Soi cầu lô nuôi

Nuôi Lô Đề 3 Miền Chính Xác Nhất


Dàn Đề 30 Số Nuôi Khung 2 Ngày Miễn Phí
86.39K

Dàn Đề 30 Số Nuôi Khung 2 ngày luôn có sự hiệu quả rất cao nhưng dường như mọi người luôn bỏ qua nó vì cảm thấy dàn 30 số là rất nhiều, nếu ăn cũng không còn lời được bao nhiêu. Đó quả thực là suy nghĩ sai lầm đối với những người chưa có phương pháp chơi hoặc luôn muốn chạy theo những con số. Mọi người cần biết rằng tỉ lệ ăn đề là 1% nhưng nếu chơi đề dàn thì tỉ lệ luôn cao hơn rất nhiều.

Dàn Đề 30 Số Nuôi Khung

Dàn Đề 30 Số Nuôi Khung

dàn đề 30 số nuôi khung 2 ngày chính xác nhất

Nuôi Lô sẽ cập nhật những kết quả chính xác cao mỗi ngày để ai cũng có thể lấy và chơi được. CHỉ cần truy cập vào website mỗi ngày là được.

Do hết kinh phí để trả tiền sever chúng tôi cần một số kinh phí,do vậy rất cần sự ủng hộ của các bạn.

Nếu các bạn có lòng ủng hộ diễn đàn thì hãy nạp thẻ ở mục dưới đây.

Chúng tôi thu phí xem số dàn đề 30 số nuôi khung 2 ngày là 200.000 vnđ.

Sau khi nạp thẻ cào đủ số tiền 200.000 vnđ thì nuôi đề 30 số 2 ngày sẽ hiện ra trên màn hình.

Có thể nạp cộng dồn thẻ, ví dụ 2 cái 100.000 vnđ.

