Soi cầu lô nuôi

Nuôi Lô Đề 3 Miền Chính Xác Nhất


Soi Cầu Dàn Đề 20 Số Miễn Phí Chính Xác Nhất
69.59K

Soi cầu dàn đề 20 số – Với chuyên mục soi cầu dàn đề của Soicaulonuoi.com thì các bạn sẽ nhận được những con số xác xuất ăn cao nhất được chính những người có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề soi cầu phân tích ra để gửi tới các bạn nhằm mục đích cùng nhau chiến thắng – Cùng nhau thành công. Những con số trước khi gửi tới mọi người đều được chọn lọc kỹ càng.

Soi cầu dàn đề 20 số

Soi cầu dàn đề 20 số đặc biệt chuẩn mỗi ngày

Với những ai mà yêu thích chơi xổ số Miền Bắc thì nơi đây là địa chỉ lấy cầu đề cực kỳ hữu ích. Và không thể bỏ qua. Chúng tôi sẽ thống kê kết quả soi cầu tại đây để anh em có thể kiểm chứng được khả năng bắt để của chúng tôi nhé.

Do hết kinh phí để trả tiền sever chúng tôi cần một số kinh phí,do vậy rất cần sự ủng hộ của các bạn.

Nếu các bạn có lòng ủng hộ diễn đàn thì hãy nạp thẻ ở mục dưới đây.

Chúng tôi thu phí xem số dàn đề 20 số là 300.000 vnđ.

Sau khi nạp thẻ cào đủ số tiền 300.000 vnđ thì dàn đề 20 số sẽ hiện ra trên màn hình.

Có thể nạp cộng dồn thẻ, ví dụ 3 cái 100.000 vnđ.

