/04/2023 : dàn lô 6 số :01_10_47_74_59_95 → ăn lô 10×2 95
Ngày 11/04/2023 : dàn lô 6 số : 07_70_89_98_68_86→ ăn lô 89 98 68
Ngày 10/04/2023 : dàn lô 6 số : 78_87_56_65_25_52 → ăn lô 87 56 52×2
Ngày 09/04/2023 : dàn lô 6 số : 23_32_17_71_46_64 → ăn lô 23 71
Ngày 08/04/2023 : dàn lô 6 số : 07_70_14_41_15_51 → ăn lô 70 15
Ngày 07/04/2023 : dàn lô 6 số : 38_83_27_72_04_40→ ăn lô 38 72 04
Ngày 06/04/2023 : dàn lô 6 số : 17_71_56_65_28_82 → ăn lô 71 65
Ngày 05/04/2023 : dàn lô 6 số :78_87_37_73_25_52 → ăn lô 25 52
Ngày 04/04/2023 : dàn lô 6 số :04_40_34_43_12_21 → ăn lô 04 34 21
Ngày 03/04/2023 : dàn lô 6 số :25_52_01_10_38_83 → ăn lô 25 52
Ngày 02/04/2023 : dàn lô 6 số :17_71_36_63_69_96 → ăn lô 17 36 96
Ngày 01/04/2023 : dàn lô 6 số :45_54_57_75_19_91 → ăn lô 75 91
Ngày 31/03/2023 : dàn lô 6 số :56_65_28_82_08_80 → ăn lô 28 08
Ngày 30/03/2023 : dàn lô 6 số : 04_40_46_64_34_43→ ăn lô 04 40 64
Ngày 29/03/2023 : dàn lô 6 số :79_97_05_50_16_61 → ăn lô 16×3 61
Ngày 28/03/2023 : dàn lô 6 số :23_32_09_90_68_86 → ăn lô 32 68
Ngày 27/03/2023 : dàn lô 6 số : 14_41_38_83_58_85 → ăn lô 38 58 85×2
Ngày 26/03/2023 : dàn lô 6 số : 19_91_07_70_10_01 → ăn lô 70 10
Ngày 25/03/2023 : dàn lô 6 số :05_50_26_62_ 68_86 → ăn lô 50 68
Ngày 24/03/2023 : dàn lô 6 số :58_85_01_10_23_32 → ăn lô 85×2 01
Ngày 23/03/2023 : dàn lô 6 số :15_51_39_93_07_70 → ăn lô 07 70
Ngày 22/03/2023 : dàn lô 6 số :29_92_79_97_56_65 → ăn lô 29×2 79 97 56
Ngày 21/03/2023 : dàn lô 6 số :19_91_02_20_58_85 → ăn lô 20 85
Ngày 20/03/2023 : dàn lô 6 số :67_76_24_42_05_50 → ăn lô 42×2 05
Ngày 19/03/2023 : dàn lô 6 số :56_65_12_21_09_90 → ăn lô 56×4 21
Ngày 18/03/2023 : dàn lô 6 số :24_42_37_73_04_40 → ăn lô 37
Ngày 17/03/2023 : dàn lô 6 số :46_64_08_80_78_87 → ăn lô 46 08 78
Ngày 16/03/2023 : dàn lô 6 số :06_60_84_48_23_32 → ăn lô 06 23
Ngày 15/03/2023 : dàn lô 6 số :29_92_34_43_46_64 → ăn lô 92 46
Ngày 14/03/2023 : dàn lô 6 số :06_60_39_93_58_85 → ăn lô 60 39 58 85
Ngày 13/03/2023 : dàn lô 6 số :38_83_04_40_57_75 → ăn lô 83_75
Ngày 12/03/2023 : dàn lô 6 số :59_95_17_71_79_97 → ăn lô 95 97
Ngày 11/03/2023 : dàn lô 6 số :05_50_37_73_09_90 → ăn lô 05×2
Ngày 10/03/2023 : dàn lô 6 số :04_40_01_10_17_71 → ăn lô 01 10 17
Ngày 09/03/2023 : dàn lô 6 số :57_75_46_64_79_97 → ăn lô 75_64
Ngày 08/03/2023 : dàn lô 6 số :47_74_25_52_49_94 → ăn lô 94
Ngày 07/03/2023 : dàn lô 6 số :02_20_29_92_45_54 → ăn lô 92 45
Ngày 06/03/2023 : dàn lô 6 số :56_65_17_71_24_42 → ăn lô 65 17 71×2
Ngày 05/03/2023 : dàn lô 6 số :36_63_89_98_57_75 → ăn lô 63 89
Ngày 04/03/2023 : dàn lô 6 số :02_20_18_81_38_83 → ăn lô 02 38
Ngày 03/03/2023 : dàn lô 6 số :36_63_05_50_49_94 → ăn lô 63 05
Ngày 02/03/2023 : dàn lô 6 số :14_41_28_82_89_98 → ăn lô 82 89 98
Ngày 01/03/2023 : dàn lô 6 số :57_75_79_97_34_43 → ăn lô 75 97 34
Ngày 28/02/2023 : dàn lô 6 số :68_86_06_60_14_41 → ăn lô 60×2
Ngày 27/02/2023 : dàn lô 6 số :58_85_25_52_16_61 → ăn lô 58 16 61
Ngày 26/02/2023 : dàn lô 6 số :01_10_56_65_39_93 → ăn lô 65 93
Ngày 25/02/2023 : dàn lô 6 số :05_50_89_98_68_86 → ăn lô 05 68
Ngày 24/02/2023 : dàn lô 6 số :15_51_08_80_57_75 → ăn lô 15 51 75
Ngày 23/02/2023 : dàn lô 6 số :14_41_58_85_46_64 → ăn lô 58 64
Ngày 22/02/2023 : dàn lô 6 số :56_65_07_70_39_93 → ăn lô 56×2
Ngày 21/02/2023 : dàn lô 6 số :12_21_89_98_10_01 → ăn lô 89 10×3
Ngày 20/02/2023 : dàn lô 6 số :08_80_34_43_58_85 → ăn lô 80 58 85
Ngày 19/02/2023 : dàn lô 6 số :14_41_08_80_48_84 → ăn lô 14 48
Ngày 18/02/2023 : dàn lô 6 số :78_87_47_74_36_63 → ăn lô 78×2 36
Ngày 17/02/2023 : dàn lô 6 số :13_31_58_85_01_10→ ăn lô 01 10×2
Ngày 16/02/2023 : dàn lô 6 số : 90_09_38_83_34_43→ ăn lô 34 43 38
Ngày 15/02/2023 : dàn lô 6 số : 79_97_15_51_08_80 → ăn lô 08 80
Ngày 14/02/2023 : dàn lô 6 số:39_93_45_54_56_65 → ăn lô 93_45
Ngày 13/02/2023 : dàn lô 6 số:07_70_78_87_19_91 → ăn lô 19×2
Ngày 12/02/2023 : dàn lô 6 số:09_90_68_86_10_01 → ăn lô 09 90 68×2 86 10
Ngày 11/02/2023 : dàn lô 6 số: 85_85_39_93_50_05 → ăn lô 85 39
Ngày 10/02/2023 : dàn lô 6 số: 27_72_07_70_19_91 → ăn lô 27 70
Ngày 09/02/2023 : dàn lô 6 số: 95_59_01_10_19_91 → ăn lô 95×2 01
Ngày 08/02/2023 : dàn lô 6 số: 09_90_78_87_15_51→ ăn lô 09 78_15
Ngày 07/02/2023 : dàn lô 6 số: 36_63_08_80_67_76 → ăn lô 80