Hỗ trợ thẻ : Viettel – Vina – Mobi – Zing Card – Gate

Thời gian nhận số từ 8h00 – 18h00 mỗi ngày

DÀN ĐỀ 30 SỐ NUÔI KHUNG 2 NGÀY

Ngày 17/05– 18/05/2024 Dàn đề đầu: …….  chờ kết quả
Ngày 16/05=> 17/05/2024 : Dàn đề : Đầu 9_3_7 ăn đề 34 ngày 1
Ngày 15/05=> 16/05/2024 : Dàn đề : Đầu 2_5_1 ăn đề 26 ngày 1
Ngày 14/05=> 15/05/2024 : Dàn đề : Đầu 8_4_6 ăn đề 80 ngày 1
Ngày 13/05=> 14/05/2024 : Dàn đề : Đầu 0_9_5 ăn đề 96 ngày 1
Ngày 11/05=> 12/05/2024 : Dàn đề : Đầu 6_5_8 trượt
Ngày 10/05=> 11/05/2024 : Dàn đề : Đầu 3_2_9 ăn đề 36
Ngày 08/05=> 09/05/2024 : Dàn đề : Đầu 3_8_6 trượt
Ngày 06/05=> 07/05/2024 : Dàn đề : Đầu 9_2_4 trượt
Ngày 04/05=> 05/05/2024 : Dàn đề : Đầu 0_1_7 trượt
Ngày 02/05=> 03/05/2024 : Dàn đề : Đầu 9_2_4 trượt
Ngày 30/04=> 01/05/2024 : Dàn đề : Đầu 8_1_3 ăn đề 31 ngày 2
Ngày 29/04=> 30/04/2024 : Dàn đề : Đầu 2_4_7 ăn đề 77 ngày 1
Ngày 27/04=> 28/04/2024 : Dàn đề : Đầu 3_8_5 trượt
Ngày 26/04=> 27/04/2024 : Dàn đề : Đầu 2_6_7 ăn đề 20 ngày1
Ngày 25/04=> 26/04/2024 : Dàn đề : Đầu 0_9_1 ăn đề 94 ngày1
Ngày 23/04=> 24/04/2024 : Dàn đề : Đầu 3_4_7 trượt
Ngày 21/04=> 22/04/2024 : Dàn đề : Đầu 1_2_5 ăn đề 25 ngày 2
Ngày 19/04=> 20/04/2024 : Dàn đề : Đầu 6_8_3 trượt
Ngày 17/04=> 18/04/2024 : Dàn đề : Đầu 7_9_4 trượt
Ngày 15/04=> 16/04/2024 : Dàn đề : Đầu 2_5_0 ăn đề 50 ngày 2
Ngày 13/04=> 14/04/2024 : Dàn đề : Đầu 8_3_1 trượt
Ngày 11/04=> 12/04/2024 : Dàn đề : Đầu 0_4_9 trượt
Ngày 10/04=> 11/04/2024 : Dàn đề : Đầu 5_7_3 ăn đề 38 ngày 1
Ngày 08/04=> 09/04/2024 : Dàn đề : Đầu 8_2_6 trượt
Ngày 07/04=> 08/04/2024 : Dàn đề : Đầu 9_0_7 ăn đề 74
Ngày 03/04=> 04/04/2024 : Dàn đề : Đầu 4_2_7 trượt
Ngày 01/04=> 02/04/2024 : Dàn đề : Đầu 8_3_6 trượt
Ngày 31/03=> 01/04/2024 : Dàn đề : Đầu 0_5_9 ăn đề 09 ngày 1
Ngày 30/03=> 31/03/2024 : Dàn đề : Đầu 1_7_3 ăn đề 35 ngày 1
Ngày 28/03=> 29/03/2024 : Dàn đề : Đầu 0_2_8 trượt
Ngày 26/03=> 27/03/2024 : Dàn đề : Đầu 5_9_6 trượt
Ngày 24/03=> 25/03/2024 : Dàn đề : Đầu 2_4_1 ăn đề 90ngày 2
Ngày 22/03=> 23/03/2024 : Dàn đề : Đầu 5_3_0 trượt
Ngày 20/03=> 21/03/2024 : Dàn đề : Đầu 2_8_9 trượt
Ngày 19/03=> 20/03/2024 : Dàn đề : Đầu 3_7_1 ăn đề 36 ngày 1
Ngày 17/03=> 18/03/2024 : Dàn đề : Đầu 8_4_2 ăn đề 23 ngày 2
Ngày 19/03=> 20/03/2024 : Dàn đề : Đầu 3_4_5 ăn đề 33 ngày 2
Ngày 16/03=> 17/03/2024 : Dàn đề : Đầu 5_6_1 ăn đề 67 ngày 1
Ngày 14/03=> 15/03/2024 : Dàn đề : Đầu 2_3_9 ăn đề 34 ngày 2
Ngày 13/03=> 14/03/2024 : Dàn đề : Đầu 0_5_7 ăn đề 53 ngày 1
Ngày 11/03=> 12/03/2024 : Dàn đề : Đầu 8_2_6 trượt
Ngày 09/03=> 10/03/2024 : Dàn đề : Đầu 5_7_1 ăn đề 52 ngày 2
Ngày 07/03=> 08/03/2024 : Dàn đề : Đầu 6_9_0 ăn đề 07 ngày 2
Ngày 05/03=> 06/03/2024 : Dàn đề : Đầu 1_8_4 trượt
Ngày 03/03=> 04/03/2024 : Dàn đề : Đầu 5_6_2 trượt
Ngày 02/03=> 03/03/2024 : Dàn đề : Đầu 8_3_7 ăn đề 33 ngày 1
Ngày 29/02=> 01/03/2024 : Dàn đề : Đầu 9_0_1 trượt
Ngày 28/02=> 29/02/2024 : Dàn đề : Đầu 6_8_4 ăn đề 45 ngày 2
Ngày 26/02=> 27/02/2024 : Dàn đề : Đầu 0_7_9 ăn đề 09 ngày 1
Ngày 25/02=> 26/02/2024 : Dàn đề : Đầu 4_8_6 ăn đề 45 ngày 2
Ngày 23/02=> 24/02/2024 : Dàn đề : Đầu 2_7_9 trượt
Ngày 22/02=> 23/02/2024 : Dàn đề : Đầu 1_8_6 ăn đề 88 ngày 1
Ngày 20/02=> 21/02/2024 : Dàn đề : Đầu 3_5_4 ăn đề 37 ngày 2
Ngày 18/02=> 19/02/2024 : Dàn đề : Đầu 2_6_8 trượt
Ngày 16/02=> 17/02/2024 : Dàn đề : Đầu 0_9_5 ăn đề 94 ngày 2
Ngày 15/02=> 16/02/2024 : Dàn đề : Đầu 1_3_4 ăn đề 31 ngày 1
Ngày 13/02=> 14/02/2024 : Dàn đề : Đầu 2_6_9 trượt
Ngày 07/02=> 08/02/2024 : Dàn đề : Đầu 0_4_5 ăn đề 52 ngày 2
Ngày 06/02=> 07/02/2024 : Dàn đề : Đầu 6_9_1 ăn đề 67 ngày 1
Ngày 05/02=> 06/02/2024 : Dàn đề : Đầu 7_8_4 ăn đề 76 ngày 1
Ngày 03/02=> 04/02/2024 : Dàn đề : Đầu 1_2_5 trượt
Ngày 02/02=> 03/02/2024 : Dàn đề : Đầu 7_0_9 ăn đề 74 ngày 1
Ngày 31/01=> 01/02/2024 : Dàn đề : Đầu 3_8_1 trượt
Ngày 30/01=> 31/01/2024 : Dàn đề : Đầu 2_5_6 ăn đề 24 ngày 1
Ngày 29/01=> 30/01/2024 : Dàn đề : Đầu 0_4_9 ăn đề 46 ngày 1
Ngày 27/01=> 29/01/2024 : Dàn đề : Đầu 5_8_2 trượt
Ngày 26/01=> 27/01/2024 : Dàn đề : Đầu 3_4_0 ăn đề 47
Ngày 24/01=> 25/01/2024 : Dàn đề : Đầu 5_8_9 trượt
Ngày 22/01=> 23/01/2024 : Dàn đề : Đầu 3_7_4 ăn đề 41 ngày 2
Ngày 21/01=> 22/01/2024 : Dàn đề : Đầu 5_9_1 ăn đề 19 ngày 1
Ngày 20/01=> 21/01/2024 : Dàn đề : Đầu 6_2_3 ăn đề 64 ngày 1
Ngày 18/01=> 19/01/2024 : Dàn đề : Đầu 4_8_7 trượt
Ngày 17/01=> 18/01/2024 : Dàn đề : Đầu 1_5_9 ăn đề 53 ngày 1
Ngày 15/01=> 16/01/2024 : Dàn đề : Đầu 7_2_4 trượt
Ngày 13/01=> 14/01/2024 : Dàn đề : Đầu 0_6_3 ăn đề 38 ngày 2
Ngày 12/01=> 13/01/2024 : Dàn đề : Đầu 1_2_5 ăn đề 13 ngày 1
Ngày 10/01=> 11/01/2024 : Dàn đề : Đầu 4_6_9 trượt
Ngày 08/01=> 09/01/2024 : Dàn đề : Đầu 0_3_2 trượt
Ngày 06/01=> 07/01/2024 : Dàn đề : Đầu 1_5_8 ăn đề 18 ngày 2
Ngày 05/01=> 06/01/2024 : Dàn đề : Đầu 6_7_9 ăn đề 67 ngày 1
Ngày 03/01=> 04/01/2024 : Dàn đề : Đầu 0_3_4 ăn đề 40 ngày 2
Ngày 01/01=> 02/01/2024 : Dàn đề : Đầu 2_7_1 trượt
Ngày 28/12=> 29/12/2023 : Dàn đề : Đầu 4_8_6 trượt
Ngày 26/12=> 27/12/2023 : Dàn đề : Đầu 5_0_1 ăn đề 17 ngày 2
Ngày 25/12=> 26/12/2023 : Dàn đề : Đầu 9_7_2 ăn đề 25 ngày 1
Ngày 23/12=> 24/12/2023 : Dàn đề : Đầu 5_6_3 trượt
Ngày 21/12=> 22/12/2023 : Dàn đề : Đầu 4_0_2 trượt
Ngày 19/12=> 20/12/2023 : Dàn đề : Đầu 1_9_8 trượt
Ngày 17/12=> 18/12/2023 : Dàn đề : Đầu 6_7_0 trượt
Ngày 16/12=> 17/12/2023 : Dàn đề : Đầu 9_5_2 ăn đề 25
Ngày 14/12=> 15/12/2023 : Dàn đề : Đầu 3_6_8 trượt
Ngày 12/12=> 13/12/2023 : Dàn đề : Đầu 0_5_6 ăn đề 06 ngày 2