Hỗ trợ thẻ : Viettel – Vina – Mobi – Zing Card – Gate

Thời gian nhận số từ 8h00 – 18h00 mỗi ngày

nạp thẻ lỗi liên hệ GMAIL : soicaulonuoi.com@gmail.com

tham khảo giải đặc biệt mỗi ngày

SOI CẦU DÀN ĐỀ 20 SỐ CHÍNH XÁC NHẤT

Ngày 22/01/2022 : Dàn đề : ………  → Chờ Kết Quả
Ngày 21/01/2022 : dàn đề 20 số số : 12 13 14 15 16 17 18 19 31 32 34 35 36 37 38 39 23 21 25 27 → Trượt
Ngày 20/01/2022 : dàn đề 20 số số : 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 58 85 89 98 48 84 28 82 78 87 → Ăn đề 85
Ngày 19/01/2022 : dàn đề 20 số số : 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Trượt
Ngày 18/01/2022 : dàn đề 20 số số : 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Ăn đề 84
Ngày 17/01/2022 : dàn đề 20 số số : 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 56 65 67 76 58 85 69 96 16 61 → Ăn đề 41
Ngày 16/01/2022 : dàn đề 20 số số : 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Trượt
Ngày 15/01/2022 : dàn đề 20 số số : 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Trượt
Ngày 14/01/2022 : dàn đề 20 số số : 10 12 13 14 15 16 17 18 19 69 86 67 65 64 63 62 61 41 45 47 → Ăn đề 19
Ngày 13/01/2022 : dàn đề 20 số số : 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 56 65 69 96 68 86 67 67 61 51 → Trượt
Ngày 12/01/2022 : dàn đề 20 số số : 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 → Ăn đề 03
Ngày 11/01/2022 : dàn đề 20 số số : 08 80 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 89 98 25 27 → Ăn đề 27
Ngày 10/01/2022 : dàn đề 20 số số : 23 32 25 52 26 62 27 27 28 28 29 92 45 54 47 74 56 65 58 85 → Ăn đề 45
Ngày 09/01/2022 : dàn đề 20 số số : 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 → Trượt
Ngày 08/01/2022 : dàn đề 20 số số : 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 16 61 18 81 19 91 69 96 65 67 → Ăn đề 69
Ngày 07/01/2022 : dàn đề 20 số số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 90 46 64 45 54 56 65 58 85 25 52 → Trượt
Ngày 06/01/2022 : dàn đề 20 số số : 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 → Trượt
Ngày 05/01/2022 : dàn đề 20 số số : 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Ăn đề 19
Ngày 04/01/2022 : dàn đề 20 số số : 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Ăn đề 30
Ngày 03/01/2022 : dàn đề 20 số số : 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 → Ăn đề 61
Ngày 02/01/2022 : dàn đề 20 số số : 10 11 12 13 14 15 16 17 18 90 91 92 93 94 95 97 98 83 89 85 → Ăn đề 94
Ngày 01/01/2022 : dàn đề 20 số số : 16 61 15 51 18 81 19 19 67 76 68 86 69 69 56 65 36 63 29 92 → Ăn đề 76
Ngày 31/12/2021 : dàn đề 20 số số : 67 76 68 86 69 96 26 62 16 61 56 65 89 98 29 92 49 94 59 95 → Trượt
Ngày 29/12/2021 : dàn đề 20 số số : 78 87 79 97 70 07 67 76 57 75 47 74 37 73 17 71 29 92 89 98 → Trượt
Ngày 28/12/2021 : dàn đề 20 số số : 29 92 19 91 12 21 13 31 45 54 78 87 67 76 57 75 47 74 89 98 → Trượt
Ngày 27/12/2021 : dàn đề 20 số số : 27 72 07 70 47 74 78 87 67 76 37 73 17 71 79 97 19 91 49 94 → Trượt
Ngày 25/12/2021 : dàn đề 20 số số : 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 17 71 79 97 78 87 45 54 35 53 → Trượt
Ngày 23/12/2021 : dàn đề 20 số số : 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 → Trượt
Ngày 22/12/2021 : dàn đề 20 số số : 20 02 12 21 23 32 24 42 25 52 26 62 27 72 28 82 29 92 19 91 → Trượt
Ngày 20/12/2021 : dàn đề 20 số số : 19 91 18 81 10 01 89 98 78 87 68 86 28 82 29 92 69 96 79 97 → Trượt
Ngày 18/12/2021 : dàn đề 20 số số : 30 03 37 73 79 97 39 93 69 96 29 92 19 91 90 09 59 95 49 94 → Ăn đề 30
Ngày 17/12/2021 : dàn đề 20 số số : 17 71 70 07 27 72 78 87 67 76 57 75 47 74 79 97 89 98 38 83 → Ăn đề 57
Ngày 16/12/2021 : dàn đề 20 số số : 23 32 29 92 62 25 52 24 42 27 72 34 43 36 63 38 69 96 67 76 → Ăn đề 32
Ngày 15/12/2021 : dàn đề 20 số số : 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 89 87 86 85 84 83 82 81 19 14 → Trượt
Ngày 14/12/2021 : dàn đề 20 số số : 32 23 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93 30 03 78 87 89 98 → Trượt
Ngày 13/12/2021 : dàn đề 20 số số : 10 01 12 21 15 51 14 41 17 71 19 91 18 81 70 72 67 76 92 93 → Ăn đề 12
Ngày 12/12/2021 : dàn đề 20 số số : 20 02 67 76 27 72 07 70 57 75 56 65 78 87 79 97 37 73 39 93 → Trượt
Ngày 11/12/2021 : dàn đề 20 số số : 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Trượt
Ngày 10/12/2021 : dàn đề 20 số số : 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 78 87 79 97 56 65 45 54 58 85 → Trượt
Ngày 09/12/2021 : dàn đề 20 số số : 21 23 24 25 26 27 28 29 52 53 54 56 57 58 59 64 46 67 76 74 → Ăn đề 46
Ngày 08/12/2021 : dàn đề 20 số số : 12 21 27 72 28 82 20 02 23 32 25 52 24 42 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 15