Ngày 06/02/2023 : dàn lô 6 số: 16_61_38_83_69_96 → ăn lô 61
Ngày 05/02/2023 : dàn lô 6 số:27_72_07_70_67_76 → ăn lô 27_72
Ngày 04/02/2023 : dàn lô 6 số:04_40_57_75_36_63 → ăn lô 04 57 63
Ngày 03/02/2023 : dàn lô 6 số:01_10_58_85_18_81 → trượt
Ngày 02/02/2023 : dàn lô 6 số:09_90_39_93_19_91 →ăn lô 90 19×3
Ngày 01/02/2023 : dàn lô 6 số:27_72_78_87_96_69 → trượt
Ngày 31/01/2023 : dàn lô 6 số:23_32_38_83_45_54 → ăn lô 23
Ngày 30/01/2023 : dàn lô 6 số:01_10_19_91_25_52 → ăn lô 01 10 19 91 25
Ngày 29/01/2023 : dàn lô 6 số:49_94_16_61_06_60 → ăn lô 94 06
Ngày 28/01/2023 : dàn lô 6 số:18_81_37_73_04_40 → ăn lô 81×2 04 40
Ngày 27/01/2023 : dàn lô 6 số:03_30_69_96_01_10 → ăn lô 69 01
Ngày 26/01/2023 : dàn lô 6 số:59_95_46_64_23_32 → ăn lô 46 64×2 32
Ngày 25/01/2023 : dàn lô 6 số:04_40_45_54_25_52 → ăn lô 40 54
Ngày 20/01/2023 : dàn lô 6 số:12_21_49_94_38_83 → ăn lô 49 38×3
Ngày 19/01/2023 : dàn lô 6 số:36_63_29_92_17_71 → ăn lô 63×2
Ngày 18/01/2023 : dàn lô 6 số:08_80_47_74_16_61→ ăn lô 80 16
Ngày 17/01/2023 : dàn lô 6 số:28_82_69_96_10_01 → ăn lô 28 82 69 01
Ngày 16/01/2023 : dàn lô 6 số:37_73_56_65_13_31 → ăn lô 56×2
Ngày 15/01/2023 : dàn lô 6 số:14_41_45_54_25_52 → ăn lô 41 45×2
Ngày 14/01/2023 : dàn lô 6 số:24_42_69_96_57_75 → ăn lô 42 96 75×2
Ngày 13/01/2023 : dàn lô 6 số: 10_01_37_73_13_31 → ăn lô 10 73 13
Ngày 12/01/2023 : dàn lô 6 số: 09_90_34_43_38_83 → ăn lô 34 83
Ngày 11/01/2023 : dàn lô 6 số: 79_97_48_84_06_60 → ăn lô 79 97×2 60
Ngày 10/01/2023 : dàn lô 6 số: 13_31_69_96_09_90 → ăn lô 13 96 09
Ngày 09/01/2023 : dàn lô 6 số: 07_70_23_32_15_51 → ăn lô 70_15
Ngày 08/01/2023 : dàn lô 6 số: 34_43_67_76_54_45 → ăn lô 45
Ngày 07/01/2023 : dàn lô 6 số: 27_72_89_98_05_50 → ăn lô 05 50×2
Ngày 06/01/2023 : dàn lô 6 số :39_93_07_70_45_54 → ăn lô 93 70 54
Ngày 05/01/2023 : dàn lô 6 số :37_73_58_85_03_30 → ăn lô 30 58
Ngày 04/01/2023 : dàn lô 6 số :36_63_07_70_79_97 → ăn lô 07×2 70 79×2
Ngày 03/01/2023 : dàn lô 6 số :09_90_26_62_05_50 → ăn lô 26 50
Ngày 02/01/2023 : dàn lô 6 số :68_86_08_80_02_20→ ăn lô 68 86 80
Ngày 01/01/2023 : dàn lô 6 số :10_01_67_76_16_61→ ăn lô 67×2
Ngày 31/12/2022 : dàn lô 6 số :19_91_46_64_38_83→ ăn lô 91×2 83
Ngày 30/12/2022 : dàn lô 6 số : 34_43_12_21_58_85→ ăn lô 12 58
Ngày 29/12/2022 : dàn lô 6 số :23_32_36_63_26_62 → ăn lô 36
Ngày 28/12/2022 : dàn lô 6 số :17_71_58_85_34_43 → ăn lô 17 58 34
Ngày 27/12/2022 : dàn lô 6 số : 46_64_59_95_89_98→ ăn lô 46 64 89
Ngày 26/12/2022 : dàn lô 6 số : 01_10_29_92_14_41→ ăn lô 10 29
Ngày 25/12/2022 : dàn lô 6 số : 26_62_45_54_06_60→ ăn lô 62 06
Ngày 24/12/2022 : dàn lô 6 số :39_93_68_86_01_10 → ăn lô 39×2 93
Ngày 23/12/2022 : dàn lô 6 số :27_72_56_65_24_42 → ăn lô 27×2 65
Ngày 22/12/2022 : dàn lô 6 số :25_52_47_74_58_85 → ăn lô 25 74
Ngày 21/12/2022 : dàn lô 6 số :16_61_59_95_32_71 → ăn lô 71
Ngày 20/12/2022 : dàn lô 6 số : 68_86_79_97_08_80 → ăn lô 86
Ngày 19/12/2022 : dàn lô 6 số : 93_39_28_82_09_90 → ăn lô 09 28

Ngày 18/12/2022 : dàn lô 6 số : 68_86_59_95_16_61→ ăn lô 59×2 61
Ngày 17/12/2022 : dàn lô 6 số : 14_41_02_20_27_72 → ăn lô 14 41 20
Ngày 16/12/2022 : dàn lô 6 số : 06_60_57_75_78_87 → ăn lô 78
Ngày 15/12/2022 : dàn lô 6 số : 38_83_09_90_48_84 →trượt
Ngày 14/12/2022 : dàn lô 6 số : 27_72_47_74_23_32 →Ăn lô 72
Ngày 13/12/2022 : dàn lô 6 số : 17_71_56_65_25_52 →Ăn lô 17 71×2 56
Ngày 12/12/2022 : dàn lô 6 số : 12_21_37_73_46_64 →Ăn lô 21×2 73
Ngày 11/12/2022 : dàn lô 6 số : 07_70_67_76_03_81 →Ăn lô 70
Ngày 10/12/2022 : dàn lô 6 số : 59_95_26_62_01_10 →Ăn lô 59 95
Ngày 09/12/2022 : dàn lô 6 số : 34_43_28_82_57_40→Ăn lô 34 43 82
Ngày 08/12/2022 : dàn lô 6 số : 38_83_40_67_36_63 →Ăn lô 83_67
Ngày 07/12/2022 : dàn lô 6 số :12_21_69_96_59_95 →Ăn lô 96
Ngày 06/12/2022 : dàn lô 6 số : 80_24_37_73_01_10 →Ăn lô 73 01 10
Ngày 05/12/2022 : dàn lô 6 số : 19_91_04_40_45_54 →Ăn lô 91 40 54×2
Ngày 04/12/2022 : dàn lô 6 số : 24_42_12_21_07_70→Ăn lô 21 07
Ngày 03/12/2022 : dàn lô 6 số : 69_96_79_97_37_73 →Ăn lô 37
Ngày 02/12/2022 : dàn lô 6 số : 12_21_08_80_19_91 →Ăn lô 21 80 91
Ngày 01/12/2022 : dàn lô 6 số : 23-32-68-86-37-73 →Ăn lô 32×2 37
Ngày 30/11/2022 : dàn lô 6 số : 79_97_02_20_58_85 →Ăn lô 58 79×2
Ngày 29/11/2022 : dàn lô 6 số : 67_76_56_65_23_32 →Ăn lô 67