Ngày 10/12=> 11/12/2023 : Dàn đề : Đầu 4_8_7 trượt
Ngày 08/12=> 09/12/2023 : Dàn đề : Đầu 3_0_9 trượt
Ngày 06/12=> 07/12/2023 : Dàn đề : Đầu 5_6_1 trượt
Ngày 05/12=> 06/12/2023 : Dàn đề : Đầu 0_2_8 ăn đề 21 ngày 1
Ngày 03/12=> 04/12/2023 : Dàn đề : Đầu 5_6_9 ăn đề 94 ngày 2
Ngày 02/12=> 03/12/2023 : Dàn đề : Đầu 4_8_7 → ăn đề 85 ngày 1
Ngày 01/12=> 02/12/2023 : Dàn đề : Đầu 0_1_9 → ăn đề 01 ngày 1
Ngày 29/11=> 30/11/2023 : Dàn đề : Đầu 3_6_8 → trượt
Ngày 28/11=> 29/11/2023 : Dàn đề : Đầu 0_1_2 → ăn đề 13 ngày 1
Ngày 27/11=> 28/11/2023 : Dàn đề : Đầu 4_5_9 → ăn đề 57 ngày 1
Ngày 26/11=> 27/11/2023 : Dàn đề : Đầu 3_7_0 → ăn đề 73 ngày 1
Ngày 25/11=> 26/11/2023 : Dàn đề : Đầu 2_8_1 → ăn đề 16 ngày 1
Ngày 24/11=> 25/11/2023 : Dàn đề : Đầu 4_5_6 → ăn đề 52 ngày 1
Ngày 22/11=> 23/11/2023 : Dàn đề : Đầu 2_8_9 → ăn đề 99 ngày 2
Ngày 21/11=> 22/11/2023 : Dàn đề : Đầu 3_0_4 → ăn đề 48 ngày 1
Ngày 20/11=> 21/11/2023 : Dàn đề : Đầu 6_7_9 → ăn đề 71 ngày 1
Ngày 19/11=> 20/11/2023 : Dàn đề : Đầu 5_1_2 → ăn đề 29 ngày 1
Ngày 17/11=> 18/11/2023 : Dàn đề : Đầu 0_8_9 → trượt
Ngày 15/11=> 16/11/2023 : Dàn đề : Đầu 3_4_7 → trượt
Ngày 13/11=> 14/11/2023 : Dàn đề : Đầu 2_5_6 → trượt
Ngày 12/11=> 13/11/2023 : Dàn đề : Đầu 4_6_7 → ăn đề 75
Ngày 10/11=> 11/11/2023 : Dàn đề : Đầu 1_3_5 → trượt
Ngày 08/11=> 09/11/2023 : Dàn đề : Đầu 0_7_8 → trượt
Ngày 06/11=> 07/11/2023 : Dàn đề : Đầu 4_5_2 → ăn đề 49 ngày 2
Ngày 05/11=> 06/11/2023 : Dàn đề : Đầu 8_9_1 → ăn đề 84 ngày 1
Ngày 03/11=> 04/11/2023 : Dàn đề : Đầu 3_5_7 → ăn đề 58 ngày 2
Ngày 02/11=> 03/11/2023 : Dàn đề : Đầu 0_2_8 → ăn đề 27 ngày 1
Ngày 01/11=> 02/11/2023 : Dàn đề : Đầu 3_4_9 → ăn đề 36 ngày 1
Ngày 31/10=> 01/11/2023 : Dàn đề : Đầu 1_6_7 → ăn đề 67 ngày 1
Ngày 29/10=> 30/10/2023 : Dàn đề : Đầu 0_9_2 → trượt
Ngày 27/10=> 28/10/2023 : Dàn đề : Đầu 1_4_5 → ăn đề 57 ngày 2
Ngày 25/10=> 26/10/2023 : Dàn đề : Đầu 0_2_6 → trượt
Ngày 23/10=> 24/10/2023 : Dàn đề : Đầu 3_5_8 → ăn đề 88 ngày 2
Ngày 21/10=> 22/10/2023 : Dàn đề : Đầu 1_7_9 → ăn đề 18 ngày 2
Ngày 19/10=> 20/10/2023 : Dàn đề : Đầu 5_6_2 → trượt
Ngày 17/10=> 18/10/2023 : Dàn đề : Đầu 3_8_9 → trượt
Ngày 16/10=> 17/10/2023 : Dàn đề : Đầu 2_4_7 → ăn đề 40 ngày 1
Ngày 15/10=> 16/10/2023 : Dàn đề : Đầu 3_6_1 → ăn đề 13 ngày 1
Ngày 14/10=> 15/10/2023 : Dàn đề : Đầu 4_5_9 → ăn đề 54 ngày 1
Ngày 13/10=> 14/10/2023 : Dàn đề : Đầu 1_2_3 → ăn đề 20 ngày 1
Ngày 11/10=> 12/10/2023 : Dàn đề : Đầu 6_7_8 → ăn đề 75 ngày 2
Ngày 09/10=> 10/10/2023 : Dàn đề : Đầu 1_2_9 → ăn đề 21 ngày 2
Ngày 07/10=> 08/10/2023 : Dàn đề : Đầu 0_8_5 → ăn đề 88 ngày 2
Ngày 05/10=> 06/10/2023 : Dàn đề : Đầu 6_7_1 → trượt
Ngày 03/10=> 04/10/2023 : Dàn đề : Đầu 3_2_9 → ăn đề 39 ngày 2
Ngày 29/09=> 30/09/2023 : Dàn đề : Đầu 0_5_8→ trượt
Ngày 28/09=> 29/09/2023 : Dàn đề : Đầu 3_2_9 → ăn đề 98 ngày 1
Ngày 27/09=> 28/09/2023 : Dàn đề : Đầu 1_4_8 → ăn đề 47 ngày 1
Ngày 25/09=> 26/09/2023 : Dàn đề : Đầu 3_5_6 → ăn đề 36 ngày 2
Ngày 23/09=> 24/09/2023 : Dàn đề : Đầu 4_8_9→ trượt
Ngày 21/09=> 22/09/2023 : Dàn đề : Đầu 5_7_1→ ăn đề 14 ngày 2
Ngày 20/09=> 21/09/2023 : Dàn đề : Đầu 0_3_6 → ăn đề 03 ngày 1
Ngày 18/09=> 19/09/2023 : Dàn đề : Đầu 1_9_7 → trượt
Ngày 16/09=> 17/09/2023 : Dàn đề : Đầu 4_5_3→ trượt
Ngày 14/09=> 15/09/2023 : Dàn đề : Đầu 0_6_8→ trượt
Ngày 13/09=> 14/09/2023 : Dàn đề : Đầu 1_5_9→ ăn đề 50 ngày 1
Ngày 11/09=> 12/09/2023 : Dàn đề : Đầu 2_3_7 → ăn đề 32 ngày 2
Ngày 09/09=> 10/09/2023 : Dàn đề : Đầu 0_6_8 → ăn đề 02 ngày 2
Ngày 08/09=> 09/09/2023 : Dàn đề : Đầu 2_4_7 → ăn đề 76 ngày 1
Ngày 06/09=> 07/09/2023 : Dàn đề : Đầu 0_3_5 → ăn đề 56 ngày 2
Ngày 04/09=> 05/09/2023 : Dàn đề : Đầu 9_5_4→ trượt
Ngày 02/09=> 03/09/2023 : Dàn đề : Đầu 1_2_6→ trượt
Ngày 31/08=> 01/09/2023 : Dàn đề : Đầu 7_6_3→ ăn đề 79 ngày 2
Ngày 30/08=> 31/08/2023 : Dàn đề : Đầu 5_9_1 → ăn đề 51 ngày 1
Ngày 28/08=> 29/08/2023 : Dàn đề : Đầu 7_0_2→ ăn đề 78 ngày 2
Ngày 26/08=> 27/08/2023 : Dàn đề : Đầu 8_9_3→ trượt
Ngày 24/08=> 25/08/2023 : Dàn đề : Đầu 1_2_4→ ăn đề 43 ngày 2
Ngày 22/08=> 23/08/2023 : Dàn đề : Đầu 9_8_3 → ăn đề 34
Ngày 20/08=> 21/08/2023 : Dàn đề : Đầu 4_5_6 → trượt
Ngày 18/08=> 19/08/2023 : Dàn đề : Đầu 0_2_4 → trượt
Ngày 17/08=> 18/08/2023 : Dàn đề : Đầu 5_6_8 → ăn đề 86
Ngày 16/08=> 17/08/2023 : Dàn đề : Đầu 3_7_1→ ăn đề 19
Ngày 15/08=> 16/08/2023 : Dàn đề : Đầu 0_2_6 → ăn đề 61
Ngày 13/08=> 14/08/2023 : Dàn đề : Đầu 5_9_3 → ăn đề 93
Ngày 11/08=> 12/08/2023 : Dàn đề : Đầu 7_1_4→ ăn đề 48
Ngày 09/08=> 10/08/2023 : Dàn đề : Đầu 2_3_8 → trượt
Ngày 08/08=> 09/08/2023 : Dàn đề : Đầu 4_6_1 → ăn đề 66
Ngày 06/08=> 07/08/2023 : Dàn đề : Đầu 8_9_0→ trượt
Ngày 05/08=> 06/08/2023 : Dàn đề : Đầu 1_2_3 → ăn đề 10
Ngày 04/08=> 05/08/2023 : Dàn đề : Đầu 5_7_6→ ăn đề 77
Ngày 02/08=> 03/08/2023 : Dàn đề : Đầu 0_2_9 → trượt
Ngày 01/08=> 02/08/2023 : Dàn đề : Đầu 3_8_7 → ăn đề 30
Ngày 31/07=> 01/08/2023 : Dàn đề : Đầu 6_1_5 → ăn đề 15
Ngày 30/07=> 31/07/2023 : Dàn đề : Đầu 0_2_4 → ăn đề 41
Ngày 28/07=> 29/07/2023 : Dàn đề : Đầu 5_6_9→ ăn đề 58
Ngày 27/07=> 28/07/2023 : Dàn đề : Đầu 4_8_7 → ăn đề 71
Ngày 25/07=> 26/07/2023 : Dàn đề : Đầu 1_3_9→ trượt
Ngày 23/07=> 24/07/2023 : Dàn đề : Đầu 7_8_9 → trượt
Ngày 22/07=> 23/07/2023 : Dàn đề : Đầu 6_0_3 → ăn đề 33
Ngày 20/07=> 21/07/2023 : Dàn đề : Đầu 5_1_2 → trượt
Ngày 18/07=> 19/07/2023 : Dàn đề : Đầu 3_6_9 → ăn đề 39
Ngày 17/07=> 18/07/2023 : Dàn đề : Đầu 0_2_7 → ăn đề 06