Ngày 07/12/2021 : dàn đề 20 số số : 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Trượt
Ngày 06/12/2021 : dàn đề 20 số số : 18 81 38 83 48 84 58 85 68 86 89 98 14 41 13 31 17 71 16 61 → Ăn đề 84
Ngày 05/12/2021 : dàn đề 20 số số : 15 51 35 53 57 75 59 95 58 85 56 65 67 76 89 98 79 97 17 71 → Trượt
Ngày 04/12/2021 : dàn đề 20 số số : 23 32 25 52 89 98 38 83 58 85 65 56 67 76 36 63 94 79 97 93 → Trượt
Ngày 03/12/2021 : dàn đề 20 số số : 09 90 19 91 29 92 49 94 69 96 79 97 02 03 04 07 06 56 65 58 → Ăn đề 07
Ngày 02/12/2021 : dàn đề 20 số số : 45 54 14 41 24 42 34 43 46 64 47 74 48 84 49 94 29 92 39 93 → Trượt
Ngày 01/12/2021 : dàn đề 20 số số : 01 10 12 21 14 41 16 61 18 81 50 05 09 90 56 65 58 85 34 43 → Ăn đề 12
Ngày 30/11/2021 : dàn đề 20 số số : 90 91 92 93 94 95 97 98 99 07 70 56 27 72 47 74 67 76 52 25 → Trượt
Ngày 29/11/2021 : dàn đề 20 số số : 13 31 23 32 34 43 36 63 38 83 37 73 39 93 78 87 89 98 79 97 → Ăn đề 87
Ngày 28/11/2021 : dàn đề 20 số số : 10 01 20 30 03 40 89 98 18 81 80 08 28 82 58 85 68 86 38 83 → Trượt
Ngày 27/11/2021 : dàn đề 20 số số : 23 32 30 03 36 63 39 93 38 83 37 73 36 63 34 43 69 96 89 98 → Trượt
Ngày 26/11/2021 : dàn đề 20 số số : 16 61 60 06 26 62 46 64 36 63 67 76 68 86 24 42 45 54 47 48 → Trượt
Ngày 25/11/2021 : dàn đề 20 số số : 14 41 89 98 27 72 12 21 07 70 01 10 09 90 34 43 23 32 19 18 → Trượt
Ngày 24/11/2021 : dàn đề 20 số số : 12 21 23 32 25 52 27 72 24 42 67 76 20 02 19 91 38 83 37 73 → Trượt
Ngày 23/11/2021 : dàn đề 20 số số : 28 82 78 87 89 98 68 86 38 38 00 66 18 81 06 60 08 23 32 65 → Trượt
Ngày 22/11/2021 : dàn đề 20 số số : 23 32 34 43 83 35 53 58 89 98 78 87 18 81 28 82 73 67 76 68 → Trượt
Ngày 21/11/2021 : dàn đề 20 số số : 78 87 67 76 57 75 47 74 37 73 07 70 35 53 34 43 23 32 89 98 → Trượt
Ngày 19/11/2021 : dàn đề 20 số số : 12 21 23 32 27 72 29 92 69 96 67 76 37 73 47 74 57 75 78 87 → Ăn đề 12
Ngày 18/11/2021 : dàn đề 20 số số : 23 32 13 31 39 93 30 03 37 73 38 83 36 63 34 43 67 76 69 96 → Trượt
Ngày 17/11/2021 : dàn đề 20 số số : 07 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 78 87 79 97 77 00 → Trượt
Ngày 16/11/2021 : dàn đề 20 số số : 67 76 68 86 69 96 56 65 46 64 16 61 89 98 59 95 29 92 47 74 → Trượt
Ngày 15/11/2021 : dàn đề 20 số số : 12 21 67 76 56 65 57 75 58 85 59 95 69 96 26 62 36 63 15 51 → Ăn đề 26
Ngày 14/11/2021 : dàn đề 20 số số : 14 41 15 51 16 61 17 71 18 81 19 91 10 01 40 04 49 94 48 84 → Ăn đề 40
Ngày 13/11/2021 : dàn đề 20 số số : 60 06 67 76 68 86 69 96 26 62 46 64 56 65 50 05 20 02 30 03 → Ăn đề 30
Ngày 12/11/2021 : dàn đề 20 số số : 25 52 35 53 45 54 47 74 49 94 79 97 89 98 39 93 38 83 23 32 → Trượt
Ngày 11/11/2021 : dàn đề 20 số số : 59 67 76 56 65 29 92 69 96 89 98 16 61 57 75 58 85 14 41 43 → Trượt
Ngày 10/11/2021 : dàn đề 20 số số : 34 43 03 30 90 09 10 01 30 03 60 06 67 76 68 86 69 96 36 63 → Trượt
Ngày 09/11/2021 : dàn đề 20 số số : 05 50 01 10 09 90 07 70 02 20 45 54 57 75 25 52 67 76 69 96 → Ăn đề 52
Ngày 08/11/2021 : dàn đề 20 số số : 12 21 13 31 14 41 45 54 48 84 47 74 49 94 16 61 71 91 01 72 → Ăn đề 72
Ngày 07/11/2021 : dàn đề 20 số số : 23 32 13 31 34 43 36 63 38 83 39 93 89 98 78 87 68 86 69 96 → Ăn đề 86
Ngày 06/11/2021 : dàn đề 20 số số : 45 54 34 43 24 42 14 41 49 94 40 04 48 84 47 74 46 64 23 32 → Trượt
Ngày 05/11/2021 : dàn đề 20 số số : 45 54 25 52 12 21 23 32 89 98 14 41 17 71 57 75 37 73 27 72 → Ăn đề 52
Ngày 04/11/2021 : dàn đề 20 số số : 23 32 90 09 70 07 50 05 37 73 96 96 49 94 89 98 29 92 39 93 → Trượt
Ngày 03/11/2021 : dàn đề 20 số số : 20 02 29 92 09 90 23 32 25 52 24 42 27 72 28 82 49 94 89 98 → Trượt
Ngày 02/11/2021 : dàn đề 20 số số : 13 31 23 35 53 36 63 73 38 83 39 93 45 54 67 76 09 07 01 03 → Trượt
Ngày 01/11/2021 : dàn đề 20 số số : 50 15 51 25 52 35 53 45 54 65 57 58 79 97 78 87 47 74 37 73 → Ăn đề 58
Ngày 31/10/2021 : dàn đề 20 số số : 09 90 19 91 89 98 18 81 16 61 14 41 13 31 27 72 78 87 49 94 → Ăn đề 98
Ngày 30/10/2021 : dàn đề 20 số số : 56 65 58 85 89 98 78 87 18 81 38 83 47 74 23 32 09 90 34 43 → Trượt
Ngày 29/10/2021 : dàn đề 20 số số : 20 02 24 42 23 32 22 99 25 52 26 62 27 72 28 82 12 21 45 54 → Trượt
Ngày 28/10/2021 : dàn đề 20 số số : 29 92 39 93 49 94 69 79 89 98 56 65 57 75 58 85 52 25 14 41 → Ăn đề 69
Ngày 27/10/2021 : dàn đề 20 số số : 29 92 12 21 17 71 18 81 15 51 14 41 27 72 78 87 48 84 58 85 → Trượt
Ngày 26/10/2021 : dàn đề 20 số số : 09 90 29 92 49 94 59 95 89 98 69 96 12 21 23 32 16 61 19 91 → Ăn đề 09
Ngày 25/10/2021 : dàn đề 20 số số : 28 82 89 98 68 86 56 65 18 81 10 01 09 90 34 43 16 61 67 76 → Trượt
Ngày 24/10/2021 : dàn đề 20 số số : 27 72 89 98 67 76 57 75 17 71 18 81 10 01 09 90 34 43 45 54 → Ăn đề 17