Ngày 28/11/2022 : dàn lô 6 số :29_92_34_43_37_73 →Ăn lô 37×2
Ngày 27/11/2022 : dàn lô 6 số :48_84_14_41_26_62 →Ăn lô 41 62
Ngày 26/11/2022 : dàn lô 6 số : 02_20_16_61_47_74 →Ăn lô 61 47
Ngày 25/11/2022 : dàn lô 6 số :  25_52_67_76_46_64→Ăn lô 46
Ngày 24/11/2022 : dàn lô 6 số :  69_96_58_85_18_81→Ăn lô 96 58 18 81
Ngày 23/11/2022 : dàn lô 6 số : 24_42 37_73_04_40 →Ăn lô 24 73×2
Ngày 22/11/2022 : dàn lô 6 số : 16_61_57_75_89_98→Ăn lô 16 98
Ngày 21/11/2022 : dàn lô 6 số : 69_96_05_50_43_34→Ăn lô 69 96 43 34
Ngày 20/11/2022 : dàn lô 6 số : 23_32 08_80 78_87→Ăn lô 32 08
Ngày 19/11/2022 : dàn lô 6 số : 06_60_25_52_89_98→Ăn lô 52 89
Ngày 18/11/2022 : dàn lô 6 số : 39_93_58_85_03_30→Ăn lô 39 58×2
Ngày 17/11/2022 : dàn lô 6 số : 24_42_16_61_79_97→Ăn lô 24 16 79 97
Ngày 16/11/2022 : dàn lô 6 số :39 _93_15_51_13_31→Ăn lô 39 31×2 51
Ngày 15/11/2022 : dàn lô 6 số :19_91_28_82_57_75→Ăn lô 19 82 57
Ngày 14/11/2022 : dàn lô 6 số :23_32_04_40_67_76→Ăn lô 40 67 76
Ngày 13/11/2022 : dàn lô 6 số :03_30_09_90_24_42→Ăn lô 42 30
Ngày 12/11/2022 : dàn lô 6 số :34_43_27_72_17_71→Ăn lô 43 17 27 72
Ngày 11/11/2022 : dàn lô 6 số :08_80_12_21_38_83→Ăn lô 08 12 21
Ngày 10/11/2022 : dàn lô 6 số :14_41_26_62_46_64→Ăn lô 64×2
Ngày 09/11/2022 : dàn lô 6 số :04_40_34_43_15_51→Ăn lô 34 51
Ngày 08/11/2022 : dàn lô 6 số :59_95_19_91_68_86→Ăn lô 19 86×2
Ngày 07/11/2022 : dàn lô 6 số :29_92_01_10_57_75→Ăn lô 29 57
Ngày 06/11/2022 : dàn lô 6 số :06_60_14_41_17_71→Ăn lô 06 60 71
Ngày 05/11/2022 : dàn lô 6 số :12_21_45_54_59_95→Ăn lô 21×2 54 59×2
Ngày 04/11/2022 : dàn lô 6 số :27_72_05_50_08_80→Ăn lô 72 05
Ngày 03/11/2022 : dàn lô 6 số : 03_30_48_84_68_86→Ăn lô 30×2 68
Ngày 02/11/2022 : dàn lô 6 số : 69_96_12_21_36_63→Ăn lô 69 12_36
Ngày 01/11/2022 : dàn lô 6 số : 46_64_39_93_45_54→Ăn lô 46 64 39
Ngày 31/10/2022 : dàn lô 6 số : 02_20_23_32_15_51→Ăn lô 02 20 15
Ngày 30/10/2022 : dàn lô 6 số : 27_72_09_90_67_76→Ăn lô 72 76
Ngày 29/10/2022 : dàn lô 6 số : 16_61_01_10_08_80→Ăn lô 01 08
Ngày 28/10/2022 : dàn lô 6 số :25_52_68_86_69_96→Ăn lô 25 86 96×2
Ngày 27/10/2022 : dàn lô 6 số :57_75_46_64_45_54→Ăn lô 75 45 54
Ngày 26/10/2022 : dàn lô 6 số :23_32_59_95_26_62→Ăn lô 95 62
Ngày 25/10/2022 : dàn lô 6 số :58_85_47_74_78_87→Ăn lô 58 74 78
Ngày 24/10/2022 : dàn lô 6 số :69_96_18_81_25_52→Ăn lô 69 52
Ngày 23/10/2022 : dàn lô 6 số :23_32_39_93_15_51→Ăn lô 23 93 15×2
Ngày 22/10/2022 : dàn lô 6 số :56_65_19_91_48_84→Ăn lô 19 48
Ngày 21/10/2022 : dàn lô 6 số :45_54_17_71_01_10→Ăn lô 54 17 71 10
Ngày 20/10/2022 : dàn lô 6 số :48_84_26_62_68_86→Ăn lô 48 68
Ngày 19/10/2022 : dàn lô 6 số :16_61_07_70_39_93→Ăn lô 79_32
Ngày 18/10/2022 : dàn lô 6 số :39_93_58_85_67_76→Ăn lô 58 76
Ngày 17/10/2022 : dàn lô 6 số :07_70_68_86_45_54→Ăn lô 07 70 54
Ngày 16/10/2022 : dàn lô 6 số :16_61_34_43_46_64→Ăn lô 46×2
Ngày 15/10/2022 : dàn lô 6 số :59_95_37_73_01_10→Ăn lô 95 73 01
Ngày 14/10/2022 : dàn lô 6 số :04_40_78_87_49_94→Ăn lô 87 94
Ngày 13/10/2022 : dàn lô 6 số :24_42_39_93_19_91→Ăn lô 42×2
Ngày 12/10/2022 : dàn lô 6 số :07_70_57_75_86_68→Ăn lô 57 68 86
Ngày 11/10/2022 : dàn lô 6 số :16_61_29_92_47_74→Ăn lô 16 61 92
Ngày 10/10/2022 : dàn lô 6 số :38 – 83 – 25 – 52 – 46 – 64→Ăn lô 25 64
Ngày 09/10/2022 : dàn lô 6 số :18 – 81 – 69 – 96 – 01 – 10→Ăn lô 81 69 96 10
Ngày 08/10/2022 : dàn lô 6 số :29 – 92 – 47 – 74 – 05 – 50→Ăn lô 92 74
Ngày 07/10/2022 : dàn lô 6 số :19 – 91 – 68 – 86 – 42 – 24→Ăn lô 91 86 42×2
Ngày 06/10/2022 : dàn lô 6 số :28 – 82 – 34 – 43 – 17 – 71→Ăn lô 28 34 17
Ngày 05/10/2022 : dàn lô 6 số :24 – 42 – 57 – 75 – 32 – 23→Ăn lô 57×2
Ngày 04/10/2022 : dàn lô 6 số :05 – 50 – 18 – 81 – 27 – 72→Ăn lô 50 18 72
Ngày 03/10/2022 : dàn lô 6 số :48 – 84 – 16 – 61 – 24 – 42-→Ăn lô 84 16
Ngày 02/10/2022 : dàn lô 6 số :39 – 93 – 08 – 80 – 26 – 62-→Ăn lô 39 08 62
Ngày 01/10/2022 : dàn lô 6 số : 38 – 83 – 24 – 42 – 05 – 50-→ Ăn lô 38 50
Ngày 30/09/2022 : dàn lô 6 số : 02 – 20 – 36 – 63 – 16 – 61→ Ăn lô 02 36
Ngày 29/09/2022 : dàn lô 6 số : 35 – 53 – 86 – 68 – 08 – 80→ Ăn lô 35 86×2
Ngày 28/09/2022 : dàn lô 6 số : 24 – 42 – 74 – 47 – 15 – 51→ Ăn lô 42 51
Ngày 27/09/2022 : dàn lô 6 số : 08 – 80 – 35 – 53 – 19 – 91 → Ăn lô 80 35 19
Ngày 26/09/2022 : dàn lô 6 số : 48 – 84 – 87 – 78 – 49 – 94 → Ăn lô 84 94 87×2