Ngày 15/07=> 16/07/2023 : Dàn đề : Đầu 4_5_8 → ăn đề 51
Ngày 13/07=> 14/07/2023 : Dàn đề : Đầu 2_3_7 → trượt
Ngày 11/07=> 12/07/2023 : Dàn đề : Đầu 4_6_0 → trượt
Ngày 09/07=> 10/07/2023 : Dàn đề : Đầu 2_4_8→ ăn đề 22
Ngày 08/07=> 09/07/2023 : Dàn đề : Đầu 1_3_6→ ăn đề 15
Ngày 07/07=> 08/07/2023 : Dàn đề : Đầu 4_5_7→ ăn đề 76
Ngày 05/07=> 06/07/2023 : Dàn đề : Đầu 0_1_7→ trượt
Ngày 04/07=> 05/07/2023 : Dàn đề : Đầu 3_4_8→ ăn đề 83
Ngày 02/07=> 03/07/2023 : Dàn đề : Đầu 7_8_9→ ăn đề 94
Ngày 30/06=> 01/07/2023 : Dàn đề : Đầu 3_6_4→ ăn đề 46
Ngày 28/06=> 29/06/2023 : Dàn đề : Đầu 3_6_4→ trượt
Ngày 26/06=> 27/06/2023 : Dàn đề : Đầu 5_1_2→ trượt
Ngày 24/06=> 25/06/2023 : Dàn đề : Đầu 3_8_9→ ăn đề 34
Ngày 22/06=> 23/06/2023 : Dàn đề : Đầu 1_4_9→ trượt
Ngày 20/06=> 21/06/2023 : Dàn đề : Đầu 0_2_7→ trượt
Ngày 19/06=> 20/06/2023 : Dàn đề : Đầu 1_3_9→ ăn đề 15
Ngày 18/06=> 19/06/2023 : Dàn đề : Đầu  0_4_5→ ăn đề 51
Ngày 16/06=> 17/06/2023 : Dàn đề : Đầu 4_8_2 → trượt
Ngày 14/06=> 15/06/2023 : Dàn đề : Đầu 3_7_9 → trượt
Ngày 13/06=> 14/06/2023 : Dàn đề : Đầu 5_6_8 → ăn đề 61
Ngày 11/06=> 12/06/2023 : Dàn đề : Đầu 0_2_7 → trượt
Ngày 10/06=> 11/06/2023 : Dàn đề : Đầu  3_5_9→ ăn đề 36
Ngày 09/06=> 10/06/2023 : Dàn đề : Đầu 6_7_8 → ăn đề 88
Ngày 07/06=> 08/06/2023 : Dàn đề : Đầu 1_2_4 → trượt
Ngày 06/06=> 07/06/2023 : Dàn đề : Đầu 3_7_0 → ăn đề 79
Ngày 04/06=> 05/06/2023 : Dàn đề : Đầu 1_2_6 → trượt
Ngày 02/06=> 03/06/2023 : Dàn đề : Đầu 7_9_0 → ăn đề 70
Ngày 31/05=> 01/06/2023 : Dàn đề : Đầu 5_8_3 → trượt
Ngày 29/05=> 30/05/2023 : Dàn đề : Đầu  0_1_4→ trượt
Ngày 27/05=> 28/05/2023 : Dàn đề : Đầu 2_0_6 → trượt
Ngày 26/05=> 27/05/2023 : Dàn đề : Đầu 3_7_9 → ăn đề 91
Ngày 24/05=> 25/05/2023 : Dàn đề : Đầu 2_8_1 → ăn đề 19
Ngày 22/05=> 23/05/2023 : Dàn đề : Đầu 0_3_4 → trượt
Ngày 20/05=> 21/05/2023 : Dàn đề : Đầu 2_8_9 → ăn đề 97
Ngày 19/05=> 20/05/2023 : Dàn đề : Đầu 0_1_5 →ăn đề 17
Ngày 17/05=> 18/05/2023 : Dàn đề : Đầu  6_8_9→trượt
Ngày 15/05=> 16/05/2023 : Dàn đề : Đầu  1_3_0→ăn đề 31
Ngày 13/05=> 14/05/2023 : Dàn đề : Đầu  2_7_9→trượt
Ngày 12/05=> 13/05/2023 : Dàn đề : Đầu  0_4_5→ăn đề 02
Ngày 10/05=> 11/05/2023 : Dàn đề : Đầu  2_6_8→trượt
Ngày 09/05=> 10/05/2023 : Dàn đề : Đầu  1_4_9→ăn đề 46
Ngày 07/05=> 08/05/2023 : Dàn đề : Đầu  7_5_3→trượt
Ngày 06/05=> 07/05/2023 : Dàn đề : Đầu  0_2_9→ăn đề 04
Ngày 04/05=> 05/05/2023 : Dàn đề : Đầu  3_4_5→ăn đề 47
Ngày 03/05=> 04/05/2023 : Dàn đề : Đầu  0_1_7→ăn đề 76
Ngày 01/05=> 02/05/2023 : Dàn đề : Đầu  3_4_6→ăn đề 65
Ngày 30/04=> 01/05/2023 : Dàn đề : Đầu  7_8_1→ăn đề 19
Ngày 28/04=> 29/04/2023 : Dàn đề : Đầu 2_3_4 →ăn đề 39
Ngày 26/04=> 27/04/2023 : Dàn đề : Đầu 1_5_9 →ăn đề 55
Ngày 25/04=> 26/04/2023 : Dàn đề : Đầu 2_6_8 →ăn đề 83
Ngày 23/04=> 24/04/2023 : Dàn đề : Đầu 3_4_9 →trượt
Ngày 21/04=> 22/04/2023 : Dàn đề : Đầu 6_7_0 →trượt
Ngày 20/04=> 21/04/2023 : Dàn đề : Đầu 1_2_5 →ăn đề 23
Ngày 19/04=> 20/04/2023 : Dàn đề : Đầu  0_3_8→ăn đề 85
Ngày 17/04=> 18/04/2023 : Dàn đề : Đầu 5_9_2  →trượt
Ngày 16/04=> 17/04/2023 : Dàn đề : Đầu 6_7_4→ăn đề 48
Ngày 14/04=> 15/04/2023 : Dàn đề : Đầu 1_2_8→ăn đề 14
Ngày 12/04=> 13/04/2023 : Dàn đề : Đầu 4_5_7 →trượt
Ngày 11/04=> 12/04/2023 : Dàn đề : Đầu  3_9_0→ăn đề 39
Ngày 10/04=> 11/04/2023 : Dàn đề : Đầu  4_5_6→ăn đề 63
Ngày 08/04=> 09/04/2023 : Dàn đề : Đầu  7_8_9→trượt
Ngày 06/04=> 07/04/2023 : Dàn đề : Đầu  3_6_5→ăn đề 36
Ngày 04/04=> 05/04/2023 : Dàn đề : Đầu  8_9_1→trượt
Ngày 02/04=> 03/04/2023 : Dàn đề : Đầu  5_7_2→trượt
Ngày 31/03=> 01/04/2023 : Dàn đề : Đầu  1_9_4→ăn đề 44
Ngày 29/03=> 30/03/2023 : Dàn đề : Đầu  5_7_8→trượt
Ngày 28/03=> 29/03/2023 : Dàn đề : Đầu 0_2_4 →ăn đề 28
Ngày 26/03=> 27/03/2023 : Dàn đề : Đầu 1_6_9 →trượt
Ngày 24/03=> 25/03/2023 : Dàn đề : Đầu 0_7_4 →ăn đề 73
Ngày 22/03=> 23/03/2023 : Dàn đề : Đầu 1_5_2→trượt
Ngày 21/03=> 22/03/2023 : Dàn đề : Đầu 4_6_8→ăn đề 64
Ngày 19/03=> 20/03/2023 : Dàn đề : Đầu 3_5_9→ăn đề 92
Ngày 17/03=> 18/03/2023 : Dàn đề : Đầu 0_1_7→ăn đề 70
Ngày 15/03=> 16/03/2023 : Dàn đề : Đầu 4_3_6→trượt
Ngày 13/03=> 14/03/2023 : Dàn đề : Đầu 2_8_6→trượt
Ngày 11/03=> 12/03/2023 : Dàn đề : Đầu 3_5_9→ăn đề 95
Ngày 10/03=> 11/03/2023 : Dàn đề : Đầu 1_2_4→ăn đề 20
Ngày 08/03=> 09/03/2023 : Dàn đề : Đầu 6_3_5→trượt
Ngày 06/03=> 07/03/2023 : Dàn đề : Đầu 7_8_9→ăn đề 77
Ngày 04/03=> 05/03/2023 : Dàn đề : Đầu 6_0_3→trượt
Ngày 02/03=> 03/03/2023 : Dàn đề : Đầu 5_2_1→ăn đề 56
Ngày 28/02=> 01/03/2023 : Dàn đề : Đầu 3_4_9→trượt
Ngày 26/02=> 27/02/2023 : Dàn đề : Đầu 4_8_5→ăn đề 58
Ngày 24/02=> 25/02/2023 : Dàn đề : Đầu 3_9_0→trượt
Ngày 22/02=> 23/02/2023 : Dàn đề : Đầu 2_4_6→ăn đề 64
Ngày 20/02=> 21/02/2023 : Dàn đề : Đầu 5_3_1→trượt
Ngày 18/02=> 19/02/2023 : Dàn đề : Đầu 9_8_2→trượt
Ngày 16/02=> 17/02/2023 : Dàn đề : Đầu 3_6_0→ăn đề 35
Ngày 14/02=> 15/02/2023 : Dàn đề : Đầu 2_5_9→ăn đề 58
Ngày 12/02=> 13/02/2023 : Dàn đề : Đầu 7_8_9→trượt
Ngày 11/02=> 12/02/2023 : Dàn đề : Đầu 0_1_5→ăn đề 13
Ngày 10/02=> 11/02/2023 : Dàn đề : Đầu 8_2_1→ăn đề 20
Ngày 08/02=> 09/02/2023 : Dàn đề : Đầu 5_1_8→trượt
Ngày 06/02=> 07/02/2023 : Dàn đề : Đầu 0_2_4→trượt
Ngày 04/02=> 05/02/2023 : Dàn đề : Đầu 1_5_9→ăn đề 94
Ngày 02/02=> 03/02/2023 : Dàn đề : Đầu 5_8_2→trượt
Ngày 31/01=> 01/02/2023 : Dàn đề : Đầu 3_1_9→ăn đề 38
Ngày 29/01=> 30/01/2023 : Dàn đề : Đầu 4_6_8→trượt
Ngày 27/01=> 28/01/2023 : Dàn đề : Đầu 3_2_1→ăn đề 19
Ngày 25/01=> 26/01/2023 : Dàn đề : Đầu 5_9_8→trượt