💰💰 Chỉ cần truy cập website của chúng tôi mỗi ngày là bạn sẽ nhận được bộ dàn đề các số đẹp nhất từ hệ thống của soi cầu lô nuoi. Com để các bạn chơi XSMB trong ngày hôm nay mà chúng tôi đã phân tích và chọn lọc kỹ càng 💰💰

Với những con số mà chúng tôi gửi tới các bạn là kết quả mà chúng tôi dựa vào những phương pháp bắt số và những kinh nghiệm sau nhiều năm chơi lô đề đúc kết ra được.

Nếu không thể lựa chọn được con số cho riêng mình thì mọi người hãy truy cập vào website của chúng tôi mỗi ngày để lựa chọn những con số được đông đảo anh em chơi để cùng nhau chiến thắng.

Soi cầu dàn đề 20 số miền bắc chính xác nhất mỗi ngày

Mỗi ngày chúng tôi luôn có những con số chính xác nhất để gửi tới các bạn. Các bạn hãy thường xuyên truy cập vào website Soi cau lo nuoi của chúng tôi để nhận những con số chính xác nhất nhé.

Các bạn có thể tham khảo thêm các con số: Bạch thủ lô để chơi nhé.

Hy vọng với những con số mà chúng tôi gửi tới bạn sẽ giúp bạn chiến thắng rực rỡ. Nhưng cũng có một số lưu ý mà Soi cầu lô 88 muốn nói với các bạn rằng:

Chúc các bạn thành công!

tham khảo : soi cầu dàn đề 30 số

Từ Khóa: , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
chong chóng xoay Soi Cầu Bạch Thủ Lô Miền Bắc Miễn Phí Chính Xác
chong chóng xoay Soi Cầu Song Thủ Lô Miễn Phí
chong chóng xoay Soi Cầu Lô Xiên 2 Miền Bắc Miễn Phí
chong chóng xoay Soi Cầu Lô Xiên 3 Miền Bắc Chuẩn xác
chong chóng xoay Soi Cầu Dàn Lô 6 Số Hoàn Toàn Miễn Phí
chong chóng xoay Soi Cầu Dàn Đề 30 Số Miễn Phí