Ngày 25/09/2022 : dàn lô 6 số : 01 – 10 – 16 – 61 – 58 – 80 → Ăn lô 01 16
Ngày 24/09/2022 : dàn lô 6 số : 95 – 59 – 23 – 32 – 38 – 83 → Ăn lô 38 83 23
Ngày 23/09/2022 : dàn lô 6 số : 47 – 74 – 24 – 42 – 05 – 50 → Ăn lô 74 24 05
Ngày 22/09/2022 : dàn lô 6 số : 85 – 58 – 68 – 86 – 17 – 71→ Ăn lô 85 17
Ngày 21/09/2022 : dàn lô 6 số :47 – 74 – 58 – 85 – 09 – 90→ Ăn lô 85×3
Ngày 20/09/2022 : dàn lô 6 số :36 – 63 – 17 – 71 – 05 – 50→ Ăn lô 36 71
Ngày 19/09/2022 : dàn lô 6 số :01 – 10 – 68 – 86 – 72 – 27-→ Ăn lô 27 72
Ngày 18/09/2022 : dàn lô 6 số :46 – 64 – 17 – 71 – 08 – 80-→ Ăn lô 46 64 80×2
Ngày 17/09/2022 : dàn lô 6 số :36 – 63 – 48 – 84 – 75 – 57 -→ Ăn lô 63 84 48
Ngày 16/09/2022 : dàn lô 6 số :49 – 94 – 82 – 28 – 76 – 67→ Ăn lô 49 28
Ngày 15/09/2022 : dàn lô 6 số :38 – 83 – 25 – 52 – 29 – 92→ Ăn lô 25 83 92
Ngày 14/09/2022 : dàn lô 6 số :02 – 20 – 49 – 94 – 69 – 96→ Ăn lô 02 49
Ngày 13/09/2022 : dàn lô 6 số :45 – 54 – 67 – 76 – 59 – 95→ Ăn lô 67 76
Ngày 12/09/2022 : dàn lô 6 số :10 – 01 – 28 – 82 – 78 – 87→ Ăn lô 01 28 82
Ngày 11/09/2022 : dàn lô 6 số :26 – 62 – 09 – 90 – 15 – 51→ Ăn lô 62 09 15 51
Ngày 10/09/2022 : dàn lô 6 số :85 – 58 – 74 – 47 – 08 – 80→ Ăn lô 47 74
Ngày 09/09/2022 : dàn lô 6 số :56 – 65 – 07 – 70 – 01 – 10→ Ăn lô 65 70 10
Ngày 08/09/2022 : dàn lô 6 số :26 – 62 – 17 – 71 – 89 – 98 → Ăn lô 26 71
Ngày 07/09/2022 : dàn lô 6 số :14 – 41 – 75 – 57 – 01 – 10→ Ăn lô 14 57
Ngày 06/09/2022 : dàn lô 6 số :95 – 59 – 20 – 02 – 46 – 64→ Ăn lô 02×3 20
Ngày 05/09/2022 : dàn lô 6 số :48 – 84 – 36 – 63 – 27 – 72→ Ăn lô 48 72
Ngày 04/09/2022 : dàn lô 6 số :35 – 53 – 01 – 10 – 78 – 87→ Ăn lô 78 10 35
Ngày 03/09/2022 : dàn lô 6 số :18 – 81 – 24 – 42 – 07 – 70→ Ăn lô 24 42 07
Ngày 02/09/2022 : dàn lô 6 số :85 – 58 – 02 – 20 – 35 – 53 → Ăn lô 02 35
Ngày 01/09/2022 : dàn lô 6 số :29 – 92 – 06 – 60 – 37 – 73 → Ăn lô 06 60 37
Ngày 31/08/2022 : dàn lô 6 số :05 – 50 – 18 – 81 – 34 – 43 → Ăn lô 18 43 34×2
Ngày 30/08/2022 : dàn lô 6 số :38 – 83 – 15 – 51 – 68 – 86 → Ăn lô 38 68
Ngày 29/08/2022 : dàn lô 6 số :04 – 40 – 64 – 46 – 75 – 57 → Ăn lô 75×2
Ngày 28/08/2022 : dàn lô 6 số :18 – 81 – 25 – 52 – 69 – 96 → Ăn lô 18 52 96
Ngày 27/08/2022 : dàn lô 6 số :02 – 20 – 24 – 42 – 57 – 75- → Ăn lô 20 38
Ngày 26/08/2022 : dàn lô 6 số :29 – 92 – 83 – 38 – 19 – 91→ Ăn lô 92 38 91×2
Ngày 25/08/2022 : dàn lô 6 số :38 – 83 – 05 – 50 – 02 – 20→ Ăn lô 83 05
Ngày 24/08/2022 : dàn lô 6 số :28 – 82 – 45 – 54 – 56 – 65→ Ăn lô 28 45 56
Ngày 23/08/2022 : dàn lô 6 số :09 – 90 – 74 – 47 – 24 – 42→ Ăn lô 90 47 42
Ngày 22/08/2022 : dàn lô 6 số :25 – 52 – 46 – 64 – 01 – 10 → Ăn lô 52 64
Ngày 21/08/2022 : dàn lô 6 số :04 – 40 – 28 – 82 – 37 – 73 → Ăn lô 40 28 82
Ngày 20/08/2022 : dàn lô 6 số :89 – 98 – 17 – 71 – 35 – 53→ Ăn lô 17 35
Ngày 19/08/2022 : dàn lô 6 số :26 – 62 – 08 – 80 – 03 – 30→ Ăn lô 08 03 30
Ngày 18/08/2022 : dàn lô 6 số :43 – 34 – 86 – 68 – 29 – 92→ Ăn lô 34 68 86 92
Ngày 17/08/2022 : dàn lô 6 số :45 – 54 – 72 – 27 – 18 – 81→ Ăn lô 45 54
Ngày 16/08/2022 : dàn lô 6 số :57 – 75 – 39 – 93 – 02 -20→ Ăn lô 57 39 20
Ngày 15/08/2022 : dàn lô 6 số :02 – 20 – 25 – 52 – 38 – 83→ Ăn lô 02 25 83
Ngày 14/08/2022 : dàn lô 6 số :01 – 10 – 85 – 58 – 47 – 74→ Ăn lô 74×2
Ngày 13/08/2022 : dàn lô 6 số :65 – 56 – 57 – 75 – 36 – 63→ Ăn lô 75 36
Ngày 12/08/2022 : dàn lô 6 số :60 – 06 – 18 – 81 – 97 – 79→ Ăn lô 06 18 97
Ngày 11/08/2022 : dàn lô 6 số :39 – 93 – 07 – 70 – 46 – 64→ Ăn lô 64
Ngày 10/08/2022 : dàn lô 6 số :68 – 86 – 75 – 57 – 05 – 50→ Ăn lô 75 05 50
Ngày 09/08/2022 : dàn lô 6 số :01 – 10 – 17 – 71 – 48 – 84→ Ăn lô 01 17 71
Ngày 08/08/2022 : dàn lô 6 số :06 – 60 – 18 – 81 – 25 – 52→ Ăn lô 06 52
Ngày 07/08/2022 : dàn lô 6 số :57 – 75 – 02 – 20 – 34 – 43→ Ăn lô 57 02 34
Ngày 06/08/2022 : dàn lô 6 số :64 – 46 – 25 – 52 – 29 – 92→ Ăn lô 46 25×2
Ngày 05/08/2022 : dàn lô 6 số :67 – 76 – 14 – 41 -79 – 97 → Ăn lô 67
Ngày 04/08/2022 : dàn lô 6 số :13 – 31 – 56 – 65 – 49 – 94 → Ăn lô 31 65 94
Ngày 03/08/2022 : dàn lô 6 số :06 – 60 – 28 – 82 – 35 – 53 → Ăn lô 60×2
Ngày 02/08/2022 : dàn lô 6 số :12 – 21 – 19 – 91 – 56 – 65 → Ăn lô 21 91 x2
Ngày 01/08/2022 : dàn lô 6 số :28 – 82 – 05 – 50 – 49 – 94 → Ăn lô 28 05