Ngày 20/01=> 21/01/2023 : Dàn đề : Đầu 6_3_7→ăn đề 69
Ngày 19/01=> 20/01/2023 : Dàn đề : Đầu 5_9_4→ăn đề 57
Ngày 17/01=> 18/01/2023 : Dàn đề : Đầu 7_3_0→trượt
Ngày 15/01=> 16/01/2023 : Dàn đề : Đầu 6_2_9→ăn đề 60
Ngày 13/01=> 14/01/2023 : Dàn đề : Đầu 4_8_7→ăn đề 40
Ngày 11/01=> 12/01/2023 : Dàn đề : Đầu 0_3_8→trượt
Ngày 09/01=> 10/01/2023 : Dàn đề : Đầu 5_9_7→ăn đề 91
Ngày 07/01=> 08/01/2023 : Dàn đề : Đầu 3_8_1→trượt
Ngày 05/01=> 06/01/2023 : Dàn đề : Đầu 7_2_6→ăn đề 70
Ngày 03/01=> 04/01/2023 : Dàn đề : Đầu 7_9_1→trượt
Ngày 01/01=> 02/01/2023 : Dàn đề : Đầu 5_8_4→trượt
Ngày 31/12=> 01/01/2023 : Dàn đề : Đầu 3_7_9→ăn đề 91
Ngày 29/12=> 30/12/2022 : Dàn đề : Đầu 6_0_8→trượt
Ngày 28/12=> 29/12/2022 : Dàn đề : Đầu 4_2_1→ăn đề 45
Ngày 27/12=> 28/12/2022 : Dàn đề : Đầu 9_5_7→ăn đề 97
Ngày 25/12=> 26/12/2022 : Dàn đề : Đầu 8_9_6→trượt
Ngày 24/12=> 25/12/2022 : Dàn đề : Đầu 3_5_7→ăn đề 34
Ngày 22/12=> 23/12/2022 : Dàn đề : Đầu 4_8_1→trượt
Ngày 20/12=> 21/12/2022 : Dàn đề : Đầu 9_6_7→ăn đề 62
Ngày 19/12=> 20/12/2022 : Dàn đề : Đầu 2_4_3→ăn đề 30
Ngày 17/12=> 18/12/2022 : Dàn đề : Đầu 7_1_5→trượt
Ngày 15/12=> 16/12/2022 : Dàn đề : Đầu 6_3_4→trượt
Ngày 13/12=> 14/12/2022 : Dàn đề : Đầu  0_5_9→ăn đề 07
Ngày 11/12=> 12/12/2022 : Dàn đề : Đầu  2_3_4→trượt
Ngày 09/12=> 10/12/2022 : Dàn đề : Đầu  0_5_4→trượt
Ngày 07/12=> 08/12/2022 : Dàn đề : Đầu  2_6_1→ăn đề 22
Ngày 05/12=> 06/12/2022 : Dàn đề : Đầu  3_8_9→trượt
Ngày 03/12=> 04/12/2022 : Dàn đề : Đầu  2_6_9→ăn đề 28
Ngày 01/12=> 02/12/2022 : Dàn đề : Đầu  0_3_5→trượt
Ngày 30/11=> 01/12/2022 : Dàn đề : Đầu  3_1_5→ăn đề 12
Ngày 29/11=> 30/11/2022 : Dàn đề : Đầu  8_9_7→ăn đề 80
Ngày 27/11=> 28/11/2022 : Dàn đề : Đầu  4_2_3→trượt
Ngày 25/11=> 26/11/2022 : Dàn đề : Đầu  5_7_9→ăn đề 96
Ngày 23/11=> 24/11/2022 : Dàn đề : Đầu  0_6_4→trượt
Ngày 22/11=> 23/11/2022 : Dàn đề : Đầu  3_2_7→ăn đề 29
Ngày 20/11=> 21/11/2022 : Dàn đề : Đầu  4_5_6→trượt
Ngày 18/11=> 19/11/2022 : Dàn đề : Đầu  0_2_9→trượt
Ngày 16/11=> 17/11/2022 : Dàn đề : Đầu  4_6_7→ăn đề 76
Ngày 14/11=> 15/11/2022 : Dàn đề : Đầu  2_5_8→trượt
Ngày 12/11=> 13/11/2022 : Dàn đề : Đầu  6_7_9→trượt
Ngày 11/11=> 12/11/2022 : Dàn đề : Đầu  4_3_2→ăn đề 36
Ngày 09/11=> 10/11/2022 : Dàn đề : Đầu  5_9_0→trượt
Ngày 07/11=> 08/11/2022 : Dàn đề : Đầu 3_1_8→ăn đề 30
Ngày 06/11=> 07/11/2022 : Dàn đề : Đầu 4_7_5→ăn đề 71
Ngày 04/11=> 05/11/2022 : Dàn đề : Đầu 0_6_9→trượt
Ngày 02/11=> 03/11/2022 : Dàn đề : Đầu 1_2_5→ăn đề 19
Ngày 31/11=> 01/11/2022 : Dàn đề : Đầu 6_7_1→ăn đề 76
Ngày 29/10=> 30/10/2022 : Dàn đề : Đầu 5_3_7→trượt
Ngày 27/10=> 28/10/2022 : Dàn đề : Đầu 4_8_9→ăn đề 41
Ngày 25/10=> 26/10/2022 : Dàn đề : Đầu 1_5_7→trượt
Ngày 24/10=> 25/10/2022 : Dàn đề : Đầu 2_3_9→ăn đề 99
Ngày 22/10=> 23/10/2022 : Dàn đề : Đầu 6_7_8→trượt
Ngày 20/10=> 21/10/2022 : Dàn đề : Đầu 4_5_1→trượt
Ngày 19/10=> 20/10/2022 : Dàn đề : Đầu 2_7_9→ăn đề 79
Ngày 17/10=> 18/10/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + 3 + 8→trượt
Ngày 15/10=> 16/10/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + 4 + 6→ăn đề 46
Ngày 13/10=> 14/10/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + 8 + 9→trượt
Ngày 10/10=> 12/10/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + 2 + 4→ăn đề 45
Ngày 09/10=> 10/10/2022 : Dàn đề : Đầu 5 + 3 + 9→trượt
Ngày 07/10=> 08/10/2022 : Dàn đề : Đầu 8 + 1 + 4→trượt
Ngày 05/10=> 06/10/2022 : Dàn đề : Đầu 7 + 9 + 5→ăn đề 50
Ngày 03/10=> 04/10/2022 : Dàn đề : Đầu 4 + 8 + 2→trượt
Ngày 01/10=> 02/10/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + 3 + 6→Ăn đề 68
Ngày 29/09=> 30/09/2022 : Dàn đề : Đầu 9 + 5 + 1→Ăn đề 51
Ngày 27/09=> 28/09/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + 4 + 6→Ăn đề 46
Ngày 25/09=> 26/09/2022 : Dàn đề : Đầu 8 + 6 + 7→trượt
Ngày 23/09=> 24/09/2022 : Dàn đề : Đầu 4 + 6 + 3→Ăn đề 36
Ngày 21/09=> 22/09/2022 : Dàn đề : Đầu 3 + 7 + 8 →Ăn đề 77
Ngày 19/09=> 20/09/2022 : Dàn đề : Đầu 4 + 2 + 6 →Ăn đề 21
Ngày 17/09=> 18/09/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + 7 + 0 →Trượt
Ngày 15/09=> 16/09/2022 : Dàn đề : Đầu 7 + 4 + 3 →Trượt
Ngày 13/09=> 14/09/2022 : Dàn đề : Đầu 9 + 3 + 8 →Ăn đề 81
Ngày 11/09=> 12/09/2022 : Dàn đề : Đầu 6 + 4 + 9→Ăn đề 48
Ngày 09/09=> 10/09/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + 5 + 9→Trượt
Ngày 07/09=> 08/09/2022 : Dàn đề : Đầu 9 + 7 + 4→Ăn đề 43
Ngày 05/09=> 06/09/2022 : Dàn đề : Đầu 5 + 6 + 7→Trượt
Ngày 03/09=> 04/09/2022 : Dàn đề : Đầu 6 + 1 + 8→Ăn đề 11
Ngày 01/09=> 02/09/2022 : Dàn đề : Đầu 4 + 3 + 6→Trượt
Ngày 30/08 => 31/08/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + 7 + 8→Trượt
Ngày 28/08 => 29/08/2022 : Dàn đề : Đầu 5 + 6 + 8→Ăn đề 65
Ngày 26/08 => 27/08/2022 : Dàn đề : Đầu 4 + 7 + 2→Trượt
Ngày 24/08 => 25/08/2022 : Dàn đề : Đầu 5 + 6 + 7→Ăn đề 70
Ngày 22/08 => 23/08/2022 : Dàn đề : Đầu 4 + 7 + 2→Trượt
Ngày 20/08 => 21/08/2022 : Dàn đề : Đầu 4 + 5 + 6→Ăn đề 65
Ngày 18/08 => 19/08/2022 : Dàn đề : Đầu 5 + 3 + 2→Trượt
Ngày 16/08 => 17/08/2022 : Dàn đề : Đầu 4 + 5 + 8→Ăn đề 82
Ngày 14/08 => 15/08/2022 : Dàn đề : Đầu 3 + 6 + 9→Trượt
Ngày 12/08 => 13/08/2022 : Dàn đề : Đầu 8 + 5 + 0→Ăn đề 06
Ngày 10/08 => 11/08/2022 : Dàn đề : Đầu 5 + 8 + 3→Ăn đề 82
Ngày 08/08 => 09/08/2022 : Dàn đề : Đầu 4 + 7 + 8 →Ăn đề 80
Ngày 06/08 => 07/08/2022 : Dàn đề : Đầu 5 + 9 + 8 →Ăn đề 95
Ngày 04/08 => 05/08/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + 4 + 0→Ăn đề 13