Ngày 31/07/2022 : dàn lô 6 số :25 – 52 – 46 – 64 – 37 – 73 → Ăn lô 52 64 73
Ngày 30/07/2022 : dàn lô 6 số :28 – 82 – 47 – 74- 01 – 10 → Ăn lô 82 10
Ngày 29/07/2022 : dàn lô 6 số :52 – 25 – 17 – 71 – 48 – 84→ Ăn lô 25 17 71 84
Ngày 28/07/2022 : dàn lô 6 số :65 – 56 – 02 – 20 – 37 – 73→ Ăn lô 02 37
Ngày 27/07/2022 : dàn lô 6 số :25 – 52 – 89 – 98 – 01 – 10→ Ăn lô 52×2 10
Ngày 26/07/2022 : dàn lô 6 số :03 – 30 – 58 – 85 – 24 – 42→ Ăn lô 30 85 58
Ngày 25/07/2022 : dàn lô 6 số :89 – 98 – 29 – 92 – 48 – 84→ Trượt
Ngày 24/07/2022 : dàn lô 6 số :01 – 10 – 06 – 60 – 18 – 81→ Ăn lô 01
Ngày 23/07/2022 : dàn lô 6 số :19 – 91 – 46 – 64 – 29 – 92→ Ăn lô 46
Ngày 22/07/2022 : dàn lô 6 số :10 – 01 – 59 – 95 – 89 – 98→ Ăn lô 10 95 89
Ngày 21/07/2022 : dàn lô 6 số :02 – 20 – 67 – 76 – 49 – 94→ Ăn lô 02 20
Ngày 20/07/2022 : dàn lô 6 số :45 – 54 – 16 – 61 – 37 – 73→ Ăn lô 56 61 37
Ngày 19/07/2022 : dàn lô 6 số :75 – 57 – 46 – 64 – 32 – 23→ Ăn lô 46×2 64 32
Ngày 18/07/2022 : dàn lô 6 số :08 – 80 – 01 – 10 – 68 – 86→ Ăn lô 01 10
Ngày 17/07/2022 : dàn lô 6 số :12 – 21 – 09 – 90 – 37 – 73→ Ăn lô 21 90
Ngày 16/07/2022 : dàn lô 6 số :02 – 20 – 14 – 41 – 79 – 97→ Ăn lô 14 41 97
Ngày 15/07/2022 : dàn lô 6 số :58 – 85 – 06 – 60 – 02 – 20→ Ăn lô 58 06 20
Ngày 14/07/2022 : dàn lô 6 số :25 – 52 – 16 – 61 – 37 – 73→ Ăn lô 52 61
Ngày 13/07/2022 : dàn lô 6 số :09 – 90 – 78 – 87 – 46 – 64→ Ăn lô 09×2
Ngày 12/07/2022 : dàn lô 6 số :43 – 34 – 02 – 20 – 26 – 62→ Ăn lô 20 26 62
Ngày 11/07/2022 : dàn lô 6 số :75 – 57 – 01 – 10 – 06 – 60→ Ăn lô 01 10
Ngày 10/07/2022 : dàn lô 6 số :06 – 60 – 17 – 71 – 96 – 69→ Ăn lô 06 71 17×2
Ngày 09/07/2022 : dàn lô 6 số :35 – 53 – 12 – 21 – 69 – 96→ Ăn lô 35 12
Ngày 08/07/2022 : dàn lô 6 số :46 – 64 – 72 – 27 – 48 – 84→ Ăn lô 46 27 72
Ngày 07/07/2022 : dàn lô 6 số :01 – 10 – 74 – 47 – 29 – 92→ Ăn lô 29×2
Ngày 06/07/2022 : dàn lô 6 số :74 – 47 – 93 – 93 – 05 – 50→ Ăn lô 93 05 50
Ngày 05/07/2022 : dàn lô 6 số :42 – 24 – 59 – 95 – 06 – 60→ Ăn lô 06
Ngày 04/07/2022 : dàn lô 6 số :46 – 64 – 85 – 58 – 47 – 74→ Ăn lô 64 85 58
Ngày 03/07/2022 : dàn lô 6 số :36 – 63 – 05 – 50 – 09 – 90-→ Ăn lô 36 05 90
Ngày 02/07/2022 : dàn lô 6 số :01 – 10 – 45 – 54 – 25 – 52 -→ Ăn lô 01 54
Ngày 01/07/2022 : dàn lô 6 số :17 – 71 – 68 – 86 – 09 – 90 -→ Ăn lô 17 90×2
Ngày 30/06/2022 : dàn lô 6 số :43 – 34 – 76 – 67 – 02 – 20 -→ Ăn lô 43 76×2
Ngày 29/06/2022 : dàn lô 6 số :39 – 93 – 05 – 50 – 32 – 23 -→ Ăn lô 50 32
Ngày 28/06/2022 : dàn lô 6 số :46 – 64 – 27 – 72 – 86 – 68 -→ Ăn lô 64 72
Ngày 27/06/2022 : dàn lô 6 số :06 – 60 – 28 – 82 – 01 – 10 -→ Ăn lô 28 10
Ngày 26/06/2022 : dàn lô 6 số :25 – 52 – 76 – 67 – 09 – 90 -→ Ăn lô 52 76 09 90
Ngày 25/06/2022 : dàn lô 6 số :46 – 64 – 85 – 59 – 39 – 93 -→ Ăn lô 85 39×2
Ngày 24/06/2022 : dàn lô 6 số :01 – 10 – 49 – 94 – 24 – 42 -→ Ăn lô 01 24
Ngày 23/06/2022 : dàn lô 6 số :19 – 91 – 28 – 82 – 78 – 87 -→ Ăn lô 19 82 78
Ngày 22/06/2022 : dàn lô 6 số :75 – 57 – 68 – 86 – 02 – 20 -→ Ăn lô 57 68
Ngày 21/06/2022 : dàn lô 6 số :01 – 10 – 45 – 54 – 12 – 21 -→ Ăn lô 10 54 21
Ngày 20/06/2022 : dàn lô 6 số :80 – 08 – 47 – 74 – 68 – 86 -→ Ăn lô 08 74×2
Ngày 19/06/2022 : dàn lô 6 số :02 – 20 – 37 – 73 – 25 – 52 -→ Ăn lô 02 25 52
Ngày 18/06/2022 : dàn lô 6 số :29 – 92 – 01 – 10 – 25 – 58-→ Ăn lô 10 25
Ngày 17/06/2022 : dàn lô 6 số :09 – 90 – 18 – 81 – 65 – 56-→ Ăn lô 65×2
Ngày 16/06/2022 : dàn lô 6 số : 26 – 62 – 12 – 21 – 23 – 32-→ Ăn lô 62
Ngày 15/06/2022 : dàn lô 6 số : 38 – 83 – 06 – 60 – 14 – 41-→ Ăn lô 38 06 41
Ngày 14/06/2022 : dàn lô 6 số : 08 – 80 – 45 – 54 – 37 – 73→ Ăn lô 08 80 73 37
Ngày 13/06/2022 : dàn lô 6 số : 07 – 70 – 26 – 62 – 58 – 85→ Ăn lô 70 85
Ngày 12/06/2022 : dàn lô 6 số : 65 – 56 – 49 – 94 – 28 – 82→ Ăn lô 56 94 28
Ngày 11/06/2022 : dàn lô 6 số : 06 – 60 – 59 – 95 – 32 – 23→ Ăn lô 06 59 32 23
Ngày 10/06/2022 : dàn lô 6 số : 26 – 62 – 67 – 76 – 38 – 83→ Ăn lô 62×2
Ngày 09/06/2022 : dàn lô 6 số : 16 – 61 – 38 – 83 – 04 – 40→ Ăn lô 61 38 04
Ngày 08/06/2022 : dàn lô 6 số : 24 – 42 – 34 – 43 – 38 – 83→ Ăn lô 42 34 43
Ngày 07/06/2022 : dàn lô 6 số : 39 – 93 – 90 – 23 – 17 – 71→ Ăn lô 90 23 17
Ngày 06/06/2022 : dàn lô 6 số : 17 – 71 – 45 – 54 – 01 – 10→ Ăn lô 10
Ngày 05/06/2022 : dàn lô 6 số : 86 – 68 – 05 – 50 – 59 – 95→ Ăn lô 05 50 95
Ngày 04/06/2022 : dàn lô 6 số : 47 – 74 – 18 – 81 – 29 – 92→ Ăn lô 18 29
Ngày 03/06/2022 : dàn lô 6 số : 38 – 83 – 24 – 42 – 56 – 65→ Ăn lô 38 24 42 x2
Ngày 02/06/2022 : dàn lô 6 số : 16 – 61 – 45 – 54 – 85 – 58→ Ăn lô 61 85
Ngày 01/06/2022 : dàn lô 6 số : 28 – 82 – 25 – 52 – 87 – 78→ Ăn lô 25 52 87
Ngày 31/05/2022 : dàn lô 6 số : 01 – 10 – 36 – 63 – 45 – 54→ Ăn lô 10 36 63
Ngày 30/05/2022 : dàn lô 6 số : 39 – 93 – 46 – 64 – 75 – 57→ Ăn lô 64×2
Ngày 29/05/2022 : dàn lô 6 số : 25 – 52 – 38 – 83 – 01 – 10 → Ăn lô 52 38×2 01
Ngày 28/05/2022 : dàn lô 6 số : 08 – 80 – 14 – 41 – 85 – 58 → Ăn lô 14 41
Ngày 27/05/2022 : dàn lô 6 số : 85 – 58 – 04 – 40 – 29 – 92 → Ăn lô 92 04
Ngày 26/05/2022 : dàn lô 6 số : 75 – 57 – 27 – 72 – 59 – 95 → Ăn lô 57 27 59
Ngày 25/05/2022 : dàn lô 6 số : 46 – 64 – 38 – 83 – 75 – 57 → Ăn lô 64 38 75
Ngày 24/05/2022 : dàn lô 6 số : 01 – 10 – 34 – 43 – 69 – 96-→ Ăn lô 01×2
Ngày 23/05/2022 : dàn lô 6 số : 36 – 63 – 08 – 80 – 17 – 71-→ Ăn lô 36 08 80 17
Ngày 22/05/2022 : dàn lô 6 số : 04 – 40 – 75 – 57 – 29 – 92-→ Ăn lô 04 57 29
Ngày 21/05/2022 : dàn lô 6 số : 01 – 10 – 47 – 74 – 08 – 80-→ Ăn lô 47 74 80×2
Ngày 20/05/2022 : dàn lô 6 số : 19 – 91 – 45 – 54 – 67 – 76-→ Ăn lô 19 76
Ngày 19/05/2022 : dàn lô 6 số : 37 – 73 – 76 – 67 – 48 – 84-→ Ăn lô 76×3
Ngày 18/05/2022 : dàn lô 6 số : 59 – 95 – 47 – 47 – 38 – 83 -→ Ăn lô 95 74
Ngày 17/05/2022 : dàn lô 6 số : 07 – 70 – 95 – 59 – 35 – 53 -→ Ăn lô 95 53
Ngày 16/05/2022 : dàn lô 6 số : 15 – 51 – 37 – 73 – 46 – 64 -→ Ăn lô 51 46 64 37
Ngày 15/05/2022 : dàn lô 6 số : 06 – 60 – 65 – 56 – 32 – 23 -→ Ăn lô 65 56 32
Ngày 14/05/2022 : dàn lô 6 số : 79 – 97 – 86 – 68 – 10 – 10 -→ Ăn lô 79 68
Ngày 13/05/2022 : dàn lô 6 số : 01 – 10 – 87 – 78 – 47 – 74 -→ Ăn lô 74 87×2
Ngày 12/05/2022 : dàn lô 6 số : 27 – 72 – 58 – 85 – 26 – 62 -→ Ăn lô 26 58
Ngày 11/05/2022 : dàn lô 6 số : 01 – 10 – 47 – 74 – 39 – 93 -→ Ăn lô 01 74 93
Ngày 10/05/2022 : dàn lô 6 số : 07 – 70 – 09 – 90 – 27 -72 -→ Ăn lô 07 09 90 72
Ngày 09/05/2022 : dàn lô 6 số : 80 – 08 – 17 – 71- 26 – 62 -→ Ăn lô 08 71 62
Ngày 08/05/2022 : dàn lô 6 số : 85 – 58 – 47 – 74 – 69 – 96→ Ăn lô 85 74×2
Ngày 07/05/2022 : dàn lô 6 số : 08 – 80 – 24 – 42 – 05 – 50→ Ăn lô 24 05 50
Ngày 06/05/2022 : dàn lô 6 số : 65 – 56 – 15 – 51 – 02 – 20→ Ăn lô 15 20×2
Ngày 05/05/2022 : dàn lô 6 số : 18 – 81 – 46 – 64 – 98 – 98→ Ăn lô 18 98
Ngày 04/05/2022 : dàn lô 6 số : 01 – 10 – 25 – 52 – 24 – 42→ Ăn lô 10 01 24 25 52
Ngày 03/05/2022 : dàn lô 6 số : 75 – 57 – 48 – 84 – 05 – 50→ Ăn lô 57 84
Ngày 02/05/2022 : dàn lô 6 số : 06 – 60 – 29 – 92 – 79 – 97→ Ăn lô 06 29 79
Ngày 01/05/2022 : dàn lô 6 số : 45 – 54 – 36 – 63 – 75 – 57→ Ăn lô 36 54
Ngày 30/04/2022 : dàn lô 6 số : 38 – 83 – 46 – 64 – 57 – 75→ Ăn lô 46×2
Ngày 29/04/2022 : dàn lô 6 số : 14 – 41 – 35 – 53 – 65 – 56→ Ăn lô 14 41 35 56
Ngày 28/04/2022 : dàn lô 6 số : 76 – 67 – 35 – 53 – 69 – 96→ Ăn lô 76 35
Ngày 27/04/2022 : dàn lô 6 số : 85 – 58 – 24 – 42 – 68 – 86→ Ăn lô 58 24 42
Ngày 26/04/2022 : dàn lô 6 số : 35 – 53 – 65 – 56 – 75 – 57→ Ăn lô 35 65 75
Ngày 25/04/2022 : dàn lô 6 số : 08 – 80 -19 – 91 – 65 – 56→ Ăn lô 08 19 91 65
Ngày 24/04/2022 : dàn lô 6 số : 27 – 72 – 56 – 65 – 02 – 20→ Ăn lô 02 20
Ngày 23/04/2022 : dàn lô 6 số : 45 – 54 – 17 – 71 – 96 – 69→ Ăn lô 45×2 54
Ngày 22/04/2022 : dàn lô 6 số : 18 – 81 – 24 – 42 – 48 – 84→ Ăn lô 18 42 84
Ngày 21/04/2022 : dàn lô 6 số : 57 – 75 – 36 – 63 – 46 – 64→ Ăn lô 75 x2
Ngày 20/04/2022 : dàn lô 6 số : 48 – 84 – 65 – 56 – 35 – 53→ Ăn lô 35 53
Ngày 19/04/2022 : dàn lô 6 số : 05 – 50 – 38 – 83 – 46 – 64 → Ăn lô 50 38 46 64
Ngày 18/04/2022 : dàn lô 6 số : 37 – 73 – 85 – 58 – 47 – 74 → Ăn lô 85 47
Ngày 17/04/2022 : dàn lô 6 số : 85 – 58 – 65 – 56 – 47 – 74 → Ăn lô 85 65 47
Ngày 16/04/2022 : dàn lô 6 số : 48 – 84 – 27 – 72 – 28 – 82 → Ăn lô 48 27
Ngày 15/04/2022 : dàn lô 6 số : 76 – 67 – 80 – 80 – 73 – 37 → Ăn lô 76 38
Ngày 14/04/2022 : dàn lô 6 số : 25 – 52 – 67 – 76 – 32 – 23 → Ăn lô 23 32×2
Ngày 13/04/2022 : dàn lô 6 số : 73 – 37 – 80 – 08 – 56 – 65 → Ăn lô 37
Ngày 12/04/2022 : dàn lô 6 số : 07 – 70 – 89 – 98 -15 – 51 → Ăn lô 70 – 98 – 51
Ngày 11/04/2022 : dàn lô 6 số : 34 – 43 – 85 – 58 – 75 – 57 → Ăn lô 34 – 43 -58