Ngày 02/08 => 03/08/2022 : Dàn đề : Đầu 5 + 6 + 8→Ăn đề 86
Ngày 31/07 => 01/08/2022 : Dàn đề : Đầu 4 + 7 + 5→Ăn đề 55
Ngày 29/07 => 30/07/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + 4 + 6→Trượt
Ngày 27/07 => 28/07/2022 : Dàn đề : Đầu 4 + 7 + 0→Trượt
Ngày 25/07 => 26/07/2022 : Dàn đề : Đầu 7 + 5 + 9→Ăn đề 58
Ngày 23/07 => 24/07/2022 : Dàn đề : Đầu 4 + 8 + 2→Trượt
Ngày 21/07 => 22/07/2022 : Dàn đề : Đầu 3 + 7 + 9→Ăn đề 93
Ngày 20/07 => 21/07/2022 : Dàn đề : Đầu 9 + 6 + 3→Ăn đề 96
Ngày 18/07 => 19/07/2022 : Dàn đề : Đầu 7 + 8 + 9→Ăn đề 93
Ngày 16/07 => 17/07/2022 : Dàn đề : Đầu 8 + 2 + 4→Ăn đề 27
Ngày 15/07 => 16/07/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + 7 + 4→Ăn đề 14
Ngày 14/07 => 15/07/2022 : Dàn đề : Đầu 9 + 5 + 4→Ăn đề 50
Ngày 12/07 => 13/07/2022 : Dàn đề : Đầu 8 + 4 + 6→Trượt
Ngày 10/07 => 11/07/2022 : Dàn đề : Đầu 4 + 2 + 0→Ăn đề 01
Ngày 08/07 => 09/07/2022 : Dàn đề : Đầu 5 + 7 + 9→Ăn đề 95
Ngày 06/07 => 07/07/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + 3 + 5→Trượt
Ngày 04/07 => 05/07/2022 : Dàn đề : Đầu 4 + 1 + 5→Trượt
Ngày 02/07 => 03/07/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + 1 + 8→Trượt
Ngày 30/06 => 01/07/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + 9 + 8→Ăn đề 97
Ngày 28/06 => 29/06/2022 : Dàn đề : Đầu 3 + 6 + 9→Ăn đề 92
Ngày 26/06 => 27/06/2022 : Dàn đề : Đầu 5 + 6 + 8→Trượt
Ngày 24/06 => 25/06/2022 : Dàn đề : Đầu 9 + 6 + 3→Ăn đề 68
Ngày 22/06 => 23/06/2022 : Dàn đề : Đầu 3 + 5 + 8→Trượt
Ngày 20/06 => 21/06/2022 : Dàn đề : Đầu 6 + 5 + 3→Trượt
Ngày 18/06 => 19/06/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + 2 + 5→Trượt
Ngày 16/06 => 17/06/2022 : Dàn đề : Đầu 4 + 7 + 8→Ăn đề 74
Ngày 14/06 => 15/06/2022 : Dàn đề : Đầu 3 + 0 + 7→Trượt
Ngày 12/06 => 13/06/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + 2 + 6→Ăn đề 27
Ngày 09/06 => 11/06/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + 3 + 5→Trượt
Ngày 07/06 => 09/06/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + 7 + 3→Ăn đề 77
Ngày 05/06 => 06/06/2022 : Dàn đề : Đầu 8 + 9 + 6→Ăn đề 84
Ngày 03/06 => 04/06/2022 : Dàn đề : Đầu 3 + 5 + 6→Ăn đề 32
Ngày 01/06 => 02/06/2022 : Dàn đề : Đầu 3 + 6 + 9→Ăn đề 68
Ngày 30/05 => 31/05/2022 : Dàn đề : Đầu 7 + 3 + 5→Ăn đề 25
Ngày 29/05 => 30/05/2022 : Dàn đề : Đầu 4 + 3 + 5→Ăn đề 54
Ngày 27/05 => 28/05/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + 5 + 7→Trượt
Ngày 25/05 => 26/05/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + 2 + 3→Ăn đề 17
Ngày 23/05 => 24/05/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + 3 + 4→Trượt
Ngày 21/05 => 22/05/2022 : Dàn đề : Đầu 6 + 7 + 4→Ăn đề 47
Ngày 19/05 => 20/05/2022 : Dàn đề : Đầu 5 + 7 + 8→Trượt
Ngày 18/05 => 19/05/2022 : Dàn đề : Đầu 8 + 4 + 9→Ăn đề 49
Ngày 16/05 => 17/05/2022 : Dàn đề : Đầu 3 + 5 + 7→Ăn đề 53
Ngày 14/05 => 15/05/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + 4 + 6→Ăn đề 49
Ngày 12/05 => 13/05/2022 : Dàn đề : Đầu 7 + 5 + 4→Trượt
Ngày 10/05 => 11/05/2022 : Dàn đề : Đầu 4 + 3 + 2→Ăn đề 24
Ngày 08/05 => 09/05/2022 : Dàn đề : Đầu 3 + 6 + 7→Trượt
Ngày 06/05 => 07/05/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + 2 + 6→Ăn đề 01
Ngày 04/05 => 05/05/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + 5 + 8→Ăn đề 54
Ngày 02/05 => 03/05/2022 : Dàn đề : Đầu 6 + 2 + 4→Ăn đề 43
Ngày 30/04 => 01/05/2022 : Dàn đề : Đầu 5 + 7 + 9→Ăn đề 91
Ngày 28/04 => 29/04/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + 3 + 5→Ăn đề 39
Ngày 26/04 => 27/04/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + 5 + 3→Trượt
Ngày 24/04 => 25/04/2022 : Dàn đề : Đầu 3 + 6 + 8 →Ăn đề 68
Ngày 22/04 => 23/04/2022 : Dàn đề : Đầu 4 + 7 + 6 →Trượt
Ngày 20/04 => 21/04/2022 : Dàn đề : Đầu 7 + 8 + 9 →Ăn đề 91
Ngày 19/04 => 20/04/2022 : Dàn đề : Đầu 4 + 5 + 6 →Ăn đề 64
Ngày 17/04 => 18/04/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + 2 + 3 →Ăn đề 36
Ngày 15/04 => 16/04/2022 : Dàn đề : Đầu 3 + 7 + 5 →Ăn đề 54
Ngày 13/04 => 14/04/2022 : Dàn đề : Đầu 5 + 7 + 4 →Trượt
Ngày 11/04 => 12/04/2022 : Dàn đề : Đầu 3 + 4 + 5 → Ăn đề 58
Ngày 10/04 => 11/04/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + 3 + 9 → Ăn đề 95
Ngày 08/04 => 09/04/2022 : Dàn đề : Đầu 5 + 8 + 7 → Trượt
Ngày 06/04 => 07/04/2022 : Dàn đề : Đầu 8 + 5 + 3 → Trượt
Ngày 05/04 => 06/04/2022 : Dàn đề : Đầu 5 + 7 + 9 → Ăn đề 97
Ngày 04/04 => 05/04/2022 : Dàn đề : Đầu 5 + 9 + 4 → Ăn đề 41
Ngày 02/04 => 03/04/2022 : Dàn đề : Đầu 7 + 8 + 5 → Trượt
Ngày 01/04 => 02/04/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + 4 + 0 → Ăn đề 07
Ngày 30/03 => 31/03/2022 : Dàn đề : Đầu 6 + 3 + 5 → Ăn đề 39
Ngày 28/03 => 29/03/2022 : Dàn đề : Đầu 7 + 0 + 5 → Ăn đề 03
Ngày 26/03 => 27/03/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + 2 + 3 → Trượt
Ngày 25/03 => 26/03/2022 : Dàn đề : Đầu 9 + 6 + 5 → Ăn đề 60
Ngày 24/03 => 25/03/2022 : Dàn đề : Đầu 9 + 5 + 0 → Ăn đề 00
Ngày 23/03 => 24/03/2022 : Dàn đề : Đầu 9 + 7 + 0 → Ăn đề 74
Ngày 21/03 => 22/03/2022 : Dàn đề : Đầu 3 + 9 + 5 → Trượt
Ngày 19/03 => 20/03/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + 9 + 5 → Trượt
Ngày 17/03 => 18/03/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + 3 + 5 → Ăn đề 02
Ngày 15/03 => 16/03/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + 3 + 8 → Ăn đề 13
Ngày 13/03 => 14/03/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + 4 + 8 → Ăn đề 63
Ngày 11/03 => 11/03/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + 3 + 8 → Trượt
Ngày 10/03 => 11/03/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + 2 + 8 → Ăn đề 29
Ngày 08/03 => 09/03/2022 : Dàn đề : Đầu 8 + 0 + 4 → Trượt
Ngày 06/03 => 07/03/2022 : Dàn đề : Đầu 3 + 7 + 4 → Ăn đề 79
Ngày 04/03 => 06/03/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + 0 + 4 → Trượt
Ngày 02/03 => 03/03/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + 2 + 4 → Ăn đê 13
Ngày 01/03 => 02/03/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + 8 + 9 → Ăn đê 90
Ngày 27/02 => 28/02/2022 : Dàn đề : Đầu 4 + 7 + 9 → Ăn đề 75
Ngày 26/02 => 27/02/2022 : Dàn đề : Đầu 9 + 3 + 7 → Ăn đề 31
Ngày 25/02 => 26/02/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + 4 + 0 → Ăn đề 01
Ngày 23/02 => 24/02/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + 3 + 0 → Trượt
Ngày 21/02 => 22/02/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + 1 + 2 → Trượt
Ngày 19/02 => 20/02/2022 : Dàn đề : Đầu 3 + 2 + 8 → Ăn đề 82
Ngày 17/02 => 18/02/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + 9 + 8 → Ăn đề 96
Ngày 15/02 => 16/02/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + 4 + 5 → Trượt
Ngày 13/02 => 14/02/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + 2 + 6 → Ăn đề 62
Ngày 11/02 => 12/02/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + 2 + 5 → Trượt
Ngày 08/02 => 09/02/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + 4 + 7 → Trượt
Ngày 06/02 => 07/02/2022 : Dàn đề : Đầu 3 + 5 + 9 → Ăn đề 58
Ngày 28/01 => 29/01/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + 9 + 6 → Ăn đề 99
Ngày 26/01 => 27/01/2022 : Dàn đề : Đầu 2 + 9 + 1 → Trượt
Ngày 25/01 => 26/01/2022 : Dàn đề : Đầu 5 + 6 + 1 → Ăn đề 53
Ngày 23/01 => 24/01/2022 : Dàn đề : Đầu 6 + 9 + 1 → Trượt
Ngày 21/01 => 22/01/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + 2 + 3 → Trượt
Ngày 20/01 => 21/01/2022 : Dàn đề : Đầu 6 + 8 + 9 → Ăn đề 85
Ngày 18/01 => 19/01/2022 : Dàn đề : Đầu 9 + 5 + 0 → Trượt
Ngày 17/01 => 18/01/2022 : Dàn đề : Đầu 4 + 5 + 6 → Ăn đề 41
Ngày 15/01 => 16/01/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + 9 + 4 → Trượt
Ngày 14/01 => 15/01/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + 5 + 6 → Ăn đề 19
Ngày 12/01 => 13/01/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + 5 + 9 → Trượt
Ngày 10/01 => 11/01/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + 2 + 5 → Ăn đề 27
Ngày 09/01 => 10/01/2022 : Dàn đề : Đầu 5 + 9 + 2 → Ăn đề 93
Ngày 07/01 => 08/01/2022 : Dàn đề : Đầu 9 + 0 + 8 → Trượt
Ngày 05/01 => 06/01/2022 : Dàn đề : Đầu 8 + 2 + 5 → Trượt
Ngày 04/01 => 05/01/2022 : Dàn đề : Đầu 3 + 5 + 7 → Ăn đề 30
Ngày 03/01 => 04/01/2022 : Dàn đề : Đầu 0 + 6 + 8 → Ăn đề 61
Ngày 01/01 => 02/01/2022 : Dàn đề : Đầu 1 + 9 + 6 → Ăn đề 94
Ngày 30/12 => 31/12/2021 : Dàn đề : Đầu 4 + 5 + 9 → Ăn đề 47
Ngày 29/12 => 30/12/2021 : Dàn đề : Đầu 5 + 7 + 9 → Ăn đề 77
Ngày 27/12 => 28/12/2021 : Dàn đề : Đầu 4 + 7 + 9 → Trượt
Ngày 25/12 => 26/12/2021 : Dàn đề : Đầu 1 + 5 + 7 → Trượt
Ngày 23/12 => 24/12/2021 : Dàn đề : Đầu 2 + 6 + 9 → Ăn đề 23
Ngày 22/12 => 23/12/2021 : Dàn đề : Đầu 7 + 9 + 1 → Ăn đề 78
Ngày 21/12 => 22/12/2021 : Dàn đề : Đầu 6 + 8 + 9 → Ăn đề 83
Ngày 19/12 => 20/12/2021 : Dàn đề : Đầu 0 + 9 + 8 → Trượt
Ngày 18/12 => 19/12/2021 : Dàn đề : Đầu 9 + 0 + 3 → Ăn đề 30
Ngày 17/12 => 18/12/2021 : Dàn đề : Đầu 9 + 8 + 5 → Ăn đề 57
Ngày 15/12 => 16/12/2021 : Dàn đề : Đầu 3 + 6 + 9 → Ăn đề 32
Ngày 13/12 => 14/12/2021 : Dàn đề : Đầu 6 + 7 + 9 → Trượt
Ngày 11/12 => 12/12/2021 : Dàn đề : Đầu 9 + 7 + 3 → Trượt
Ngày 07/12 => 08/12/2021 : Dàn đề : Đầu 4 + 2 + 1 → Ăn đề 15
Ngày 06/12 => 07/12/2021 : Dàn đề : Đầu 1 + 6 + 8 → Ăn đề 84
Ngày 04/12 => 05/12/2021 : Dàn đề : Đầu 9 + 6 + 7 → Trượt
Ngày 02/12 => 03/12/2021 : Dàn đề : Đầu 4 + 7 + 6 → Trượt
Ngày 01/12 => 02/12/2021 : Dàn đề : Đầu 2 + 5 + 1 → Ăn đề 12
Ngày 30/11 => 01/12/2021 : Dàn đề : Đầu 3 + 5 + 2 → Ăn đề 38
Ngày 28/11 => 29/11/2021 : Dàn đề : Đầu 9 + 7 + 3 → Trượt
Ngày 26/11 => 27/11/2021 : Dàn đề : Đầu 0 + 4 + 6 → Trượt
Ngày 25/11 => 26/11/2021 : Dàn đề : Đầu 0 + 1 + 4 → Ăn đề 13
Ngày 24/11 => 25/11/2021 : Dàn đề : Đầu 1 + 3 + 5 → Ăn đề 56
Ngày 22/11 => 23/11/2021 : Dàn đề : Đầu 3 + 5 + 8 → Ăn đề 80
Ngày 21/11 => 22/11/2021 : Dàn đề : Đầu 7 + 8 + 9 → Ăn đề 79
Ngày 19/11 => 20/11/2021 : Dàn đề : Đầu 2 + 7 + 3 → Trượt
Ngày 17/11 => 18/11/2021 : Dàn đề : Đầu 7 + 1 + 9 → Trượt
Ngày 15/11 => 16/11/2021 : Dàn đề : Đầu 5 + 6 + 7 → Trượt
Ngày 13/11 => 14/11/2021 : Dàn đề : Đầu 0 + 2 + 8 → Trượt
Ngày 12/11 => 13/11/2021 : Dàn đề : Đầu 3 + 1 + 7 → Ăn đề 11
Ngày 11/11 => 12/11/2021 : Dàn đề : Đầu 7 + 6 + 0 → Trượt
Ngày 09/11 => 10/11/2021 : Dàn đề : Đầu 5 + 0 + 6 → Ăn đề 52
Ngày 08/11 => 09/11/2021 : Dàn đề : Đầu 7 + 9 + 1 → Ăn đề 72
Ngày 06/11 => 07/11/2021 : Dàn đề : Đầu 7 + 8 + 1 → Ăn đề 86
Ngày 04/11 => 05/11/2021 : Dàn đề : Đầu 1 + 3 + 8 → Trượt
Ngày 03/11 => 04/11/2021 : Dàn đề : Đầu 2 + 5 + 6 → Ăn đề 67
Ngày 02/11 => 03/11/2021 : Dàn đề : Đầu 3 + 0 + 1 → Ăn đề 10
Ngày 01/11 => 02/11/2021 : Dàn đề : Đầu 1 + 5 + 7 → Ăn đề 58
Ngày 31/10 => 01/11/2021 : Dàn đề : Đầu 8 + 9 + 1 → Ăn đề 98
Ngày 29/10 => 30/10/2021 : Dàn đề : Đầu 4 + 5 + 2 → Ăn đề 42
Ngày 27/10 => 28/10/2021 : Dàn đề : Đầu 2 + 3 + 8 → Trượt
Ngày 25/10 => 26/10/2021 : Dàn đề : Đầu 0 + 4 + 9 → Ăn đề 09
Ngày 24/10 => 25/10/2021 : Dàn đề : Đầu 1 + 7 + 3 → Ăn đề 17