Ngày 10/04/2022 : dàn lô 6 số : 85 – 58 – 27 – 72 – 15 – 51 → Ăn lô 72 15
Ngày 09/04/2022 : dàn lô 6 số : 01 – 10 – 24 – 42 – 37 – 73 → Ăn lô 24 10×2
Ngày 08/04/2022 : dàn lô 6 số : 37 – 73 – 28 – 82 – 15 – 51 → Ăn lô 73 82 15
Ngày 07/04/2022 : dàn lô 6 số : 18 – 81 – 25 – 52 – 36 – 63 → Ăn lô 18 63
Ngày 06/04/2022 : dàn lô 6 số : 28 – 82 – 59 – 95 – 34 – 43 → Ăn lô 28 43 95×2
Ngày 05/04/2022 : dàn lô 6 số : 25 – 52 – 76 – 67 – 14 – 41 → Ăn lô 25 76 41
Ngày 04/04/2022 : dàn lô 6 số : 45 – 54 – 93 – 39 – 65 – 58 → Ăn lô 54 65
Ngày 03/04/2022 : dàn lô 6 số : 95 – 59 – 07 – 70 – 79 – 97 → Ăn lô 95 70
Ngày 02/04/2022 : dàn lô 6 số : 17 – 71 – 27 – 72 – 65 – 56 → Ăn lô 72×3
Ngày 01/04/2022 : dàn lô 6 số : 04 – 40 – 25 – 52 – 97 – 79 → Ăn lô 04 52 97
Ngày 31/03/2022 : dàn lô 6 số : 67 – 76 – 59 – 95 – 35 – 53 → Ăn lô 59 95
Ngày 30/03/2022 : dàn lô 6 số : 13 – 31 – 47 – 74 – 46 – 64 → Ăn lô 74 13×2
Ngày 29/03/2022 : dàn lô 6 số : 05 – 50 – 28 – 82 – 09 – 90 → Ăn lô 05 90×2
Ngày 28/03/2022 : dàn lô 6 số : 01 – 10 – 25 – 52 – 96 – 69 → Ăn lô 10 25 69
Ngày 27/03/2022 : dàn lô 6 số : 67 – 76 – 19 – 91 – 17 – 64 → Ăn lô 76 91 17
Ngày 26/03/2022 : dàn lô 6 số : 20 – 02 – 10 – 01 – 34 – 43 → Ăn lô 20×2
Ngày 25/03/2022 : dàn lô 6 số : 35 – 53 – 70 – 67 – 26 – 62 → Ăn lô 70
Ngày 24/03/2022 : dàn lô 6 số : 02 – 20 – 76 – 79 – 97 – 62 → Ăn lô 76 62×2
Ngày 23/03/2022 : dàn lô 6 số : 03 – 30 – 36 – 63 – 56 – 65 → Ăn lô 36 63 65
Ngày 22/03/2022 : dàn lô 6 số : 56 – 65 – 68 – 86 – 14 – 41 → Ăn lô 14 68
Ngày 21/03/2022 : dàn lô 6 số : 35 – 53 – 18 – 81 – 59 – 95 → Ăn lô 59 53
Ngày 20/03/2022 : dàn lô 6 số : 47 – 74 – 35 – 53 – 13 – 31 → Ăn lô 47 31
Ngày 19/03/2022 : dàn lô 6 số : 23 – 32 – 35 – 53 – 20 – 02 → Ăn lô 23 20×2
Ngày 18/03/2022 : dàn lô 6 số : 02 – 20 – 59 – 95 – 34 – 43 → Ăn lô 02 34
Ngày 17/03/2022 : dàn lô 6 số : 46 – 64 – 04 – 40 – 15 – 51 → Ăn lô 40 51 46×2
Ngày 16/03/2022 : dàn lô 6 số : 19 – 91 – 50 – 05 – 67 – 76 → Ăn lô 67 19
Ngày 15/03/2022 : dàn lô 6 số : 35 – 53 – 19 – 91 – 23 – 32 → Ăn lô 19 23 32
Ngày 14/03/2022 : dàn lô 6 số : 69 – 96 – 25 – 52 – 56 – 65 → Ăn lô 69
Ngày 13/03/2022 : dàn lô 6 số : 38 – 83 – 70 – 07 – 35 – 53 → Ăn lô 70 35 07×2
Ngày 12/03/2022 : dàn lô 6 số : 28 – 82 – 78 – 87 – 67 – 76 → Ăn lô 28 76
Ngày 11/03/2022 : dàn lô 6 số : 39 – 93 – 22 – 23 – 25 – 52 → Ăn lô 39 22 23
Ngày 10/03/2022 : dàn lô 6 số : 67 – 76 – 05 – 50 – 25 – 52 → Ăn lô 67 05
Ngày 09/03/2022 : dàn lô 6 số : 76 – 78 – 90 – 95 – 45 – 43 → Ăn lô 90 95
Ngày 08/03/2022 : dàn lô 6 số : 68 – 86 – 30 – 03 – 13 – 31 → Ăn lô 86 31
Ngày 07/03/2022 : dàn lô 6 số : 13 – 31 – 79 – 97 – 57 – 75 → Ăn lô 57 79×2
Ngày 06/03/2022 : dàn lô 6 số : 50 – 05 – 24 – 42 – 36 – 63 → Ăn lô 05 24
Ngày 05/03/2022 : dàn lô 6 số : 70 – 07 – 39 – 93 – 19 – 91 → Ăn lô 07 39
Ngày 04/03/2022 : dàn lô 6 số : 16 – 61 – 80 – 80 – 39 – 93 → Ăn lô 08
Ngày 03/03/2022 : dàn lô 6 số : 26 – 62 – 89 – 98 – 58 – 85 → Ăn lô 58 26×2
Ngày 02/03/2022 : dàn lô 6 số : 34 – 43 – 69 – 96 – 56 – 65 → Ăn lô 34 43 96 56
Ngày 01/03/2022 : dàn lô 6 số : 10 – 01 – 48 – 84 – 19 – 91 → Ăn lô 91 10
Ngày 28/02/2022 : dàn lô 6 số : 67 – 76 – 20 – 02 – 56 – 65 → Ăn lô 20 76×2
Ngày 27/02/2022 : dàn lô 6 số : 33 – 93 – 45 – 54 – 89 – 98 → Ăn lô 54 93
Ngày 26/02/2022 : dàn lô 6 số : 46 – 64 – 39 – 93 – 18 – 81 → Ăn lô 46 64 39
Ngày 25/02/2022 : dàn lô 6 số : 48 – 84 – 59 – 95 – 38 – 83 → Ăn lô 59×2 83
Ngày 24/02/2022 : dàn lô 6 số : 14 – 41 – 78 – 87 – 04 – 40 → Ăn lô 04 87
Ngày 23/02/2022 : dàn lô 6 số : 35 – 53 – 36 – 63 – 03 – 30 → Ăn lô 35 63 03
Ngày 22/02/2022 : dàn lô 6 số : 14 – 17 – 24 – 25 – 52 – 89 → Trượt
Ngày 21/02/2022 : dàn lô 6 số : 38 – 83 – 06 – 60 – 25 – 52 → Ăn lô 83 60
Ngày 20/02/2022 : dàn lô 6 số : 19 – 91 – 78 – 87 – 47 – 74 → Ăn lô 87 74 19×2
Ngày 19/02/2022 : dàn lô 6 số : 27 – 72 – 78 – 87 – 30 – 03 → Ăn lô 27 72 03×2
Ngày 18/02/2022 : dàn lô 6 số : 36 – 63 – 47 – 74 – 18 – 81 → Ăn lô 36 18
Ngày 17/02/2022 : dàn lô 6 số : 16 – 61 – 58 – 85 – 47 – 74 → Ăn lô 58 61×2
Ngày 16/02/2022 : dàn lô 6 số : 58 – 85 – 24 – 42 – 45 – 54 → Ăn lô 24 54
Ngày 15/02/2022 : dàn lô 6 số : 94 – 95 – 67 – 76 – 17 – 71 → Trượt
Ngày 14/02/2022 : dàn lô 6 số : 13 – 31 – 59 – 95 – 49 – 94 → Ăn lô 49
Ngày 13/02/2022 : dàn lô 6 số : 25 – 52 – 70 – 07 – 12 – 14 → Ăn lô 25 52
Ngày 12/02/2022 : dàn lô 6 số : 70 – 07 – 58 – 85 – 20 – 02 → Ăn lô 20 85
Ngày 11/02/2022 : dàn lô 6 số : 27 – 72 – 89 – 98 – 46 – 64 → Ăn lô 64 98 27×2
Ngày 10/02/2022 : dàn lô 6 số : 69 – 96 – 23 – 32 – 29 – 92 → Ăn lô 92 23
Ngày 09/02/2022 : dàn lô 6 số : 37 – 73 – 60 – 06 – 56 – 65 → Ăn lô 65 60 56×2
Ngày 08/02/2022 : dàn lô 6 số : 89 – 98 – 38 – 78 – 36 – 63 → Ăn lô 89 98 63
Ngày 07/02/2022 : dàn lô 6 số : 19 – 91 – 30 – 03 – 47 – 74 → Ăn lô 19 91 47
Ngày 06/02/2022 : dàn lô 6 số : 20 – 02 – 69 – 96 – 48 – 84 → Ăn lô 02 48
Ngày 29/01/2022 : dàn lô 6 số : 78 – 87 – 06 – 60 – 69 – 96 → Ăn lô 78 69 96 06
Ngày 28/01/2022 : dàn lô 6 số : 27 – 72 – 19 – 91 – 47 – 74 → Ăn lô 72 19 74×2
Ngày 27/01/2022 : dàn lô 6 số : 39 – 93 – 16 – 61 – 26 – 62 → Ăn lô 39 16
Ngày 26/01/2022 : dàn lô 6 số : 09 – 90 – 23 – 32 – 19 – 91 → Ăn lô 19 09
Ngày 25/01/2022 : dàn lô 6 số : 39 – 93 – 38 – 83 – 69 – 96 → Ăn lô 38×2
Ngày 24/01/2022 : dàn lô 6 số : 25 – 52 – 67 – 76 – 90 – 09 → Ăn lô 67 52 25×2
Ngày 23/01/2022 : dàn lô 6 số : 47 – 74 – 50 – 05 – 16 – 61 → Ăn lô 47 05×2
Ngày 22/01/2022 : dàn lô 6 số : 39 – 93 – 25 – 52 – 60 – 06 → Ăn lô 06
Ngày 21/01/2022 : dàn lô 6 số : 36 – 63 – 89 – 98 – 50 – 05 → Ăn lô 63 89
Ngày 20/01/2022 : dàn lô 6 số : 02 – 20 – 48 – 62 – 49 – 82 → Ăn lô 02 48 49 82
Ngày 19/01/2022 : dàn lô 6 số : 30 – 03 – 70 – 07 – 79 – 97 → Ăn lô 03 30 97
Ngày 18/01/2022 : dàn lô 6 số : 58 – 85 – 37 – 73 – 53 – 01 → Ăn lô 58 85
Ngày 17/01/2022 : dàn lô 6 số : 78 – 87 – 58 – 85 – 12 – 21 → Ăn lô 21
Ngày 16/01/2022 : dàn lô 6 số : 12 – 14 – 41 – 58 – 94 – 49 → Ăn lô 14 49
Ngày 15/01/2022 : dàn lô 6 số : 49 – 94 – 58 – 85 – 69 – 96 → Trượt
Ngày 14/01/2022 : dàn lô 6 số : 06 – 60 – 19 – 91 – 69 – 96 → Ăn lô 19 91 60
Ngày 13/01/2022 : dàn lô 6 số : 23 – 32 – 78 – 87 – 45 – 54 → Trượt
Ngày 12/01/2022 : dàn lô 6 số : 23 – 32 – 45 – 54 – 92 – 72 → Ăn lô 92×2
Ngày 11/01/2022 : dàn lô 6 số : 29 – 92 – 07 – 09 – 89 – 98 → Ăn lô 09 89×3
Ngày 10/01/2022 : dàn lô 6 số : 89 – 98 – 06 – 60 – 28 – 82 → Ăn lô 82 06
Ngày 09/01/2022 : dàn lô 6 số : 89 – 98 – 02 – 20 – 49 – 94 → Ăn lô 94 20 02
Ngày 08/01/2022 : dàn lô 6 số : 38 – 83 – 27 – 72 – 07 – 70 → Ăn lô 27
Ngày 07/01/2022 : dàn lô 6 số : 02 – 20 – 96 – 69 – 23 – 32 → Ăn lô 32 02
Ngày 06/01/2022 : dàn lô 6 số : 37 – 73 – 78 – 87 – 06 – 60 → Ăn lô 06 37 78
Ngày 05/01/2022 : dàn lô 6 số : 25 – 52 – 49 – 94 – 57 – 75 → Ăn lô 25 75
Ngày 04/01/2022 : dàn lô 6 số : 45 – 54 – 17 – 71 – 36 – 63 → Ăn lô 36 54
Ngày 03/01/2022 : dàn lô 6 số : 19 – 91 – 40 – 04 – 21 – 12 → Ăn lô 19 04 21
Ngày 02/01/2022 : dàn lô 6 số : 58 – 85 – 23 – 32 – 16 – 61 → Ăn lô 16 32
Ngày 01/01/2022 : dàn lô 6 số : 13 – 31 – 36 – 63 – 38 – 83 → Trượt
Ngày 31/12/2021 : dàn lô 6 số : 07 – 70 – 89 – 98 – 34 – 43 → Ăn lô 43 07 98
Ngày 30/12/2021 : dàn lô 6 số : 78 – 87 – 40 – 04 – 67 – 76 → Ăn lô 67 76 87 78×2
Ngày 29/12/2021 : dàn lô 6 số : 02 – 20 – 56 – 65 – 23 – 32 → Ăn lô 02 23
Ngày 28/12/2021 : dàn lô 6 số : 13 – 31 – 78 – 87 – 45 – 54 → Ăn lô 13 31
Ngày 27/12/2021 : dàn lô 6 số : 36 – 63 – 05 – 50 – 59 – 95 → Ăn lô 36 63
Ngày 26/12/2021 : dàn lô 6 số : 08 – 80 – 27 – 72 – 47 – 74 → Ăn lô 08 47×2
Ngày 25/12/2021 : dàn lô 6 số : 06 – 60 – 56 – 65 – 71 – 17 → Trượt
Ngày 24/12/2021 : dàn lô 6 số : 67 – 76 – 23 – 32 – 58 – 85 → Ăn lô 58 76 23
Ngày 23/12/2021 : dàn lô 6 số : 14 – 41 – 79 – 97 – 67 – 76 → Ăn lô 14 79
Ngày 22/12/2021 : dàn lô 6 số : 68 – 86 – 26 – 62 – 67 – 76 → Ăn lô 62 68
Ngày 21/12/2021 : dàn lô 6 số : 27 – 72 – 38 – 83 – 49 – 94 → Ăn lô 94 27 83
Ngày 20/12/2021 : dàn lô 6 số : 47 – 74 – 13 – 31 – 68 – 86 → Ăn lô 47 31
Ngày 19/12/2021 : dàn lô 6 số : 78 – 87 – 59 – 95 – 12 – 21 → Ăn lô 78 87
Ngày 18/12/2021 : dàn lô 6 số : 25 – 52 – 13 – 31 – 47 – 74 → Trượt
Ngày 17/12/2021 : dàn lô 6 số : 37 – 73 – 58 – 85 – 89 – 98 → Ăn lô 37 85
Ngày 16/12/2021 : dàn lô 6 số : 02 – 20 – 70 – 07 – 89 – 98 → Ăn lô 20 70
Ngày 15/12/2021 : dàn lô 6 số : 43 – 40 – 35 – 36 – 25 – 27 → Ăn lô 27
Ngày 14/12/2021 : dàn lô 6 số : 58 – 85 – 69 – 96 – 36 – 63 → Ăn lô 85×2
Ngày 13/12/2021 : dàn lô 6 số :

Từ Khóa: , , , , ,
Cùng chuyên mục