Nếu cảm thấy dàn số này có quá nhiều kết quả và không phù hợp với cách chơi của mình thì mọi người có thể tham khảo ngay dàn đề 10 số nuôi khung 2 ngày. Cách chơi này có số lượng số ít hơn nhiều, thời gian nuôi chỉ nhiều hơn 1 ngày nhưng độ hiệu quả cũng cực kì tốt.

Lưu ý khi chơi dàn đề nuôi khung

Chơi nuôi dàn đề khung là phương pháp lựa chọn ra các kết quả giải đặc biệt để chơi trong vòng n ngày. Chu kì n ngày sẽ được đánh giá là một khung, n là số ngày chơi, nó tùy vào sở thích và cách chơi của mỗi người. Đây là phương pháp nuôi lô đề giải đặc biệt được người chơi sử dụng nhiều tại khu vực Miền Bắc. Ngày nay, cách chơi nuôi đang dần chiếm được sự tin tưởng của người chơi nhiều hơn. Tuy nhiên nếu bạn chơi và muốn đạt được hiệu quả cao thì không phải chọn bừa là có thể trúng, bạn phải soi cầu giải đặc biệt để tăng cao tỉ lệ xác suất ra.

Lưu ý: Chơi lô đề dưới mọi hình thức đều bị nhà nước cấm cho nên thay vì chơi lô đề thì mọi người hãy chơi xổ số kiến thiết để không vi phạm pháp luật nhé.

xem thêm : Nuôi Đề Chạm Đầu Đuôi

Từ Khóa: , , , , , ,
Cùng chuyên mục
chong chóng xoay Dàn Đề 10 Số Nuôi Khung 3 Ngày Chính Xác
chong chóng xoay Nuôi Đề Chạm Đầu Đuôi Nuôi 3 Ngày